Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych i innych uszkodzeń tkanki mózgowej.

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych i innych uszkodzeń tkanki mózgowej bywa różne zależnie od przypadku. Od tego umiejscowienia zależy obraz kliniczny i postać padaczki elektroencefalograficzna. Fakty te są podstawą podziału padaczki według Penfielda. Nie zawsze potrafimy udowodnić, dlaczego w pewnych przypadkach padaczki dochodzi do ciężkich zaburzeń psychoorganicznych, a w innych przypadkach nie. Także patogeneza psychoz czynnościowych wikłających obraz kliniczny padaczki pozostaje zagadnieniem nierozwiązanym. Elektroencefalografia rzuciła sporo światła na patogenezę padaczki, ale i ona nie wyjaśniła sensu biologicznego tego patologicznego odruchu, jakim jest napad padaczkowy. Wyjaśniła natomiast, że psychozy w rodzaju stanu pomrocznego są gatunkiem napadu padaczkowego. Niektórzy sądzą, że istnieje odrębny, nieznany w swej istocie czynnik etiologiczny, swoisty dla padaczki samoistnej. Gdyby hipoteza ta została dowiedziona, padaczkę można by uznać za jednostkę nozologiczną. Na razie widzimy tylko, że im ściślejsze są nasze badania kliniczne, tym rzadziej możemy poprzestać na rozpoznaniu padaczki samoistnej. Ogromną rolę przypisuje się urazom mózgu jako domniemanej przyczynie padaczki kryptogennej. Zwłaszcza poród stanowi wielkie niebezpieczeństwo dla mózgu. Pamiętać trzeba jednak o tym, że sam napad padaczkowy może prowadzić do urazu mózgu, po czym sądzi się, że ten właśnie uraz był przyczyną napadów. To odwrócenie związku przyczynowego zdarza się często, gdy rodzina lub sam chory informują nas o rzekomej przyczynie choroby. Ogólnie stoi się dzisiaj na stanowisku polietiologii padaczki, przy czym z małymi wyjątkami czynnik wywołujący napady ma charakter przewlekły. Anatomia patologiczna. Zmiany w mózgu w przypadkach padaczki skrytopochodnej bywają mało znamienne. Już na zdjęciach poodmowych można widzieć bardzo często zmiany struktury, od których zależą napady; zmiany te nie różnią się jednak niczym istotnym od zmian, które widuje się w sprawach organicznych przebiegających bez napadów. Na stole sekcyjnym mózg epileptyka może się nie różnić od mózgu człowieka zdrowego. [hasła pokrewne: medicus skarżysko, fotodermatoza, gemini radziejów ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych i innych uszkodzeń tkanki mózgowej.”

  1. Mr. 44 says:

    a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

  2. Cabbie says:

    Article marked with the noticed of: leczenie kanalowe bytom[...]

  3. Paulina says:

    Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

Powiązane tematy z artykułem: fotodermatoza gemini radziejów medicus skarżysko