Zagadnienie zapobiegania i leczenia nalezy

Zagadnienie zapobiegania i leczenia należy bowiem przede wszyst- kim do psychiatrii społecznej. Walka o uchronienie jednostek od nałogu musi być przegrana w środowisku, które nie docenia rozmiarów klęski społecznej, jaką jest toksykomania z alkoholizmem na czele. Obok chorób wenerycznych i wielu chorób zakaźnych toksykomanie są klęską, od której można by przy dobrej woli ludzkość całkowicie uwolnić. W ramach psychiatrii klinicznej skazani jesteśmy na leczenie jednostkowych ofiar tych klęsk społecznych. Właściwe leczenie, które ma charakter leczenia zapo- biegawczego. należy do lecznictwa psychiatrycznego otwartego. Hospitalizuje się cięż- kie przynadkl alkoholizmu przewlekłego ze zmianami organicznvrni. również psy- chozy alkoholowe. W tej chwili nie ma warunków do hospitalizacji alkoholizmu nałogowego. Natomiast wszystkie inne przypadki narkomanii wymagają bezwzgled- nie umieszczenia w zakładzie leczniczym zamknietym. Largaktvl znosi przvkre objawy abstynencji po nagłym odcięciu narkotyku. Te same usługi oddaje insulina. Zapoczątkowanie leczenia antabusem (anticolem) powinno mieć miejsce w szpitalu. gdzie możliwe Jest dokładne przebadanie chorego i kontrola jego stanu w czasie odczynu antabusowo-alkoholowego. Dalszy ciąg leczenia odbywa się pod kontrolą przychodni. Analogicznych środków służących do obrzydzenia innych narkomanii nie ma dotąd, a leczenie indywidualne narkomanów sprowadza się właściwie przede wszystkim do leczenia odwykowego, w razie potrzeby pod przymusem. Rozległe za- stosowanie ma oczywiście psychoterapia. Pomijamy tutaj różne metody oddziaływa- nia indywidualnego i zbiorowego na toksykomanów, gdyż tematyka ta przekracza ramy psychiatrii klinicznej. [więcej w: , gabinet kosmetyczny, powiększanie piersi, olej lniany ]

Tags: , ,

Comments are closed.