Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Tal (thallium).

Sunday, February 25th, 2018

Tal (thallium), niebezpieczny dla człowieka składnik środków odszczurzających, prowadzi do ostrego zatrucia. Ułatwieniem zatruć przypadkowych u dzieci bywa postać trutki, mianowicie dość przyjemna w smaku marmoladka. Najczęściej miewamy do czynienia z zamachami samobójczymi. Objawy ostrego zatrucia pojawiają się niekiedy już po kilku godzinach albo po kilku dniach. Polegają one na podobnych do kauzalgii bólach kończyn dolnych, także bólach w krzyżu, brzuchu, za mostkiem, ponadto na uporczywej bezsenności i gwałtownym pragnieniu. Sądzi się, że te pierwsze bóle wywołane są przez toksyczne uszkodzenie włośniczek, gdyż właściwe zapalenie nerwu pojawia się mniej więcej 3 tyg. później. Osobnicy histerotymiczni mogą na te gwałtowne bóle reagować nastrojem żałosno-płaczliwym lub puerylistycznym. Pod tymi objawami kryją się już jednak wcześnie znamiona anoksernicznego uszkodzenia tkanki mózgowej, wywołanego prawdopodobnie zablokowaniem oddychania komórkowego, szczególnie w obrębie międzymózgowia. Takie same objawy zresztą widuje się przy zatruciach innymi ciężkimi metalami, np. rtęcią lub ołowiem. Te objawy psychiczne nazywają niektórzy np. neurastenią ołowiową. Ponieważ między tymi burzliwymi oznakami bólu a stwierdzalnym stanem przedmiotowym zachodzi ogromny niestosunek, bardzo łatwo zlekceważyć przypadek, dopatrując się w tym tylko histerii lub nawet świadomej przesady. Ponieważ w przypadku zamachu samobójczego chory zataja zażycie trucizny, a dziecko również nie chce się przyznać, że zjadło “marmoladkę”, długi czas rozpoznanie “idzie w błędnym kierunku”, dopóki nie wystąpią przedmiotowo widoczne objawy, mianowicie wypadanie włosów aż do zupełnego wyłysienia, z wyjątkiem brwi, oraz porażenia wiotkie, zwłaszcza kończyn dolnych, czasem na rękach, stopach i twarzy brunatne hiperkeratozy (Amler i Meier – Erwert 1957). W okresie zatrucia mogą też wystąpić ostre stany psychotyczne, najczęściej o charakterze majaczenia. Nie docenia się jednak na ogół możliwości działania talu na ośrodkowy układ nerwowy. Przejawia się ono w pewnych przypadkach w sposób przypominający wiąd rdzenia, parkinsonizm, stwardnienie wieloogniskowe. Reichardt wspomina o zaburzeniach osobowości podobnych do psychopatii, które podobno przemijają wraz z ustąpieniem zapalenia wielonerwowego. Prawdopodobnie ośrodkowego pochodzenia są objawy takie, jak rozszerzenie źrenic, zaburzenia wzroku, zahamowanie pocenia się, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle w jamie brzusznej przypominające kolkę ołowiczą, głuchota itd. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku widzieliśmy ciężkie otępienie przy rozległym wodogłowiu wewnętrznym u dziecka po zatruciu talem. [hasła pokrewne: , infekcje intymne, gabinet kosmetyczny, Siłownie zewnętrzne ]

Typy napadów padaczkowych prawdziwych.

Friday, February 23rd, 2018

Typy napadów. padaczkowych prawdziwych włącznie z napadami padaczkowatymi (paroxysmus epikptiformis, to ostatnie pojęcie jest jak najbardziej względne) przedstawiają się następująco (Schrappe, 1963). Duży napad (paroxysmus major, grand mal). Ogniskowy napad jacksonowski (paroxysmus corticalis). Mały napad (petit mal, paroxysmus minor, absence, picnolepsia, niektórzy odróżniają petit mal propulsivus, retropulsivus i impulsivus, ponadto niektórzy chyba niesłusznie mówią o oral petit mal i zaliczają do tej samej grupy napady nazywane Blitz-, Nick- i Sauuim-Krtinvp, chociaż zasadniczo zjawisk ruchowych nie powinno się zaliczać do małych napadów). Napad psychomotoryczny (dawniej nazywany równoważnikiem, czyli ekwiwalentem, obecnie mówimy raczej o napadowych stanach pomrocznych, czyli obnubilatio; całą tę grupę stanów napadowych utożsamia się dzisiaj z pojęciem padaczki skroniowej na równi z napadami określanymi rozmaicie: uncinate fit, czyli napad hakowy, dreamy state, automatyzmy ruchowe, wzrokowe niesłusznie nazywane halucynacjami, słuchowe i inne, automatyzmy wspomnieniowe itd.). Napady podkorowe i z międzymózgowia (paroxysmus subcorticalis et diencepha logenes). Napad akinetyczny. Epilepsia myoclonica (Unverricht). Dyssynergia cerebellaris myoclonica (Hunt). Epilepsia partialis continua (Kożewnikow). Zestawienie powyższe daje tylko ogólne wyobrażenie o bogactwie symptomatyki padaczkowej. Klasyfikacji tych zaburzeń można dokonywać z różnego punktu widzenia. Powszechnie przyjął się podział oparty na ocenie krzywych eeg (Penfield). Są 3 grupy: 1) padaczka ogniskowa. 2) napady w związku z rozlanymi zmianami mózgu, 3) napady środkowo-mózgowe (centrencephalic epilepsyj). Podział ten można ściśle stosować raczej u dorosłych. Michalski (1958) stwierdził u dzieci badanych przez siebie znacznie więcej przypadków padaczki wskutek rozlanych zmian w mózgu niż u dorosłych, zjawisko to uznał jednak za pozorne. Wiele z tych dzieci ma bowiem zmiany ogniskowe, ich wykrycie staje się jednak możliwe dopiero przy badaniu w późniejszych okresach życia lub czasem przy powtarzanych kontrolnych badaniach eeg. Padaczka skrytopochodna u dzieci jest postacią bardzo rzadką. Trudność wykrycia u dzieci zmian ogniskowych tłumaczy się wielką wrażliwością tkanki mózgowej dziecka, sprawiającą, że wszelkie wyładowania rozprzestrzeniają się w mózgu bardzo łatwo i szybko. Wyładowania ogniskowe obejmują dlatego szybko pień mózgu, powodując napady duże lub małe bez cech ogniskowych. [hasła pokrewne: , magnez i witamina b6, Siłownie zewnętrzne, dieta i odchudzanie ]