Zaburzenia psychiczne.

Zaburzenia psychiczne zjawiają się albo bezpośrednio po odzyskaniu przytomności, albo po przerwie, trwającej przeciętnie od kilku godzin do jednego miesiąca. W czasie tej przerwy otoczenie chorego mało co zauważa, ponieważ przeważają raczej objawy przygnębienia, apatii, zahamowania psychoruchowego. Okres utajenia trwa w rzadkich przypadkach do 6 tyg., po czym zazwyczaj nagle wybucha ostra psychoza z głębokim zamąceniem świadomości, ciężką dezorientacją, podnieceniem psychoruchowym lub tylko nastrojem depresyjnym. Na pierwszy plan wybija się zazwyczaj zespół amnestyczny Korsakowa ze skłonnością do konfabulacji. Opisywano też obrazy kliniczne z puerylizmem i pseudodemencją. W stanach tych stwierdza się już w ostrym okresie ubytki pamięciowe o cechach niepamięci wstecznej i następowej. Z opisów w piśmiennictwie zdaje się wynikać, że najczęściej chodzi o zespół amentywny lub amentywno-zamroczeniowy, chociaż opisywano i przypadki majaczenia. Na ogół zaburzenia te są przemijające i zdają się nie pozostawiać trwałych następstw psycheorganicznych, w pewnej jednak liczbie przypadków ostre stany psychotyczne przechodzą w trwałe stany ubytkowe. Z badań pneumo- encefalograficznych wynika, że tlenek węgla już wcześnie, w pierwszych dniach zatrucia, powoduje grube zmiany w tkance nerwowej. Czym jest spowodowana przerwa (intervallum) między bezpośrednimi następstwami zatrucia a wystąpieniem bujnych objawów psychotycznych, trudno powiedzieć. Niewątpliwie tkanka mózgowa przechodzi przemiany patologiczne, których tempo bywa rozmaicie długie. Tempo to zdaje się nie zależeć od ciężkości zatrucia, lecz od jakichś warunków osobniczych. Chorzy z zespołem psycheorganicznym mogą po wypadku żyć niekiedy wiele lat. Bilikiewicz opisał przypadek zespołu Korsakowa po ciężkim zatruciu tlenkiem węgla, badany po 22 latach. [więcej w: badoo gdańsk, demielinizacja, objaw lewkowicza ]

Tags: , ,

No Responses to “Zaburzenia psychiczne.”

 1. Tough Nut says:

  Article marked with the noticed of: fizykoterapia[...]

 2. Aurelia says:

  Chyba bierzemy te same kapsułki

 3. Jowita says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kulturystyka sklep[...]

 4. Crash Test says:

  Często boli mnie głowa jakby to był tętniak

Powiązane tematy z artykułem: badoo gdańsk demielinizacja objaw lewkowicza