Posts Tagged ‘zakład opiekuńczo leczniczy’

Napady ogniskowe Jacksona.

Friday, November 16th, 2018

Nie należą zasadniczo do psychiatrii napady ogniskowe Jacksona, wywołane miejscowym podrażnieniem kory mózgowej przez jakąś sprawę chorobową, np. guz lub bliznę. Najczęściej są to napady ruchowe ograniczone do kciuka, wskaziciela, kącika ust, palucha, przenoszą się następnie na połowę ,twarzy, kończynę górną i dolną. Ich rozprzestrzenianie się może obejmować obszary różnie rozległe, niekiedy ulegają uogólnieniu i wówczas nie różnią się od dużego napadu drgawkowego. Napad jacksonowski najczęściej polega na drgawkach klonicznych, rzadziej wzbogacony jest o fazę toniczną.Przebiega bez utraty przytomności. Po napadzie może być w dotkniętej kończynie przemijający niedowład. Rzadsze bywają napady czuciowe zależne od podrażnienia czuciowej części kory mózgowej. Chorzy opisują te parestezje rozmaicie: jako cierpnięcie, mrowienie, dreszcze. Rozszerzają one swój obszar podobnie jak napady ruchowe, z którymi mogą się czasem sprzęgać. …read more

Lokalizacja i rozległość zmian gruźliczych w płucach.

Friday, November 16th, 2018

Lokalizację i rozległość zmian gruźliczych w płucach należy zaznaczać liczbami w postaci ułamka napisanego po rozpoznaniu zasadniczej postaci gruźlicy. W tym celu powierzchnię każdego płuca dzieli się na trzy pola oznaczone cyframi: 1. pole górne, 2. pole środkowe, 3. pole dolne.Przy wpisywaniu lokalizacji wpisuje się cyfrę odpowiadającą polu, w którym wykrywa się zmiany gruźlicze, w liczniku wpisuje się zmiany 2+3 odpowiadające płucu prawemu, w mianowniku płucu lewemu. Np. -1- oznacza, że zmiany gruźlicze znajdują się w środkowym i dolnym polu płuca prawego i w górnym płuca lewego. Okres zbliznowacenia (zwapnienia) zmian gruźliczych jest jednoznaczny z wygojeniem się zmian; osobnika z takim rozpoznaniem wypisuje się z poradni jako wyleczonego i nie wykazuje dalej w statystyce chorych na gruźlicę. Stan ogólny i stan procesu gruźliczego oznacza się dużymi literami alfabetu wpisanymi po rozpoznaniu postaci gruźlicy, a przed ułamkiem wskazującym lokalizację zmian gruźliczych. …read more

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A.

Friday, November 16th, 2018

INSTRUKCJA DO FORMULARZA A. Nazwa formularza: karta choroby. Cel karty: prowadzenie historii choroby i zbieranie danych statystycznych co do każdego chorego, zarejestrowanego w poradni przeciwgruźliczej. Kiedy, kto i w jaki sposób wypełnia kartę. Kartę zakłada się przy pierwszym zgłoszeniu do poradni korzystającego z pomocy poradni. …read more

GRUŹLICA PŁUC.

Friday, November 16th, 2018

GRUŹLICA PŁUC. Określenie przyczyny. Mianem gruźlica płuc nazywamy ogólną chorobę z przeważającymi zmianami w płucach, powstającą wskutek zakażenia ustroju swoistymi zarazkami, które zwiemy prątkami gruźlicy (bacillus tuberculosis ). Nazwa gruźlica jest dokładnym przekładem na język polski nazwy tuberculosis pochodzącej od słowa tuberculum, które oznacza ogruzek, ogruzełek. Chorobę nazwano gruźlicą, ponieważ zmienną jej cechę ze stanowiska anatomicznego stanowią najczęściej gruzełki.Przewlekła postępująca gruźlica płuc może doprowadzić do znacznego wychudnienia i wyniszczenia chorego. Takie postacie gruźlicy płuc zwiemy suchotami płuc, co oznacza dosłownie schnięcie, wiąd, niknięcie płuc, a takich chorych – suchotnikami. Znaczne wychudnienie i wyniszczenie chorego może nastąpić pod wpływem zakażenia gruźliczego także w bardzo krótkim czasie. …read more