W stosunku do omawianych tu

W stosunku do omawianych tu wrażeń zmysłowych nie powinno się mówić- o omamach, ponieważ przeżyciom tym brak sądu realizującego, a w każdym. razie trudno w stosunku do tych elementarnych doznań o dowód, że chory wierzy np. w rzeczywistość przedmiotową ognia, powiewu itd; b) aura wegetatywna polega na zmianach naczynioruchowych, np. zblednię- ciu, zaczerwienieniu albo na zmianach wydzielniczych; c) aura ruchowa wyraża się różnymi bezcelowymi ruchami: bieg przed sie- bie, kręcenie się na miejscu, wykrzykiwania oderwanych słów lub zdań, ma- chanie rękami lub tylko jedną ręką itd. Świadomość w czasie tych automatyz- mów ruchowych jest z zasady jakościowo zmieniona w znaczeniu stanu po- mrocznego, chociaż nierzadko aura ruchowa nie jest objęta niepamięcią; d) aura psychiczna opisywana bywa .przez chorych jako nagłe uczucie strachu. lub inne uczucie, którego nie da się wyrazić słowami. Aura może być złożona z kilku z wymienionych składników na raz. Po jakimś czasie trwania choroby aura może choremu służyć za znak ostrzegawczy, ale- tylko w rzadkich wypadkach zdąży on lub potrafi z ostrzeżenia tego zrobić: użytek. Jeżeli aura trwa dostatecznie długo, np. w wyjątkowych przypadkach opisy-• wano czas jej trwania ponad jedną minutę, to chory może położyć się. Naj- częściej jednak nie ma już na to czasu, traci bowiem nagle przytomność i pada. jak kłoda tam, gdzie przypadkiem napad go złapie. Niektórzy chorzy podają, że nagle ogarnia ich bezruch, jakby porażenie woli, nogi jakby im wrosły w ziemię. Czekają wówczas bezradnie na zbliżający się napad. Możliwe że- aura zawsze ma miejsce, a jeżeli jej podmiotowo nie ma,. to wskutek niepa- mięci wstecznej, wymazującej ten okres z pamięci chorego. U jednego i tego samego chorego występuje zawsze aura tej samej treści. Napad wywołany prą-• dem elektrycznym przebiega bez aury. Natomiast przy wstrząsie kardiazolowym. aura trwa szczególnie długo i jest bardzo przykra: uczucie umierania, dusze- nia się, spadania w jakąś głąb, wirowania. Doznania w aurze bywają czasem. umiejscowione w nadbrzuszu jako ściskanie, ból, drżenie lub kręcenie się kółka, Czasem parestezje te powstają na obwodzie ciała i przesuwają się ku głowie. Automatyzmy wzrokowe mają czasem charakter wizyjny i przebiegają z obja-• wami mikropsji lub makropsji. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, Siłownie zewnętrzne, olejek arganowy do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.