Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych iiimych uszkodzen

Rozmieszczenie zmian pokrwotocznych iiimych uszkodzeń tkanki mózgowej bywa różne zależnie od przypadku. Od tego umiejscowienia zależy obraz kliniczny i po- stać padaczki elektroencefalograficzna. Fakty te są podstawą podziału padaczki według Penfielda. Nie zawsze potrafimy udowodnić, dlaczego w pewnych prżypad- kach padaczki dochodzi do ciężkich zaburzeń psychoorganicznych, a w innych PIZY- padkach nie. Także patogeneza psychoz czynnościowych wikłających obraz kliniczny padaczki pozostaje zagadnieniem nierozwiązanym. Elektroencefalografia rzuciła sporo światła na patogenezę padaczki, ale i ona nie wyjaśniła sensu biologicznego tego patologicznego odruchu, jakim jest napad padaczkowy. Wyjaśniła natomiast, że psychozy w rodzaju stanu pomrocznego są gatunkiem napadu padaczkowego. Niektórzy sądzą, że istnieje odrębny, nieznany w swej istocie czynnik. etiolo- giczny, swoisty dla padaczki samoistnej. Gdyby hipoteza ta została dowiedziona, padaczkę można by uznać za jednostkę nozologieżną. Na razie widzimy tylko, że im ściślejsze są nasze badania kliniczne, tym rzadziej możemy poprzestać na rozpozna- niu padaczki samoistnej. Ogromną rolę przypisuje się urazom mózgu jako domnie- manej przyczynie padaczki kryptogenner. Zwłaszcza poród stanowi wielkie niebez- pieczeństwo dla mózgu. Pamiętać trzeba jednak o tym, że sam napad padaczkowy może prowadzić do urazu mózgu, po czym sądzi się, że ten właśnie uraz był przy- czyną napadów. To odwrócenie związku przyczynowego zdarza się często, gdy ro- dzina lub sam chory informują nas o rzekomej przyczynie choroby. Ogólnie stoi się dzisiaj na stanowisku polietiologii padaczki, przy czym z małymi wyjątkami czynnik wywołujący napady ma charakter przewlekły. Anatomia patologiczna. Zmiany w mózgu w przypadkach padaczki skry- topochodnej bywają mało znamienne. Już na zdjęciach poodmowych można widzieć bardzo często zmiany struktury, od których zależą napady; zmiany te nie różnią się jednak niczym istotnym od zmian, które widuje się w sprawach organicznych przebiegających bez napadów. Na stole sekcyjnym mózg epileptyka może się nie różnić od mózgu człowieka zdrowego. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, Zdrowa żywność, sklep kolagen ]

Tags: , ,

Comments are closed.