Posts Tagged ‘rentgen zebow’

Kryptosporydioza żółciowa u osób zarażonych wirusem HIV po wybuchu wodorostowej kryptosporydiozy w Milwaukee czesc 4

Tuesday, December 4th, 2018

Trzech pacjentów miało zwężenie przewodów wewnątrzwątrobowych, a jeden miał poszerzony przewód trzustkowy. Endoskopowe biopsje ampułkowe lub badanie próbek cytologicznych z dróg żółciowych ujawniły cryptosporidium u 5 z tych 10 pacjentów. Dwóch z pięciu pacjentów z ujemnym wynikiem badania próbek endoskopowych przeszło następnie cholecystektomię, aw obu wykryto kryptosporydowe zapalenie pęcherzyka żółciowego. Cytomegalowirusa nie znaleziono na biopsjach ani w analizie szczotkowania u żadnego z pacjentów. Dziewięciu z 10 pacjentów z objawami żółciowymi, którzy przeszli endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną, również poddano endoskopowej sfinkterotomii; nie można ukończyć sfinkterotomii u 10. …read more

Kryptosporydioza żółciowa u osób zarażonych wirusem HIV po wybuchu wodorostowej kryptosporydiozy w Milwaukee cd

Tuesday, December 4th, 2018

Szacunki przeżywalności Kaplan-Meier według liczby komórek CD4 (panel A) i wśród pacjentów z liczbą komórek CD4 .50 na milimetr sześcienny, w zależności od obecności lub braku objawów dróg żółciowych (panel B). W każdym panelu dni odnosi się do liczby dni po wystąpieniu objawów (linia bazowa), a symbole oznaczają zgony. W panelu A pacjenci z liczbą CD4 powyżej 50 na milimetr sześcienny mieli znacznie wyższe wskaźniki przeżywalności niż pacjenci z liczbą CD4 wynoszącą 50 na milimetr sześcienny lub mniej (6 zgonów w porównaniu do 41 zgonów, P <0,001 w teście log-rank). W panelu B status objawu dróg żółciowych nie wywarł istotnego wpływu na przeżycie (P = 0,22). W obu grupach większość zgonów nastąpiła w ciągu 250 dni od pojawienia się objawów. …read more

Prątek gruźlicy.

Wednesday, November 14th, 2018

Zdaniem Leona Karwackiego i innych badaczów prątek gruźlicy należy do rodziny grzybków streptothrix i jest jedną z licznych postaci rozwojowych tego grzybka. Postaci te można wyhodować ze szczepów gruźlicy kwasoopornych osłabiając ich żywotność i przesiewając materiał pozornie nie rozwijający się na coraz nowe podłoża albo wysiewając materiał notorycznie gruźliczy jak ropę, wysięki opłucne i mózgowo-rdzeniowe, krew chorych na gruźlicę itd. Również w starych hodowlach prątków gruźlicy można stwierdzać postaci grzybkowe jako twory olbrzymie, nitkowate, z rozgałęzieniami i ze zgrubieniami maczugowatymi na końcach. Twory te mogą przechodzić z powrotem w postać typową, oporną na kwasy i alkohol. Prócz omówionych postaci Fontes opisał w r.1910 odmianę przesączalną prątka gruźlicy (virus filtrans). Jest to zarazek niewidzialny drobnowidowo, przechodzący przez sączki porcelanowe Chamberlanda. które, według utartych poglądów, nie przepuszczają prątków Kocha. Zygmunt Szymanowski wprowadził dla takich zarazków w ogóle nazwę zarazki pozawidzialne. …read more

Zarazek gruźlicy.

Wednesday, November 14th, 2018

Zarazek gruźlicy ma być w odmianie przesączalnej, przechodzącej przez sączki bakteriologiczne wytrzymalszy niż jego postać dojrzała. Zdaniem Leona Karwackiego prątek gruźlicy przechodzi w odmianę przesączalną wtedy, gdy napotyka pewne trudności w trwaniu w typowej postaci kwasoopornej. Zależnie od warunków zarazek gruźlicy może, jego zdaniem, występować w różnych odmianach, mianowicie jako twór przesączalny, w postaciach przejściowych, ziarnistych i jako prątek dojrzały kwasooporny. Przesącz zarazka gruźlicy, otrzymany dwukrotnym sączkowaniem przez sączka bakteriologiczne, nigdy nie zawiera, według Valtisa i innych, składników widzialnych. Taki przesącz wstrzyknięty śwince morskiej ma wywoływać jedynie zmiany nieswoiste w postaci obrzmienia węzłów chłonnych, zwłaszcza tchawiczych i oskrzelowych, bez względu na drogę zakażenia, natomiast nie wywołuje gruzełków znamiennych dla zakażenia zjadliwymi prątkami gruźlicy.Serowacenie zdarza się tylko bardzo rzadko. Wprawdzie w takich węzłach można zawsze wykryć prątki kwasooporne, lecz ani te prątki, ani ich zawiesina z roztartych węzłów nigdy nie wywołują u świnek morskich klasycznej gruźlicy, przynajmniej, w pierwszym pasażu. Zdaniem Valtisa, pochodzą one z odmiany przesączalnej prątków gruźlicy. …read more