Rządowa rola w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa

Jaka jest właściwa rola rządowych działań na rzecz zdrowia publicznego. Prawo i opinia publiczna uznają ochronę zdrowia i bezpieczeństwa za podstawową funkcję rządu, ale działania w zakresie zdrowia publicznego są czasami charakteryzowane jako niewłaściwie inwazyjne. Taka krytyka ma długą historię, ale dziś akceptujemy wiele środków ochrony zdrowia, które kiedyś uważano za błędne, uciążliwe lub kontrowersyjne. Inicjatywy w zakresie zdrowia publicznego obejmują wysiłki na rzecz promowania wolnych i otwartych informacji w celu ułatwienia podejmowania świadomych decyzji, ochrony jednostek przed krzywdzeniem przez inne osoby i grupy oraz ułatwienia działań społecznych na rzecz promowania i ochrony zdrowia (patrz tabela). Bezpłatne i otwarte informacje umożliwiają ludziom dokonywanie świadomych wyborów i zmniejszają prawdopodobieństwo, że dezinformacja lub ukryta informacja będą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Przepisy prawne mogą wymagać ujawnienia faktycznych informacji (np. Treści produktów), zapewnić przejrzystość rządową (wolność informacji) lub zapobiegać rozpowszechnianiu niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji. Nowsze zastosowania tej zasady obejmują etykietowanie kaloryczne w restauracjach, które wydaje się zachęcać niektóre firmy do zaoferowania, a niektóre osoby wybierają bardziej zdrowe opcje żywieniowe.1 Początkowe koszty restauracji do wykonywania analiz żywieniowych i przedruków menu i tablic menu są w centrum zainteresowania większości. sprzeciwu, ale koszty te mogą być równoważone przez niższe koszty opieki zdrowotnej i wzrost wydajności. Niektórzy ludzie cenią sobie przejrzystość, jakiej wymagają takie przepisy, niezależnie od skutków zdrowotnych.
Innym przykładem potęgi informacji są graficzne ostrzeżenia na opakowaniach wyrobów tytoniowych i reklamy antytytoniowe mające na celu zachęcanie do rzucania palenia.2 Ostrzeżenia dotyczące opakowań przekazują jasne informacje na temat skutków zdrowotnych używania tytoniu, tworząc wizualne i wizualne przeciwieństwo agresywnego i często wprowadzającego w błąd rozpowszechniania informacji przez firmy tytoniowe, które zostały skazane za umyślne oszukiwanie opinii publicznej na temat wpływu tytoniu na zdrowie. Reklamy antytytoniowe pomagają przeciwdziałać wysiłkom przemysłu, aby podkopać naukę i jej ogromne wydatki marketingowe. Sprzeciw wobec takich rządowych wysiłków może mieć podstawy finansowe, a także filozoficzne lub prawne.
Drugą kluczową rolą rządu jest ochrona jednostek przed możliwą do uniknięcia szkodą wyrządzoną przez inne osoby lub grupy. Prawo jednostki do angażowania się w określone zachowanie może wpływać na innych ( twoje prawo do kołysania twoją pięścią w nosie ). Rząd jest odpowiedzialny za ochronę osób w niezdrowych środowiskach, czy źródła zagrożeń dla zdrowia są naturalne (np. Infekcja komarów) lub tworzone przez ludzi lub organizacje. Niewielu Amerykanów kwestionuje obecnie rolę rządu w zapobieganiu sprzedaży skażonej żywności, wody i leków; ograniczanie jazdy z upośledzeniem alkoholu; lub ochrona pracowników i społeczności przed toksynami przemysłowymi.
W niektórych przypadkach rząd może być jedynym podmiotem zdolnym do promowania większego dobra poprzez godzenie interesów społecznych i gospodarczych. Ograniczenie promocji tytoniu i alkoholu pomaga osobom fizycznym poprzez obniżenie konsumpcji i korzyści biznesowych poprzez zwiększenie produktywności siły roboczej i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej. Chociaż zwiększone wykorzystanie ich produktów przynosi korzyści pracownikom i akcjonariuszom przedsiębiorstw tytoniowych i alkoholowych, inne firmy i społeczeństwo ponoszą zwiększone koszty medyczne, ekonomiczne i społeczne, a także choroby i zgony spowodowane używaniem tych produktów.
Opinie różnią się tym, czy ryzyko danego zachowania dla innych jest wystarczające, aby uzasadnić działania rządowe
[podobne: luxmed krasnik, ziarniaki gram dodatnie, onychofagia ]

Tags: , ,

No Responses to “Rządowa rola w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa”

  1. Oliwia says:

    Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

  2. Wooden Man says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: zęby[...]

  3. Pinball Wizard says:

    Boli mnie ciągle brzuch

Powiązane tematy z artykułem: luxmed krasnik onychofagia ziarniaki gram dodatnie