Rodzaje aury.

W stosunku do omawianych tu wrażeń zmysłowych nie powinno się mówić o omamach, ponieważ przeżyciom tym brak sądu realizującego, a w każdym razie trudno w stosunku do tych elementarnych doznań o dowód, że chory wierzy np. w rzeczywistość przedmiotową ognia, powiewu itd; b) aura wegetatywna polega na zmianach naczynioruchowych, np. zblednięciu, zaczerwienieniu albo na zmianach wydzielniczych; c) aura ruchowa wyraża się różnymi bezcelowymi ruchami: bieg przed siebie, kręcenie się na miejscu, wykrzykiwania oderwanych słów lub zdań, machanie rękami lub tylko jedną ręką itd. Świadomość w czasie tych automatyzmów ruchowych jest z zasady jakościowo zmieniona w znaczeniu stanu pomrocznego, chociaż nierzadko aura ruchowa nie jest objęta niepamięcią; d) aura psychiczna opisywana bywa przez chorych jako nagłe uczucie strachu lub inne uczucie, którego nie da się wyrazić słowami. Aura może być złożona z kilku z wymienionych składników na raz. Po jakimś czasie trwania choroby aura może choremu służyć za znak ostrzegawczy, ale tylko w rzadkich wypadkach zdąży on lub potrafi z ostrzeżenia tego zrobić użytek. Jeżeli aura trwa dostatecznie długo, np. w wyjątkowych przypadkach opisywano czas jej trwania ponad jedną minutę, to chory może położyć się. Najczęściej jednak nie ma już na to czasu, traci bowiem nagle przytomność i pada jak kłoda tam, gdzie przypadkiem napad go złapie. Niektórzy chorzy podają, że nagle ogarnia ich bezruch, jakby porażenie woli, nogi jakby im wrosły w ziemię. Czekają wówczas bezradnie na zbliżający się napad. Możliwe, że aura zawsze ma miejsce, a jeżeli jej podmiotowo nie ma, to wskutek niepamięci wstecznej, wymazującej ten okres z pamięci chorego. U jednego i tego samego chorego występuje zawsze aura tej samej treści. Napad wywołany prądem elektrycznym przebiega bez aury. Natomiast przy wstrząsie kardiazolowym aura trwa szczególnie długo i jest bardzo przykra: uczucie umierania, duszenia się, spadania w jakąś głąb, wirowania. Doznania w aurze bywają czasem umiejscowione w nadbrzuszu jako ściskanie, ból, drżenie lub kręcenie się kółka. Czasem parestezje te powstają na obwodzie ciała i przesuwają się ku głowie. Automatyzmy wzrokowe mają czasem charakter wizyjny i przebiegają z objawami mikropsji lub makropsji. [więcej w: luxmed krasnik, apteka gemini malbork, ziarniaki gram dodatnie ]

Tags: , ,

No Responses to “Rodzaje aury.”

  1. Captain Peroxide says:

    6 lat temu miałem nowotwór jądra

  2. Piotr says:

    [..] Odniesienie w tekscie do odzież medyczna[...]

  3. Anastazja says:

    Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

Powiązane tematy z artykułem: apteka gemini malbork luxmed krasnik ziarniaki gram dodatnie