Obserwacje morfinistów i innych narkomanów.

Rozpoznanie i różnicowanie w ostrych i przewlekłych zatruciach oraz w narkomaniach jest zagadnieniem znacznie zawilszym, niż by to mogło wynikać z przedstawionej powyżej symptomatologii. Wchodzą tu mianowicie w grę następujące trudności: 1. Nieodzowny jest tu wywiad, gdyż dotknięty nałogiem może dysymulować, a w chwili badania może nie zdradzać objawów zatrucia; o wywiad zaś czasem trudno. 2. Badanie przedmiotowe w lekkich przypadkach alkoholizmu nałogowego lub innej narkomanii wypada zazwyczaj ujemnie; grube zmiany somatyczne widuje się dopiero w daleko posuniętych sprawach, a przecież istotne znaczenie ma tu jak najwcześniejsze rozpoznanie. 3. W praktyce często sądzi się, że rozpoznanie alkoholizmu lub innej narkomanii wyczerpuje już zadanie lekarza. Zapomina się zbyt często, że pod nałogiem kryć się może jakieś głębsze zaburzenie natury psychotycznej lub charakteropatycznej, które popycha osobnika do nałogu lub nie pozwala mu się z nałogu otrząsnąć; stąd wymaganie, aby poradnictwo przeciwalkoholowe było w ręku psychiatrów. 4. W wątpliwych przypadkach postawienie właściwego rozpoznania możliwe jest tylko w warunkach zakładu zamkniętego, który musi w tym celu rozporządzać odpowiednimi urządzeniami, pracowniami. Obecnie np. obserwacje morfinistów i innych narkomanów przeprowadza się w warunkach jak najdalej posuniętej swobody ruchów, tak aby przemyt narkotyku nie był utrudniony; wówczas niespodzianie dokonujemy badania moczu, treści żołądkowej lub krwi i udaje nam się wykryć narkotyk; zdobywa się w ten sposób ostateczny dowód, wobec którego milkną wszelkie usiłowania dysymulacyjne. 5. Poważna trudność różnicowania powstaje, gdy mamy rozstrzygnąć genezę zaburzeń charakteru; czy powstały one jako następstwo nałogu, czy też przeciwnie, nałóg jest ich następstwem. Zagadnienia te już wkraczają raczej w dziedzinę psychiatrii społecznej. Rokowanie w każdym przypadku narkomanii jest poważne. Zależy ono w decydującym stopniu od rozmiarów charakteropatii danego osobnika, ale jeszcze w wyższym stopniu od środowiska, w którym narkoman po wyleczeniu będzie przebywał. [patrz też: medicus skarżysko, fotodermatoza, gemini radziejów ]

Tags: , ,

No Responses to “Obserwacje morfinistów i innych narkomanów.”

  1. Cereal Killer says:

    Poszłam do dermatolożki i powiedziała, że to nic groźnego

  2. Cujo says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: odżywki sklep[...]

  3. Wooden Man says:

    Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

Powiązane tematy z artykułem: fotodermatoza gemini radziejów medicus skarżysko