Prócz rozsiewania pratków w niewidzialnych

Prócz rozsiewania prątków w niewidzialnych gołym okiem kropelkach śliny i plwociny, chory na gruźlicę płuc odpluwa nieraz bardzo dużo prąt- ków w plwocinie. Obliczono, że w kropelkach i w plwocinie chory może wydalić dziennie przeszło 1/2 miliarda prątków. Najwięcej ich za- wiera plwocina, wykrztuszana rano po obudzeniu się chorego, Wysiłkowy kaszel poranny rozsiewa naj dalej kropelki i plwocinę widzialną. Prątki gruźlicy można wykryć na wargach chorego, nieraz na jego palcach, bie- liźnie, podłodze itd. Rozsiewane prątki mogą pozostawać w wilgoci i w ciemności zjadliwe nawet przez cały rok, a przy wysychaniu plwociny – miesiącami. Tra- fiając na podłogę plwocina wysycha, ulega

Comments are closed.