Posts Tagged ‘terapia falą uderzeniową’

Zmiany histopatologiczne.

Sunday, November 18th, 2018

Zmiany histopatologiczne mogą być następstwem miejscowych zaburzeń krążenia, które towarzyszą napadom. Powstające stany niedokrwienia lub niedotlenienia prowadzą do zmian nekrotycznych i zbliznowaceń. Za typowe uważa się czasem zmiany stwardnieniowe w obrębie rogu Ammona oraz pewne zmiany w warstwie drobnoziarnistej kory móżdżku. Podnieść jednak trzeba, że mózgi epileptyków otępiałych nie wykazują niekiedy żadnych zmian, dających się stwierdzić dzisiejszą techniką. Spotykana często tzw. …read more

Napad padaczkowy.

Sunday, November 18th, 2018

Jest mnóstwo czynników, które mogą sprzyjać wystąpieniu lub wywołać napad padaczkowy: przepracowanie, stan wycieńczenia, upał, czynniki toksyczne itd. Wystarczy wskazać na wstrząsy kardiazolowe, elektryczne i inne. Stwierdzenie napadu padaczkowego nie jest więc dowodem istnienia padaczki jako choroby. Do myślenia dają np. przypadki padaczki odruchowej, np. …read more

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej.

Sunday, November 18th, 2018

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej jest ogromne, jeżeli chodzi tu o lecznictwo przeciwpadaczkowe. Zależnie od odmiany napadu różna bywa skuteczność leków. Gastaut (1963) dzieli leki przeciwpadaczkowe na dwie grupy, z których jedna odznacza się skutecznością w stosunku do dużych napadów włącznie z ogniskowymi, .a druga w stosunku do napadów typu absence i do innych odmian petit mal. Klasyfikacja tego autora wyróżnia więc dwie kategorie: 1. Napady charakteryzujące się drgawkami częściowymi lub uogólnionymi, bez względu na siedzibę wyładowań (np. …read more

Rodzaje aury.

Saturday, November 17th, 2018

W stosunku do omawianych tu wrażeń zmysłowych nie powinno się mówić o omamach, ponieważ przeżyciom tym brak sądu realizującego, a w każdym razie trudno w stosunku do tych elementarnych doznań o dowód, że chory wierzy np. w rzeczywistość przedmiotową ognia, powiewu itd; b) aura wegetatywna polega na zmianach naczynioruchowych, np. zblednięciu, zaczerwienieniu albo na zmianach wydzielniczych; c) aura ruchowa wyraża się różnymi bezcelowymi ruchami: bieg przed siebie, kręcenie się na miejscu, wykrzykiwania oderwanych słów lub zdań, machanie rękami lub tylko jedną ręką itd. Świadomość w czasie tych automatyzmów ruchowych jest z zasady jakościowo zmieniona w znaczeniu stanu pomrocznego, chociaż nierzadko aura ruchowa nie jest objęta niepamięcią; d) aura psychiczna opisywana bywa przez chorych jako nagłe uczucie strachu lub inne uczucie, którego nie da się wyrazić słowami. Aura może być złożona z kilku z wymienionych składników na raz. …read more