Zakazone pokarmy, zwlaszcza mleko niegotowane,

Zakażone pokarmy, zwłaszcza mleko niegotowane, oraz masło, spo- rządzone z niego, mogą wywołać pierwotną gruźlicę jelit, szczególnie u dzieci, których nabłonek jelitowy jest przepuszczalny dla prątków gru- źlicy (Eugenia Piasecka-Zeyland). Natomiast pierwotna gruźlica płuc wskutek zakażenia prątkami gruźlicy bydlęcej należy do rzadkości, Mięso zakażonego gruźlicą bydła jest o wiele mniej niebezpieczne, ponieważ prątki gruźlicy przy przyrządzaniu potraw mięsnych (gotowaniu, sma- żeniu mięsa itd.) zwykle giną. Wrota zakażenia. Prątki gruźlicy mogą dostawać się do ust- roju ludzkiego w różnych okresach jego życia i rozmaitymi drogami. W życiu płodowym istnieją teoretycznie 3 możliwości, mia- nowicie: 1. zakażenie zarodkowe (infectio germinativa); 2. zakażenie łożyskowe (infectio placentaris); 3. zakażenie za pośrednictwem wód płodowych (infectio per liquorem amnii). Przekazywania gruźlicy płodu przez zarażone komórki rozrodcze – plemniki lub jaja – dotychczas nie udowodniono. Natomiast za- każenie płodu przez łożysko nie ulega wątpliwości. Prątki gruźlicy stwierdzano nieraz w pępowinie i w łożysku płodu matek chorych na gru- źlicę płuc, nawet w początkowym okresie choroby. Stąd prątki mogą dostawać się do płodu i wywoływać zmiany gruźlicze, przede wszystkim w węzłach chłonnych wrót wątroby, w wątrobie i śledzionie. Chociaż możliwości przenoszenia się gruźlicy wewnątrz macicy przez łożysko nie można zaprzeczyć, to jednak zakażenia łożyskowe płodu prątkami gru- źlicy muszą być nadzwyczaj rzadkie, skoro oddzielenie noworodka od chorej matki i umieszczenie go w środowisku wolnym od gruźlicy chroni go zazwyczaj od gruźlicy. Możliwość przeniesienia gruźlicy w życiu płodowym przez aspirację do płuc lub przez połykanie płynu płodowego, zawiera- jącego prątki gruźlicy, nie ma znaczenia. Zarazki gruźlicy dostają się do ustroju człowieka w życiu pozapłodowym najczęściej przez drogi oddechowe. Za tym przemawia siedziba tzw. pierwotnego ogniska gruźliczego, które powstaje (Ranke) w miejscu wtargnięcia prąt- ków do ustroju. W krtani, w jamie nosowej i ustnej nie spostrzegano do- tychczas pierwotnego ogniska gruźliczego, z wyjątkiem migdałków. W migdałkach, tchawicy i w oskrzelach III i IV. rzędu sadowi się pier- wotne ognisko gruźlicze bardzo rzadko. Natomiast w przeważającej licz- bie przypadków, średnio w 80-96%, znajdujemy je w miąższu płuc blisko opłucnej. Zatem prątki gruźlicy wywołują zmiany chorobowe najczęściej wtedy, gdy dostaną się przez drogi, oddechowe głęboko do płuc. Bywa to wtenczas, gdy się oddycha powietrzem zawierającym prątki gruźlicy. [podobne: , odżywka do włosów, gabinety stomatologiczne, zagęszczanie rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.