Zdaniem Leona Karwackiego i innych

Zdaniem Leona Karwackiego i innych badaczów prątek gru- źlicy należy do rodziny grzybków “streptothrix” i jest jedną z licznych postaci rozwojowych tego grzybka. Postaci te można wyhodować ze szczepów gruźlicy kwasoopornych osłabiając ich żywotność i przesiewając materiał pozornie nie rozwijający się na coraz nowe podłoża albo wy- siewając materiał notorycznie gruźliczy jak ropę, wysięki opłucne i móz- gowo-rdzeniowe, krew chorych na gruźlicę itd. Również w starych ho- dowlach prątków gruźlicy można stwierdzać postaci grzybkowe jako twory olbrzymie, nitkowate, z rozgałęzieniami i ze zgrubieniami maczu- gowatymi na końcach. Twory te mogą przechodzić z powrotem w postać typową, oporną na kwasy i alkohol. Prócz omówionych postaci Fontes opisał w r. 1910 odmianę przesączalną prątka gruźlicy (virus filtrans). Jest to zarazek niewidzialny drobnowidowo, przechodzący przez sączki porcelanowe Chamberlanda. które, według utartych poglądów, nie przepuszczają prątków Kocha. Zygmunt Szymanowski wprowadził dla takich zarazków w ogóle nazwę “zarazki pozawidzialne”. Zwie się tę odmianę zarazka gruźlicy także “uItmvirus tuberculosus”, Nazwa ta jest niesłuszna, ponieważ miano “uItmvirus” odnosi się do takich zarazków, które mają dwie znamienne cechy. Mianowicie są stale niewidzialne, gdyż są niezdolne do wytwarzania postaci rozwojowych, dających się wykryć badaniem dro- bnowidowym, a nadto, już w bardzo dużym rozcieńczeniu wywołują u wrażliwych nań zwierząt właściwą chorobę z następową od- pornością. Należą tu zarazki wścieklizny (rabies), ospy, grypy, pląsawicy, moru ptasiego, zapalenia ust pryszczykowego (febris apthosa) i innych chorób. Tych cech ultrawirusa nie ma odmiana “przesączalna” zarazka gruźlicy. Pomimo bardzo licznych prac, sprawa odmiany pozawidzialnej prąta gruźlicy nie została dotychczas jednolicie rozstrzygnięta. Zwolennicy przesączalności zarazka gruźlicy ze szkołą Calmettea na czele utrzymują, że odmianę pozawi- dzialną można wykryć obok typowych prątków gruźlicy lub bez nich w hodowlach prątka gruźlicy typu ludzkiego, bydlęcego i ptasiego, w zmianach gruźliczych u człowieka i u innych zwierząt, w plwocinie, w krwi, w ropie, w wysiękach i innych cieczach u chorych na gruźlicę, nadto w łożysku, płodach i u noworodków matek chorych na gruźlicę. Kazimierzowi Pomkoun wspólnie z Zacharowem powiodło się nawet otrzy- mać sztuczną hodowlę odmiany przesączalnej i uzyskać nią u świnek morskich typowe zmiany gruźlicze. Co więcej, zarazek przesączalny po- dobno można łatwo przeprowadzić z powrotem w postać kwasooporną prątka gruźlicy, stosując metodę Negrea i Valtisa polegającą na wstrzy- kiwaniu świnkom, zakażonym zarazkiem przesączalnym, wyciągów ace- tonowych z prątków. [przypisy: , olejek kokosowy na włosy, powiększanie piersi, poradnia psychologiczna kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.