Gruźlica w schizofrenii.

Wpływom dokrewno-konstytucjonalnym przypisuje się bardzo częste zapadanie na gruźlicę płuc chorych na otępienie wczesne (schizofrenia). Częstości tej nie można tłumaczyć samymi tylko warunkami zewnętrznymi, o których była już mowa, gdyż w innych chorobach psychicznych zakażenie gruźlicze, chociaż w ogóle częste, zdana się stosunkowo o wiele rzadziej. Z dalszych spostrzeżeń dowodzących ogromnej roli terenu ustrojowego w patogenezie i w rozwoju gruźlicy płuc wynika stosunkowa rzadkość tej choroby i łagodny jej przebieg o charakterze przeważnie zmian włóknistych u dorosłych, dotkniętych skazą dnawą. U dzieci neuroartretycznych przeważa łagodna gruźlica gruczołowa. Osoby o budowie astenicznej zapadają nieraz na gruźlicę, ale przeważnie na łagodne jej postaci krwiopochodne, natomiast osoby o budowie silnej, atletycznej oraz piknicznej – przeważnie na przewlekłą gruźlicę płuc postępującą, rozpoczynającą się naciekiem wczesnym. Wzajemne ustosunkowanie się czynników wewnętrznych i zewnętrznych, wpływających na ustrój, z jednej strony, i prątków gruźlicy z drugiej, rozstrzyga o możności powstania gruźlicy w każdym przypadku oraz o jej postaci, przebiegu i zejściu. Im czynniki zewnętrzne, osłabiające ustrój, z prątkami gruźlicy na czele są silniejsze i liczniejsze, tym łatwiej dochodzi do powstania gruźlicy i na odwrót, im mniejsza jest odporność ustroju wskutek działania czynników wewnętrznych, tym mniejsza liczba prątków gruźlicy i mniejsza ich zjadliwość wystarcza do powstania i rozwoju gruźlicy. Wrażliwość różnych na prątki gruźlicy i ich jady jest niejednakowa. Najwrażliwsza jest tkanka płucna, mniej -chłonna, kostna, skóra i opony mózgowe, najmniej – tarczyca i zwłaszcza mięśnie. Szczególną wrażliwość tkanki płucnej na prątki i jady gruźlicze tłumaczą jedni obfitością w płucach tlenu niezbędnego do życia prątków gruźlicy i stawiają w związku z tym sadowienie się pierwotnego ogniska gruźliczego przede wszystkim w częściach płuc najlepiej przewietrzanych. Inni wysuwają na pierwsze miejsce znaczne zwolnienie w płucach prądu krwi i limfy, wskutek czego prątki osiadają na ścianach naczyń płucnych łatwiej i obficiej niż w dużym krążeniu. Temu sprzyja także ta okoliczność, że ruchy oddechowe klatki piersiowej wywołują wahania w kierunku i szybkości prądu limfy, a przez to dłuższe stykanie się prątków ze ścianami naczyń w płucach. Może istnieć także pewne powinowactwo prątków gruźlicy do tkanki płucnej (Calmette), zatrzymującej prątki na wzór sączka. Za tym mogą przemawiać badania Rogera i Boneta, którzy stwierdzili zatrzymywanie tłuszczów pokarmowych przez płuca, a także doświadczenia z dożylnym wstrzykiwaniem niemowlętom sadzy w postaci zawiesiny oleistej lub wodnej. W doświadczeniach tych po wstrzykiwaniu zawiesiny oleistej można było wykryć sadzę na sekcji tylko w płucach, a po wstrzykiwaniu zawiesiny wodnej – w układzie siateczkowo-śródbłonkowym i we wszystkich narządach, natomiast w płucach tylko w nikłej ilości. Czyby zatem i prątki gruźlicy, których otoczka zawiera dużo kwasów tłuszczowych (stearynowego, palmitynowego i in.), nie były wychwytywane także przez płuca. Gruźlica płuc sadowi się częściej w prawym płucu niż w lewym. Tłumaczą to stosunkami anatomicznymi. Mianowicie prawe oskrzele jest szersze niż lewe, również szersza jest jego gałąź dolna, a prawy kąt tchawiczno-oskrzelowy umożliwia łatwiejsze przenikanie prątków do płuca niż lewy. Zwraca się także uwagę na większe rozmiary prawej gałęzi tętnicy płucnej w porównaniu do lewej, w związku z czym szybkość prądu krwi w niej jest mniejsza, co ułatwia zatrzymywanie się prątków w prawym płucu. [podobne: gamma globuliny, apteka gemini sopot, dagmara winiarska ]

Tags: , ,

No Responses to “Gruźlica w schizofrenii.”

 1. Eliza says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Leczenie zębów[...]

 2. Blanka says:

  Nie wiem jak można żyć bez mleka, sera, jogurtów

 3. Izabela says:

  [..] Cytowany fragment: bład medyczny firmy odszkodowawcze[...]

 4. Jadwiga says:

  Dobry i rzeczowy artykuł

 5. Norbert says:

  [..] Cytowany fragment: dieta wrocław[...]

 6. Nataniel says:

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

Powiązane tematy z artykułem: apteka gemini sopot dagmara winiarska gamma globuliny