Tal (thallium), niebezpieczny dla czlowieka

Tal (thallium), niebezpieczny dla człowieka składnik środków odszczurzających, prowadzi do ostrego zatrucia. Ułatwieniem zatruć przypadkowych u dzieci bywa postać trutki, mianowicie dość przyjemna w smaku marmoladka. Najczęściej mie- wamy do czynienia z zamachami samobójczymi. Objawy ostrego zatrucia pojawiają się niekiedy już po kilku godzinach albo po kilku dniach. Polegają one na podob- nych do kauzalgii bólach kończyn dolnych, także bólach w krzyżu, brzuchu, za mostkiem, ponadto na uporczywej bezsenności i gwałtownym pragnieniu. Sądzi się, że te pierwsze bóle wywołane są przez toksyczne uszkodzenie włośniczek, gdyż właściwe zapalenie nerwu pojawia się :rpniej wiecej 3 tyg. później. Osobnicy histero- tymiczni mogą na te gwałtowne bóle reagować nastrojem żałosno-płaczliwym lub puerylistycznym. Pod tymi objawami kryją się już jednak wcześnie znamiona ano- ksernicznego uszkodzenia tkanki mózgowej, wywołanego prawdopodobnie zabloko- waniem oddychania komórkowego, szczególnie w obrębie międzymózgowia. Takie same objawy zresztą widuje się przy zatruciach innymi ciężkimi metalami,• np. rtęcią lub ołowiem. Te objawy psychiczne nazywają niektórzy np. neurastenią oło- wiową. Ponieważ między tymi burzliwymi oznakami bólu a stwierdzalnym stanem przedmiotowym zachodzi ogromny niestosunek, bardzo łatwo zlekceważyć przypa- dek, dopatrując się w tym tylko histerii lub nawet świadomej przesady. Ponieważ w przypadku zamachu samobójczego chory zataja zażycie trucizny, a dziecko rów- nież nie chce się przyznać, że zjadło “marmoladkę”, długi czas rozpoznanie “idzie w błędnym kierunku, dopóki nie wystąpią przedmiotowo widoczne objawy, miano- wicie wypadanie włosów aż do zupełnego wyłysienia, z wyjątkiem brwi, oraz pora- żenia wiotkie, zwłaszcza kończyn dolnych, czasem na rękach, stopach i twarzy bru- natne hiperkeratozy (Amler i Meier – Erwert 1957). W okresie zatrucia mogą też wystąpić ostre stany psychotyczne, najczęściej o charakterze majaczenia. Nie doce- nia się jednak na ogół możliwości działania talu na ośrodkowy układ nerwowy. Przejawia się ono w pewnych przypadkach w sposób przypominający wiąd rdzenia, parkinsonizm, stwardnienie wieloogniskowe. Reichardt wspomina o zaburzeniach oso- bowości podobnych do psychopatii, które podobno przemijają wraz z ustąpieniem zapalenia wielonerwowego. Prawdopodobnie ośrodkowego pochodzenia są objawy takie, jak rozszerzenie źrenic, zaburzenia wzroku, zahamowanie pocenia się, zabu- rżenia żołądkowo-jelitowe, bóle w jamie brzusznej przypominające kolkę ołowiczą, głuchota itd. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku wydzieliśmy ciężkie otępienie przy rozległym . wodogłowiu wewnętrznym u dziecka po zatruciu talem (przyp. nr 32, ryc. 69). [hasła pokrewne: , infekcje intymne, gabinet kosmetyczny, Siłownie zewnętrzne ]

Tags: , ,

Comments are closed.