Badania nad psychotoksynami.

W doświadczeniach na myszach stwierdzono małą toksyczność tego związku. Jeśli zaś człowiek zażyje wewnętrznie 4-8 mg lub otrzyma podskórnie 3-5 mg, to pojawiają się omamy i iluzje, zaburzenia poczucia czasu i schematu ciała oraz stosunku jaźni do otoczenia. W stanie podobnym do snu jak na jawie wyłaniają się z przeszłości zapomniane przeżycia, dlatego niektórzy pracują nad wykorzystaniem psylocybiny do nowego sposobu narkoanalizy, mianowicie analizy w stanie snu na jawie. Badania nad psychotoksynami, czyli halucynogenami, zwanymi również psycholytica, nie dały wprawdzie chyba pożytku dla terapii, jednakże przyczyniły się do poznania psychopatologii i psychofizjologii świadomości. Leuner (1961) opierając się na koncepcji K. Conrada podzielił te związki na dwie grupy. Jedne z nich działają na pień mózgu wywołując zaburzenia wegetatywne i ilościowe zaburzenia świadomości (tzw. sensorium scalare), drugie działają na wyższe czynności psychiczne pozostawiając świadomość klarowną w znaczeniu jakościowych zaburzeń świadomości (sensorium Plotopathicum). Do tej drugiej grupy należą halucynogeny w rodzaju meskaliny, LSD-25, psylocybiny; są to halucynogeny I rzędu. Do halucynogenów II rzędu zalicza się związki, które zamącają ilościowo świadomość: stopnie obniżenia sensorium można by wykreślić na skali (stąd nazwa), obejmującej stany od pełnego wysycenia świadomości aż do śpiączki. Przedstawicielem tej grupy jest haszysz. Działając na układ wegetatywny, wywołują one nudności, wymioty, wysychanie śluzówek lub ślinotok, poty, tachykardię, zwyżkę ciepłoty ciała itd. Przy ponawianiu doświadczeń następuje zazwyczaj przyzwyczajenie, po czym objawy te stopniowo ustępują. Przy protopatycznych zaburzeniach świadomości nie widuje się przyzwyczajenia, lecz raczej odwrotne zjawisko paradoksalne, mianowicie z biegiem eksperymentów coraz mniejsze dawki wystarczą do wywołania psychozy. Porównując eksperymentalne psychozy z powstałymi samorzutnie, dochodzi się do wniosku, że taki czy inny afekt kliniczny działania związku toksycznego zależy nie tylko od jego struktury cząsteczkowej i dawki, ale również od konstytucji osobniczej, przyzwyczajenia i niemało od dowolnego wysiłku zatrutego człowieka, który może wywierać wpływ na stan świadomości zarówno skalarnej jak i protopatycznej, już to opanowując ją, już to pogłębiając przeżywane zjawiska. [hasła pokrewne: badoo gdańsk, demielinizacja, objaw lewkowicza ]

Tags: , ,

No Responses to “Badania nad psychotoksynami.”

 1. Rita says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu błąd lekarski odszkodowanie[...]

 2. Józef says:

  Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

 3. Krzysztof says:

  [..] Cytowany fragment: fizjoterapia[...]

 4. Laura says:

  Profilaktyka to regularne badania

Powiązane tematy z artykułem: badoo gdańsk demielinizacja objaw lewkowicza