ZATRUCIE TLENKIEM WEGLA Zatrucia czystym

ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA Zatrucia czystym tlenkiem węgla widuje się raczej tylko w pracowniach chemicz- nych. W praktyce lekarskiej spotykamy się zazwyczaj z zatruciem gazami, których najbardziej trującym składnikiem Jest tlenek węgla. Najpospolitsze bywa zatrucie gazem świetlnym lub czadem, który powstaje przy spalaniu drzewa, węgla kamien- nego-I torfu, tudzież przy niezupełnym spalaniu drzewa. Zwłaszcza piecyki żelazne bywają niebezpieczne, gdyż utrudniony jest odpływ gazów spalinowych do komina. Zaczadzenie odgrywa ogromną rolę w medycynie zawodowej. Przy pożarach w ko- palniach padają górnicy przeważnie ofiarą zaczadzenia. Szczególnie niebezpieczna pod tym względem. jest fabryka sody, także praca vv hutach, gazowniach, przy ru- rociągach gazowych itd. Zatrucie gazem świetlnym polega w głównej mierze na zatruciu tlenkiem węgla. Zatrucia te zdarzają się nie tylko przy samobójstwach lub z powodu nieuwagi, ale i wskutek pękania w okresie zimowym rur gazowych. Ulat- niający się gaz przenika w sąsiednich kamienicach w górę. Niebezpteczeństwo po- lega na tym, że gaz przesączkowany przez ziemię traci swój znamienny zapach. Tlenek węgla powstaje również przy wytwarzaniu gazu acetylenowego z karbidu. Na wszystkie te możliwości trzeba zwracać uwagę w przypadkach podejrzanych. Tlenek węgla jest jadem krwi. Powoduje on wewnętrzne uduszenie, tworząc tlenkohemoglobinę w miejsce oksyhemoglobiny. Poza tym przyjmuje się jednak i bezpośrednie, pierwotne działanie tlenku węgla na ośrodkowy układ nerwowy, za którym to przypuszczeniem przemawia krótki czas potrzebny do wywołania zaburzeń nerwowych w przypadkach krótkotrwałego dzia- lania tlenku węgla. W medycynie zawodowej odgrywają dużą rolę przypadki prze- wlekłego zatrucia tlenkiem węgla, powodujące niedokrwistość, bóle głowy i niety- powe zaburzenia o cechach neurastenicznyh, które mijają, gdy robotnik pewien czas jest z dala od miejsca pracy. W przypadkach tych niesłusznie całą zasługę wyleczenia przypisuje się wypoczynkowi. Z przykładu widać, że skarg neu- rastenicznych nie wolno nigdy lekceważyć i że należy zawsze szukać ich przyczyn w środowisku chorego. [więcej w: , przedłużanie rzęs, bielizna damska sklep internetowy, olejki do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.