Typowa gruźlica płuc.

Zdaniem Calmettea typowa gruźlica płuc jest okresem końcowym choroby wywołanej przez odmianę przesączalną zarazka gruźlicy przekształcającego się stopniowo w postać kwasooporną. Za takim ujęciem sprawy przemawiają poniekąd przypadki niemowląt, odosobnionych natychmiast po przyjściu na świat, które zmarły na ostrą gruźlicę prosówkową lub na gruźlicze zapalenie opon mózgowych po upływie 6-9 miesięcy, chociaż nie było sposobności do ich zakażenia się gruźlicą w życiu poza płodowym. Przeciw koncepcji zakażenia typową postacią prątka Kocha- w życiu płodowym przemawia w tych przypadkach późne uogólnienie zakażenia oraz możność otrzymania u tych dzieci dodatniego odczynu Pirqueta dopiero na miesiąc przed zgonem. Wielu badaczów nie godzi się z tak rozległym ujęciem roli chorobotwórczej zarazka przesączalnego. Badacz tej miary, co Arloing, nawołuje do wielkiej ostrożności w tej sprawie. Wedle jego badań typowe kwasooporne prątki gruźlicy można wykryć w krwi chorych na gruźlicę rzadko, natomiast odmianą przesączalną można stwierdzić często nawet w chorobach nie mających żadnego stosunku ani przyczynowego, ani patogenetycznego z gruźlicą, jeżeli chory taki ma ognisko gruźlicze, chociażby wygasłe. Odmiana przesączalna ma jego zdaniem bardzo często przechodzić z matki chorej na gruźlice na płód, lecz rzadko, pociąga za sobą ciężkie następstwa w postaci wyniszczenia oraz zgonu noworodków, chociaż badanie zwłok nie wykrywa przyczyny. Niezjadliwość zarazka przesączalnego u ludzi tłumaczy Arloing łatwym niszczeniem jego przez fagocyty. Zatem wbrew tym klinicystom, którzy przypisują odmianie przesączalnej rolę czynnika przyczynowego wielu chorób, Arloing utrzymuje, że odmiana ta, chociaż ją można wykryć często u osób z ogniskiem gruźliczym, nawet wygasłym, nie odgrywa prawie zupełnie roli chorobotwórczej poza pierwszymi miesiącami życia. Inni badacze posuwają się jeszcze dalej i nawet zaprzeczają istnieniu zarazka przesączalnego gruźlicy. Powołują się oni między, innymi na to; że sączki bakteriologiczne nie są doskonałe, gdyż przepuszczają zwykłe, widzialne zarazki gruźlicy, wprawdzie, tylko w nader nielicznych okazach. Nadto badacze ci wskazują na szerokie rozpowszechnianie w przyrodzie roztoczy kwasoopornych i na ujemne wyniki własnych badań (Eugenia Piasecka-Zeyland i inni), wykonanych metodami zwolenników teorii przesączalności zarazka gruźlicy. Słusznie tedy oświadcza Eugenia Piasecka-Zeyland: Pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami teorii przesączalności są poważne prace i wybitne nazwiska, ale uderza fakt, że pomiędzy zwolennikami każdy badacz otrzymał wyniki dodatnie tylko własną techniką; żadna z opisanych metod nie dała tych samych wyników w rękach innego autora nie należącego do tej samej szkoły. Inaczej powiedziawszy, doświadczeń tych nie można powtórzyć, a niemożność ta jest główną przeszkodą ogólnego uznania spostrzeganego faktu w nauce doświadczalnej. [hasła pokrewne: przychodnia ruczaj zachodnia, swędzący pieprzyk, onychofagia ]

Tags: , ,

No Responses to “Typowa gruźlica płuc.”

 1. Tough Nut says:

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 2. Mad Rascal says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Bóle kręgosłupa[...]

 3. Rita says:

  Dreszcze bez gorączki

 4. Mr. Lucky says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dermatologia estetyczna warszawa[...]

 5. Mr. Wholesome says:

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

Powiązane tematy z artykułem: onychofagia przychodnia ruczaj zachodnia swędzący pieprzyk