# Znamienna cecha alergii gruzliczej jest

#
Znamienną cechą alergii gruźliczej jest jej zmienność. Jak o tym świadczą odczyny turbekulinowe, które są wyrazem sta- nu alergicznego, na alergię wpływaj ą liczne czynniki, przede wszystkim gruczoły dokrewne. Tyroksyna wzmaga odczyny tuberkulinowe, adrenalina i pituitryna hamują. Alergia obniża się w pewnych okresach życia płciowego kobiet. Wpływają na nią także czynniki nerwowe i naczyniowe: wybitne wzmożenie odczy- nów tuberkulinowych spostrzegano w przypadkach porażenia połowi- czego, porażenia poprzecznego, zapalenia wielu nerwów i na odwrót osłabienie, a nawet zniknięcie odczynów spostrzega się w miejscach nie- dokrwionych wskutek sprawy zarostowej tętnic. Obniżenie alergii, a na- wet stan anergii spostrzega się także w przebiegu wielu ostrych chorób zakaźnych (dur brzuszny, zapalenie płuc, płonica, grypa, ksztusiec, ostry gościec stawowy, gościec wiewiórowy: kila w okresie pierwszym i drugim. zwłaszcza zaś odra), a także wtedy, kiedy siły Obronne chorego na gru- źlicę wyczerpią się, jak to często bywa w daleko posuniętej gruźlicy rozpadowej oraz w ostrych postaciach gruźlicy. W tych przypadkach aler- gia przechodzi nieraz w tzw. alergię wtórną, czyli ujemną. Nazwano ją wtórną dla odróżnienia od anergii pierwotnej (anergia primitiva) , inaczej zwanej dodatnią (anergia positiva). Jest to anergia stwierdzona u osób, które nie miały sposobności zetknięcia się z prątkami gruźlicy, a czasami także u chorych na gruźlicę w razie nabycia przez nich wybitnej odporności swoistej. Od- czyny tuberkulinowe są we wszystkich tych przypadkach ujemne. Ogólne osłabienie ustroju wskutek niedożywiania, nad- miernej pracy, opilstwa, ciężkich chorób wyniszczających, zwłaszcza cu- krzycy, także promienie pozafiołkowe (naświetlanie lampą kwarcową) również znoszą nieraz alergię gruźliczą. Bardzo często (w 75%) stwierdza się ujemne odczyny tuberkulinowe u chorych na raka nawet w tym okresie, gdy wyniszczenia jeszcze nie ma. Czynniki atmosferyczne mogą także wpływać na stan alergii poprzez. działanie na gruczoły do- krewne. Dłuższy wypoczynek i higieniczny tryb życia mogą przeciwdziałać czynnikom niszczącym alergię. O zmienności alergii należy pamiętać, gdy chodzi o ocenę odczynów tuberkulinowych. [więcej w: , implanty Warszawa, powiększanie piersi, olejki do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.