Samo dostanie sie do ustroju

Samo dostanie się do ustroju prątków gruźlicy nie wystarcza do pow- stania gruźlicy. Dla zachorowania na nią niezbędne jest jeszcze odpo- wiednie usposobienie. Siły obronne ustroju nie są stale, lecz ulegają zmianom, zależnie od wielu warunków. Zmienne są także własności biologiczne samy-ch prątków gruźlicy. Wzajemne ustosun- kowanie się czynników, stanowiących o usposobieniu danej osoby do za- każenia gruźliczego z jednej strony a prątków gruźlicy z drugiej, nie tylko rozstrzyga, czy nastąpi zachorowanie, ale także, w jakiej postaci gruźlica będzie przebiegać. Prątki gruźlicy. Opierając się na różnicy cech morfologicznych, chemicznych i biologicznych odróżnia się kilka typów prątka grużlicy, mianowicie: 1. Prątki gruźlicy ciepłokrwistych: A. Prątki gruźlicy ssaków: a) prątek gruźlicy; b) prątek gruźlicy bydlęcej; c) prątek gruźlicy norników, gryzoniów leśnych; B. Prątki gruźlicy ptasiej II. Prątki gruźlicy zimnokrwistych. Zdaniem Calmetieti prątki gruźlicy bydlęcej i ludzkiej są to dwa typy bakterii; które powstały przez dostosowanie się jednej rasy prątków gruźlicy ssaków do ustroju człowieka i bydła rogatego.
Prątki gruźlicy Prątki gruźlicy typu ludzkiego są to twory długości średniej krwinki czerwonej, dość cienkie, proste, częściej lekko zgięte, o końcach zaokrąglonych. Prątki leżą odosobnione lub w skupie- niach po 2 i więcej, własnych ruchów nie mają, zarodników nie wytwa- rzają . Prątek gruźlicy składa się z wewnętrznej masy protoplazmatycznej i z warstwy zewnętrznej (ectoplasma) woskowato-tłuszczowatej. Jego warstwa zewnętrzna nie przepuszcza zwykłych wodnych roztworów bar- wników. Toteż w odróżnieniu od innych bakterii chorobotwórczych prątki gruźlicy barwią się dość trudno na zimno i tylko roztworami bar- wników na pewnych zaprawach, np. w wodzie karbolowej 5ro lub anili- nowej, a zabarwione nie odbarwiają się przez krótkie działanie mocnych, np. 25ro, roztworów kwasów (Ehrlich) ani też przez działanie alkoholu (Rindfleisch), są zatem kwasooporne i alkoholooporne. Na tym polega powszechnie używana metoda Ziehl-Neelsena oraz inne liczne metody barwienia prątków gruźlicy. Kwasooporność prątka zależy także od zawartej w nim hemicelulozy (Koźniewski). [więcej w: , sklep kolagen, balsam do włosów, implanty zębów ]

Tags: , ,

Comments are closed.