Zagadnienie przesączalności zarazka gruźlicy.

Zagadnienie przesączalności zarazka gruźlicy oraz jego wielopostaciowości wymaga osobnych badań. Skład chemiczny ciała prątka gruźlicy typu ludzkiego nie jest ostatecznie wyjaśniony. Badania zbiorowe podjęte w r. 1926 przez Komitet Badań Amerykańskiego Związku Przeciwgruźliczego, przemawiają w głównych swych wynikach za obecnością w ciele prątka dwóch odrębnych składników, mianowicie: 1. grupy ciał białkowych i wielocukrów oraz 2.grupy ciał tłuszczowych z frakcją fosfatydową. Fosfatydy prątka gruźlicy są odmienne od znanych dotychczas typów fosfatydowych. Są one prawdziwymi antygenami, ponieważ wprowadzone do ustroju wywołują powstanie niweczników. W przeciwieństwie do grupy białkowo-cukrowej fosfatydy prątków wywołują w ustroju stale odczyn komórkowy w postaci typowego gruzełka łatwo uruchomiając młode komórki jednojądrzaste tkanki oraz układu siateczkowo-śródbłonkowego, przekształcają je w komórki nabłonkowate, a następnie w olbrzymie, wchodzące w skład gruzełka. Składnikiem fosfatydów, wywołującym powstanie gruzełka oraz serowacenie ognisk gruźliczych, jest prawoskrętny kwas fosfatyzowy (C9H5202). Ciała białkowe i wielocukry ciała prątka nie mają tej własności, natomiast uruchomiają białe krwinki i wywołują odczyn naczyniowy w postaci nieswoistego zapalenia. Prątek gruźlicy nie wytwarza za życia jadów, natomiast przy obumarciu i rozpadzie wyzwalają się zeń jady śródkomórkowe (endotoxinum). Koch hodował prątki przez 6-8 tygodni na 5% bulionie glicerynowym z 1 % peptonem, następnie przez godzinę wyjaławiał hodowlę parą bieżącą, pożywkę przesączał dla pozbawienia jej prątków i zagęszczał do ich pierwotnej objętości. Uzyskana ciecz zawiera jady śródkomórkowe prątków Koch nazwał ją tuberkuliną. Szczegółowy sposób przyrządzania tuberkuliny został opracowany i opisany przez naszego rodaka Odona Bujwida w r. 1891, na parę miesięcy przed podaniem opisu przez Kocha. Odon Bujwid również pierwszy nadał jadowi gruźliczemu nazwę tuberkulina wyprzedzając na kilka miesięcy Kocha i pod tym względem. [hasła pokrewne: chiropraktyk, polmed goleniów, profmed włocławek ]

Tags: , ,

No Responses to “Zagadnienie przesączalności zarazka gruźlicy.”

 1. Fast Draw says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ból stawów[...]

 2. Blister says:

  Chyba bierzemy te same kapsułki

 3. Lidia says:

  [..] Cytowany fragment: Chirurg[...]

 4. Vagabond Warrior says:

  poza błonnikiem należy przyjmowac antyoksydanty

 5. Judge says:

  Article marked with the noticed of: psychoterapeuta bielsko biała[...]

 6. Mad Rascal says:

  Dieta jest najważniejsza

Powiązane tematy z artykułem: chiropraktyk polmed goleniów profmed włocławek