Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Ostre zatrucie.

Monday, February 26th, 2018

Ostre zatrucie objawia się zwolnieniem tętna, podwyższeniem ciśnienia krwi, zaróżowieniem twarzy, tętnieniem w skroniach i bólem głowy, szumem w uszach, migotaniem przed oczyma, sennością, następnie wymiotami, omdleniem, lub tylko oszołomieniem. Ocucenie przebiega zazwyczaj bez powikłań psychotycznych. Czasem jednak obudzenie przebiega wśród objawów przypominających upojenie patologiczne. Niekiedy dochodzi do drgawek padaczkowatych, do ruchów pląsawiczych lub do tężcowych kurczów mięśni prążkowanych, w szczególności żwaczy. W ciężkich przypadkach stan śpiączkowy (carbonarcosis) utrzymuje się długo, tętno staje się szybkie, słabo napięte i niemiarowe, oddech płytki, źrenice sztywne, dochodzi do nietrzymania moczu i kału, po czym następuje zgon. W moczu znaleźć można czasem cukier, a przeważnie białko. Jeżeli chorzy utrzymują się przy życiu, to żalą się jeszcze długo na uczucie oszołomienia, ogromną potrzebę snu, trudności skupienia uwagi, znamienne uczucie gorąca i zimna, zawroty głowy. Spośród neurologicznych następstw często widujemy parkinsonizm. Zmiany trwałe są właściwie rzadkością. Jedna ze statystyk amerykańskich wykazała u 21000 osób zatrutych tlenkiem węgla trwałe zmiany neurologiczne lub psychiatryczne tylko u 39. Zagrożony jest więc co pięćsetny chory. Szczególną wrażliwością odznacza się striopahidum, gdzie znajdują się zmiany symetryczne, przemawiające raczej za patogenezą naczyniową niż bezpośrednio toksyczną. Prawdopodobnie dochodzi tu do porażenia naczyń krwionośnych ze zmianami w naczyniach włoskowatych, z zastojem, rozmięknieniem i krwawieniem. Parkinsonizm takiego pochodzenia przebiega klinicznie z objawami wyłącznie wzmożonego napięcia mięśniowego, a więc bez hiperkinezy i zaburzeń wegetatywnych. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, balsam do włosów, Szkoła tańca Poznań ]

ZATRUCIA.

Sunday, February 25th, 2018

Rozpoznanie etiologiczne było tu ułatwione dzięki zachowanej z przed 22 lat historii choroby. Rzadko się zdarza, aby można było prześledzić dynamikę rozwoju choroby na przestrzeni tak długiego czasu. Potwierdza się tu spostrzeżenie Lotmara, że zmiany w palidium prowadzą wyłącznie do wzmożonego napięcia mięśniowego i objawów akinezy bez hiperkinezy i objawów wegetatywnych. Już wcześnie ujawniają się zaburzenia pamięci i orientacji. Mimo potęgującego się otępienia i innych zaburzeń stan psychiczny chorego widocznie nie rzucał się w oczy otoczeniu, jeśli był on zdolny nawet do podjęcia służby. Dopiero po tym okresie utajenia szereg tygodni po zaczadzeniu następuje gwałtowne pogorszenie somatyczno-neurologiczne i psychiczne. Brak tu podniecenia psychoruchowego. Po kilku miesiącach stopniowa poprawa. Cierpienie przechodzi w stan ubytkowy trwały. Rozpoznanie zespołu psychoorganicznego opiera się na typowych objawach ze strony czynności intelektualnych, pamięciowych i afektywnych. Na pierwszy plan wybijają się typowe dla “korsakowoidu” konfabulacje, wypełniające rozległe luki pamięciowe. INNE ZATRUCIA. Eter odgrywa w naszych warunkach niewielką rolę, lecz w innych krajach eteromania, czyli eteryzm, jest bardziej rozpowszechniona. Podobno u nas na Śląsku w pewnych kołach uprawia się ten nałóg. Przy długotrwałym użyciu powstają zmiany podobne do przewlekłego alkoholizmu zarówno pod względem cielesnym, jak i psychicznym. Opisywano majaczenia podobne do delirium tremens. Trójchloroetylen (trilen zwany też popularnie “tri”) ma zastosowanie jako środek przeciwbólowy i odurzający w drobnych zabiegach chirurgicznych. Zalecano go do wdychania przeciw nerwobólom nerwu trójdzielnego. Bywa on też składnikiem płynów do wywabiania tłustych plam. Narkoza za pomocą tego związku może się skończyć śmiercią. Słabe stężenia wywołują euforyzację, która może przejść w nałóg. Przy przewlekłych zatruciach występuje skłonność do udarów mózgowych, pojawia się charłactwo zwyrodnienie charakteru. Podtlenek azotu (nitrogenium oxydulatum), zwany też gazem rozweselającym, podobnie jak chlorek etylu (aethylium chloratum) używany bywa do krótkotrwałych znieczuleń ogólnych. Przy wdychaniu podtlenku azotu, zwłaszcza w niskim stężeniu 40-50% pojawia się stan majaczeniowy z wybitną euforią, przy czym występujące omamy wzrokowe i sprzężone z nimi        czuciowo-ustrojowe nabierać mogą treści seksualnej. I przeżycia te bywają tak plastyczne, że lekarze niejednokrotnie padali ofiarą niesłusznych oskarżeń o nadużycia płciowe. Dlatego nawet krótkotrwała narkoza gazem rozweselającym powinna odbywać się w obecności świadków. Paraldeliyd uchodzi za najmniej niebezpieczny ze wszystkich środków nasennych. Nawet dawki dzienne 35 g zażywane w ciągu długiego czasu nie wywołują widocznych szkód. Jednorazowe dawki przekraczające 100 g również nie dają trwałych następstw ujemnych. Znane są jednak rzadkie przypadki powstania przewlekłego paraldehydyzmu, w przebiegu którego wystąpiło majaczenie. W przypadkach tych widywano także napady padaczkowe. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, Balsam Johnson, Prywatne przedszkole Kraków ]