Znaczenie warunków mieszkaniowych dla gruźlicy.

Znaczenie warunków mieszkaniowych wyjaśniają dobrze statystyki dowodzące, że z ich poprawą zmniejsza się zachorowanie i śmiertelność na gruźlicę. Np. w Glasgow gruźlica płuc u mieszkających w małych miasteczkach jest o 65 % częstsza niż u osób lepiej mieszkających, a różnica śmiertelności jest jeszcze większa, dochodzi bowiem do 341 %. Rola warunków mieszkaniowych jest tym znaczniejsza, że w parze z ciasnotą mieszkań idzie zwykle brak w nich słońca, złe odżywienie, wytężona praca fizyczna lub umysłowa, niedosypianie, częste nadużywanie latami napojów wyskokowych. Czynniki te osłabiają siły żywotne ustroju i przez to sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, gdy prątki wtargną do ustroju. U kobiet mają wielkie znaczenie częste porody i trwałe karmienie piersią. Silne urazy psychiczne zwłaszcza wywołujące znaczne upośledzenie odżywienia chorego, sprzyjają wybuchowi gruźlicy albo pogarszają jej przebieg. Przeziębienie, z którym chory tak często łączy początek swej choroby, działa najprawdopodobniej przez osłabienie ustroju. Ogólne osłabienie ustroju pod wpływem zmian atmosferycznych jest prawdopodobnie jedną z przyczyn zaostrzania się gruźlicy płuc na wiosnę. Znaczenie niedostatecznego odżywiania oraz różnych ograniczeń życiowych i urazów psychicznych wyjaśniają dobrze dane statystyczne Tadeusza Kopcia dowodzące znacznego wzrostu umieralności na gruźlicę w Warszawie za czasów okupacji niemieckiej w okresie wojny 1914-1918, gdy wszystkie te czynniki działały łącznie: przed wojną umierało na gruźlicę w Warszawie średnio 3,2% ludności, podczas zaś okupacji w r. 1917 umarło 9,75%. Znaczenie warunków higieniczno-sanitarnych oraz zamożności i kultury ludności dla szerzenia się gruźlicy można zilustrować terytorialnym rozmieszczeniem w Warszawie umieralności na gruźlicę. Najmniejsza umieralność na gruźlicę w okresie od r. 1929 do r. 1933 (1,15-1,59%) była (Stanisława Bakalowa) w okręgach zamieszkałych przez zamożniejszą klasę ludności, wolne zawody i inteligencję pracującą (1,1-1,63%) Natomiast najwyższa umieralność była w okręgach robotniczych (2,33-3,34%). Wszelkie zawody, wykonywane w lokalach zamkniętych, źle przewietrzanych, pełnych kurzu, bardziej narażają na zakażenie gruźlicze, niż te, które są połączone z pracą na wolnym powietrzu. Toteż ogrodnicy, woźnice, a nawet zamiatacze ulic itp. zapadają na gruźlicę płuc rzadziej niż kelnerzy, robotnicy fabryczni i inni. Do zachorowania na gruźlicę płuc usposabiają także zawody, połączone z ustawicznym uciskiem na klatkę piersiową (zawód szewski i in.). [podobne: gamma globuliny, apteka gemini sopot, dagmara winiarska ]

Tags: , ,

No Responses to “Znaczenie warunków mieszkaniowych dla gruźlicy.”

 1. Victoria says:

  Można pisać obszernie ?

 2. Dangle says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: spalacze tłuszczu sklep[...]

 3. Aniela says:

  to o czym pani pisze to nie objawy przedawkowania

 4. Dangle says:

  [..] Cytowany fragment: Przekształcanie spółek[...]

 5. Marcelina says:

  Wartościowy tekst, ale niepełny.

Powiązane tematy z artykułem: apteka gemini sopot dagmara winiarska gamma globuliny