Rozpoznanie etiologiczne bylo tu ulatwione

Rozpoznanie etiologiczne było tu ułatwione dzięki zachowanej z przed 22 lat historii choroby. Rzadko się zdarza, aby można było prześledzić dynamikę rozwoju choroby na przestrzeni tak długiego czasu. Potwierdza się tu spostrzeżenie Lot- mara, że zmiany w palidium prowadzą wyłącznie do wzmożonego napięcia mięśnio- wego i objawów akinezy bez hiperkinezy i objawów wegetatywnych. Już wcześnie ujawniają się zaburzenia pamięci i orientacji. Mimo potęgującego się otępienia i in- nych zaburzeń stan psychiczny chorego widocznie nie rzucał się w oczy otoczeniu, jeśli był on zdolny nawet do podjęcia służby. Dopiero po tym okresie utajenia szereg tygodni po zaczadzeniu następuje gwałtowne pogorszenie somatyczno-neurologiczne i psychiczne. Brak tu podniecenia psychoruchowego. Po kilku miesiącach stopniowa poprawa. Cierpienie przechodzi w stan ubytkowy trwały. Rozpoznanie zespołu psy- cheorganicznego opiera się na typowych objawach ze strony czynności intelektual- nych, pamięciowych i afektywnych. Na pierwszy plan wybijają się typowe dla “kor- sakowoidu” konfabulacje, wypełniające rozległe luki pamięciowe. INNE ZATRUCIA Eter odgrywa w naszych warunkach niewielką rolę,. lecz w innych krajach eteromania, czyli eteryzm, jest bardziej rozpowszechniona. Podobno u nas na Śląsku w pewnych kołach uprawia się ten nałóg. Przy dlugotrwalym użyciu powstają zmiany podobne do przewlekłego alkoholizmu zarównopod względem cielesnym, jak i psychicznym. Opisywano majaczenia podobne do delirium tremens. Trójchloroetylen (trilen zwany też popularnie “tri”) ma Zastosowanie jako środek przeciwbólowy i odurzający w drobnych zabiegach chirurgicznych. Zalecano go do wdychania przeciw nerwobólom nerwu trójdzielnego. Bywa on też składni- kiem płynów do wywabiania tłustych plam. Narkoza za pomocą tego związku może się skończyć śmiercią. Słabe stężenia wywołują euforyzację, która może przejść w nałóg. Przy przewlekłych zatruciach występuje skłonność do udarów mózgowych, pojawia się charłactwo zwyrodnienie charakteru. Podtlenek azotu (nitrogenium oxydulatum), zwany też gazem rozweselają- cym, podobnie jak chlorek etylu (aethylium chloratum) używany bywa do krótko- trwałych znieczuleń ogólnych. Przy wdychaniu podtlenku azotu, zwłaszcza w niskim stężeniu 40-50% pojawia się stan majaczeniowy z wybitną euforią, przy czym wy- stępujące omamy wzrokowe i sprzężone z nimi czuciowo-ustrojowe nabierać mogą treści seksualnej. I Przeżycia te bywają tak plastyczne, że lekarze niejednokrotnie padali ofiarą niesłusznych oskarżeń o nadużycia płciowe. Dlatego nawet krótko- trwała narkoza gazem rozweselającym powinna odbywać się w obecności świadków. Paraldeliyd uchodzi za najmniej niebezpieczny ze wszystkich środków na- sennych. Nawet dawki dzienne 35 g zażywane w ciągu długiego czasu nie wywołują widocznych szkód. Jednorazowe dawki przekraczające 100 g również nie dają trwa- łych następstw ujemnych. Znane są jednak rzadkie przypadki powstania przewlek- łego paraldehydyzmu, w przebiegu którego wystąpiło majaczenie. W przypadkach tych widywano także napady pa- daczkowe. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, Balsam Johnson, Prywatne przedszkole Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.