Zakażenie się gruźlicą w małżeństwie.

W sprawie szerzenia gruźlicy przez chorego na gruźlicę zasługuje na uwagę zagadnienie częstości zakażenia się w małżeństwie (tubercuiosie conjugalis) od chorego małżonka. Poczynione w tej sprawie spostrzeżenia i ogłoszone statystki dowodzą dużego niebezpieczeństwa zachorowania na gruźlicę w małżeństwie, w którym jedno z małżonków jest dotknięte tą chorobą. Zauważono, że żony zapadają na gruźlicę wtórnie i umierają częściej niż mężowie. Niebezpieczeństwo, jest szczególnie duże, jeżeli zdrowy przedtem małżonek lub małżonka ma odczyn tuberkulinowy ujemny. Znaczne jest także niebezpieczeństwo zakażenia dzieci.Sam przebieg gruźlicy u zakażonego nią współmałżonka, zwłaszcza u żony, ulega często pogorszeniu w porównaniu ze stanem przed zawarciem małżeństwa. Mając to wszystko na względzie, ustawodawstwo polskie nie zezwala na zawarcie małżeństw przez osoby, z których chociażby jedna jest dotknięta otwartą gruźlicą. Sprawa zakażenia gruźlicą przez chorego człowieka jest już wyjaśniona. Udowodniono, że powietrze wydychane przez chorych na gruźlicę nie zawiera prątków gruźlicy. Natomiast (Flilgge i jego szkoła) chory na gruźlicę płuc otwartą podczas kaszlu a nawet głośnego mówienia wyrzucają do swego otoczenia na przestrzeni mniej- więcej jednego metra od ust bardzo liczne, niewidzialne gołym okiem kropelki śliny o średnich rozmiarach 75-80 mikronów, unoszące się w powietrzu przez pewien czas. Kropelki te zawierają prątki gruźlicy. Obliczono, że w oddaleniu 40-80 cm od chorego po upływie 1/2 godziny po kaszlu mogą one zawierać ponad 400 prątków, po godzinie pozostaje ich stosunkowo mało, lecz nawet po 6-7 godzinach można je jeszcze stwierdzić w powietrzu. Wciągnięte z powietrzem do płuc przez znajdujące się w pobliżu osoby stają się one źródłem zakażenia prątkami gruźlicy. Jest to tzw. zakażenie kropelkowe. Prócz niego w szerzeniu się gruźlicy odgrywa dużą rolę zakażenie przez rozpylanie. Źródłem jego mogą być wymienione kropelki, które osiadają z powietrza na chorym, jego ubraniu, otaczających go przedmiotach i podłodze, tutaj wysychają, po czym znajdujące się w nich prątki ulegają rozproszkowaniu . [patrz też: przychodnia ruczaj zachodnia, swędzący pieprzyk, onychofagia ]

Tags: , ,

No Responses to “Zakażenie się gruźlicą w małżeństwie.”

 1. Vagabond Warrior says:

  [..] Odniesienie w tekscie do najlepsze aminokwasy[...]

 2. New Cycle says:

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

 3. Nataniel says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wanna z kabiną prysznicową[...]

 4. Sofa King says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

Powiązane tematy z artykułem: onychofagia przychodnia ruczaj zachodnia swędzący pieprzyk