EPILEPSJA.

SPRAWY MÓZGOWE WYRAŻAJĄCE SIĘ KLINICZNIE NAPADAMI PADACZKI (EPILEPSIA). Poglądy na istotę padaczki zmieniły się w ostatnich latach do tego stopnia, że rozdziały dotyczące tego zagadnienia w starych podręcznikach straciły na aktualności. Do niedawna uważano padaczkę za chorobę w znaczeniu jednostki nozologicznej. Okazało się, że jest to zespół objawowy, który może występować na przerozmaitym tle. W praktyce mówi się jeszcze czasem o padaczce samoistnej, czyli skrytopochodnej (epilepsia genuina sive idiopathica sive cryptogenes), przeciwstawiając ją objawowej (epilepsia symptomatica), jednakże granica między tymi pojęciami coraz bardziej się zaciera. Za padaczkę samoistną uważamy te przypadki, w których dzisiejszymi sposobami badania nie udaje się nam stwierdzić czynnika etiologicznego powodującego napady. Z upływem czasu względna ta granica na pewno przesunie się tak daleko, że kiedyś wszystkie przypadki padaczki będzie można uznać za objawowe. Obecnie w stosunku do padaczki obowiązuje pogląd syndromologiczny, a nie nozologiczny. Dane historyczne. Padaczka znana jest od niepamiętnych czasów. Najstarszy dowód źródłowy zachował się z czasów kultury babilońsko-asyryjskiej. W Kodeksie Hammurabiego (ok. r. 1900 p.n.e.) zastrzeżono nieważność kupna niewolnika, jeżeli w ciągu miesiąca wyszło na jaw, że cierpi on, na chorobę zwaną bennu. W asyryjskich kontraktach z VII wieku p.n.e. okres ten rozciągnięto do stu dni i włączono tu drugie cierpienie unieważniające akt kupna niewolnika, mianowicie chorobę zwaną siptu. Powszechnie przyznaje się słuszność wyjaśnieniu Sudhoffa, że pierwsze z tych cierpień to padaczka, a drugie – trąd. Badacz ten zwrócił uwagę na analogię z greckimi kontraktami kupna niewolnika z czasów Egiptu helleńskiego, gdzie również dwie te choroby upoważniały do zwrotu niewolnika. Do czasów Hipokratesa rozpowszechniona była wiara w nadprzyrodzone pochodzenie padaczki w znaczeniu morbus sacer. Lekarz ten w stanowczych słowach przeciwstawił się tym poglądom: Padaczka nie jest bardziej boska ani bardziej święta niż inne choroby, lecz ma swoją przyrodzoną przyczynę, z której pochodzi jak inne dolegliwości. Ci, którzy pierwsi przypisywali tę chorobę bogom, byli zdaje się ludźmi w rodzaju czarowników, egzorcystów, jarmarcznych krzykaczy i szarlatanów, którzy i obecnie żyją uroszczeniami świątobliwości i jasnowidzenia. Leczą oni oczyszczaniem i zamawianiami, czyniąc z boskości coś nikczemnego i bezbożnego. Jeśli rozetniesz głowę, znajdziesz w niej mózg wilgotny, pełen humorów i śmierdzący. W ten sposób zobaczysz, że to nie bóg uszkadza ciało, lecz choroba. Te naukowo brzmiące słowa Hipokratesa, przez wiele wieków nie doceniane, doczekały się uznania dopiero w dobie Odrodzenia. Levinus Lemnius (1505-1568) stwierdził w r. 1561, że choroby umysłowe włącznie z padaczką, nie są pochodzenia nadprzyrodzonego. [hasła pokrewne: medicus skarżysko, fotodermatoza, gemini radziejów  ]

Tags: , ,

No Responses to “EPILEPSJA.”

 1. Arkadiusz says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 2. Olivier says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: forever aloes[...]

 3. Rita says:

  Nie ufam lekarzom

 4. Diana says:

  Article marked with the noticed of: Ćwiczenia fizyczne[...]

 5. Oskar says:

  wszystkie choroby wykrylam sama chodząc po prywatnych specjalistach

 6. Norbert says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ortodonta Bytom[...]

 7. Emil says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu

Powiązane tematy z artykułem: fotodermatoza gemini radziejów medicus skarżysko