Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej.

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej jest ogromne, jeżeli chodzi tu o lecznictwo przeciwpadaczkowe. Zależnie od odmiany napadu różna bywa skuteczność leków. Gastaut (1963) dzieli leki przeciwpadaczkowe na dwie grupy, z których jedna odznacza się skutecznością w stosunku do dużych napadów włącznie z ogniskowymi, .a druga w stosunku do napadów typu absence i do innych odmian petit mal. Klasyfikacja tego autora wyróżnia więc dwie kategorie: 1. Napady charakteryzujące się drgawkami częściowymi lub uogólnionymi, bez względu na siedzibę wyładowań (np. rolandyczną lub skroniową dla ogniskowych, albo korowo-podkorową lub śródmózgowo-międzymózgową dla uogólnionych). W stosunku do tej grupy skuteczne są barbiturany, pochodne hydantoiny, ureidy, myzolina i niektóre inne. 2. Rzadsze odmiany napadów uogólnionych bezdrgawkowych o symptomatyce amiotonicznej lub astatycznej, albo omdleniowej, ponadto tutaj należą stany absence włącznie z różnymi odmianami petit mal. W stosunku do tej grupy skuteczne są oksazolidyno-diony (toksyczny tridion i mniej toksyczny paradion) i sukcynimidy np. zarontyna (natomiast lifene jest bez wartości). Do szczegółów tej klasyfikacji nawiążemy jeszcze przy omawianiu symptomatyki schorzeń padaczkowych i lecznictwa. Warto tu tylko zaznaczyć, że nowoczesne układy klasyfikacyjne nie przewidują miejsca dla drgawek dziecięcych rzekomo nieepileptycznych, w których istnienie wciąż jeszcze wierzą niektórzy pediatrzy. Mianownictwo i symptologia. Opis napadów padaczkowych jest zadaniem niezwykle trudnym wobec różnorodności objawów i mnogości terminów. Wczytując się w różnych autorów starszych i nowszych, nigdy nie mamy pewności, czy pod różnymi nazwami nie kryją się przypadkiem zjawiska już dawno opisane, jednakże inaczej klasyfikowane i inaczej mianowane. Może nie ma drugiej dziedziny, w której by panowało tak wielkie zamieszanie. Przedstawiając poniżej symptomatologię stanów napadowych, będziemy musieli co chwilę przytaczać układy klasyfikacyjne różnych miarodajnych autorów i opisywane zjawiska ze sobą porównywać i dążyć do wyjaśnienia, czy też nie jest to ęadem res multis expressa modis. Można dokonywać podziału stanów napadowych z różnego punktu widzenia i według różnych sprawdzianów. Zadaniem medycyny jest leczyć i zapobiegać. Dlatego lekarz musi dążyć do uproszczenia różnorodności objawów. Przytoczony powyżej podział Gastaut jest pod tym względem wygodny. Poniżej powołamy się na różne układy klasyfikacyjne, jednak w taki sposób, aby nie stracić z oczu praktycznie ważnej cechy różnicowej, mianowicie czy w symptomatyce stanu napadowego są elementy drgawkowe, czy też nie. Od tego zależy bowiem wybór właściwego środka leczniczo-zapobiegawczego. [więcej w: luxmed krasnik, apteka gemini malbork, ziarniaki gram dodatnie ]

Tags: , ,

No Responses to “Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej.”

 1. Alicja says:

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

 2. Karolina says:

  Article marked with the noticed of: protetyka warszawa[...]

 3. Houston says:

  Błagam, dokształćcie się trochę.

 4. Paulina says:

  Article marked with the noticed of: potykacz[...]

 5. Zoja says:

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

Powiązane tematy z artykułem: apteka gemini malbork luxmed krasnik ziarniaki gram dodatnie