W przypadkach bez uchwytnych zmian

W przypadkach bez uchwytnych zmian gruźliczych w płucach oraz krtani, w których badanie wykrywa w plowocinie prątki gruźlicy zwykle niestale i w nikłej liczbie – należy przekonać się me- todą szczepienia śwince morskiej, czy nie są to w rzeczywistości bardzo rozpowszechnione prątki kwasooporne niechorobotwórcze, które nie róż- nią się kształtem od prątków gruźlicy . Rozsadnikami zarazków gruźlicy mogą być także wszelkie przedmioty zakażone Przez chorego, np. brudna bielizna, nieod- każone naczynia stołowe, ubranie, książki, zwłaszcza jeżeli chory ma zwy- czaj ślinić palce przy przewracaniu kartek. Brudna bielizna chorych na gruźlicę (ręczniki, koszule, prześcieradła, chusteczki itd.), często zanie- czyszczona prątkami gruźlicy, jest szczególnie niebezpieczna dla praczek. Zanieczyszczeniu prątkami gruźlicy typu ludzkiego mogą ulegać także pokarmy, jeżeli osoba sprzedająca lub wytwarzająca je choruje na gruźlicę płuc. Zwłaszcza dotyczy to mleka krowiego: Maria Hry- niewicz i Aleksander Ławrynowicz stwierdzili prątki gruźlicy w 50,8% prób mleka, pobranego z rynku warszawskiego. Pokarmy mogą ulegać zanieczyszczeniu prątkami gruźlicy także za pośrednictwem owadów, najczęściej much, które przenoszą na nie zarazki gruźlicy, a także przez osiadanie na pokarmy zakażonego kurzu ulicznego lub sklepowego. Owa- dy, zwłaszcza muchy, przenoszą prątki gruźlicy na człowieka także wprost, siadając na naszych rękach, twarzy, włosach itd. Mocz, stolec chorego, ropne jego wydzieliny odgrywają w rozsiewa- niu prątków gruźlicy znacznie mniejszą rolę, zawierają bowiem zwykle mało prątków i zarazki te są wydalane z ustroju tak, że szerzenie się gruźlicy w ten sposób nie może być duże. Obok człowieka chorego na gruźlicę drugim źródłem zakażenia gru- źlicą jest chore na gruźlicę bydło rogate, przede wszystkim krowy, dotknięte gruźlicą wymienia. Prątki stwierdza się w mleku krów także w przypadkach gruźlicy ich przewodu pokarmowego oraz narządu moczowego, gdy zanieczyszczeniu kałem lub moczem zawierającym prątki gruźlicy ulega powierzchnia skóry, zwłaszcza wymię, podściółka itd. i gdy stąd prątki dostają sią do mleka. Zarazek gruźlicy stwierdzano także w mleku krów klinicznie zdrowych, Lecz oddziałujących dodatnim odczynem tuberkulinowym. Wy- kryto prątku również w maśle i serach, sporządzonych z mleka krów perliczych, tzn. chorych na gruźlicę. Obecność prątków w maśle ma większe znaczenie praktyczne niż w mleku, ponieważ masło, spożywane w życiu codziennym, sporządza się przeważnie z mleka surowego, mleko zaś spożywa się najczęściej po poprzednim przegotowaniu. W śmietance z mleka krów perliczych prątki gruźlicy stwierdza się częściej niż w mleku. [patrz też: , odżywki do rzęs, rehabilitacja, Kabiny Sanitarne ]

Tags: , ,

Comments are closed.