Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

ZATRUCIA.

Sunday, February 25th, 2018

Rozpoznanie etiologiczne było tu ułatwione dzięki zachowanej z przed 22 lat historii choroby. Rzadko się zdarza, aby można było prześledzić dynamikę rozwoju choroby na przestrzeni tak długiego czasu. Potwierdza się tu spostrzeżenie Lotmara, że zmiany w palidium prowadzą wyłącznie do wzmożonego napięcia mięśniowego i objawów akinezy bez hiperkinezy i objawów wegetatywnych. Już wcześnie ujawniają się zaburzenia pamięci i orientacji. Mimo potęgującego się otępienia i innych zaburzeń stan psychiczny chorego widocznie nie rzucał się w oczy otoczeniu, jeśli był on zdolny nawet do podjęcia służby. Dopiero po tym okresie utajenia szereg tygodni po zaczadzeniu następuje gwałtowne pogorszenie somatyczno-neurologiczne i psychiczne. Brak tu podniecenia psychoruchowego. Po kilku miesiącach stopniowa poprawa. Cierpienie przechodzi w stan ubytkowy trwały. Rozpoznanie zespołu psychoorganicznego opiera się na typowych objawach ze strony czynności intelektualnych, pamięciowych i afektywnych. Na pierwszy plan wybijają się typowe dla “korsakowoidu” konfabulacje, wypełniające rozległe luki pamięciowe. INNE ZATRUCIA. Eter odgrywa w naszych warunkach niewielką rolę, lecz w innych krajach eteromania, czyli eteryzm, jest bardziej rozpowszechniona. Podobno u nas na Śląsku w pewnych kołach uprawia się ten nałóg. Przy długotrwałym użyciu powstają zmiany podobne do przewlekłego alkoholizmu zarówno pod względem cielesnym, jak i psychicznym. Opisywano majaczenia podobne do delirium tremens. Trójchloroetylen (trilen zwany też popularnie “tri”) ma zastosowanie jako środek przeciwbólowy i odurzający w drobnych zabiegach chirurgicznych. Zalecano go do wdychania przeciw nerwobólom nerwu trójdzielnego. Bywa on też składnikiem płynów do wywabiania tłustych plam. Narkoza za pomocą tego związku może się skończyć śmiercią. Słabe stężenia wywołują euforyzację, która może przejść w nałóg. Przy przewlekłych zatruciach występuje skłonność do udarów mózgowych, pojawia się charłactwo zwyrodnienie charakteru. Podtlenek azotu (nitrogenium oxydulatum), zwany też gazem rozweselającym, podobnie jak chlorek etylu (aethylium chloratum) używany bywa do krótkotrwałych znieczuleń ogólnych. Przy wdychaniu podtlenku azotu, zwłaszcza w niskim stężeniu 40-50% pojawia się stan majaczeniowy z wybitną euforią, przy czym występujące omamy wzrokowe i sprzężone z nimi        czuciowo-ustrojowe nabierać mogą treści seksualnej. I przeżycia te bywają tak plastyczne, że lekarze niejednokrotnie padali ofiarą niesłusznych oskarżeń o nadużycia płciowe. Dlatego nawet krótkotrwała narkoza gazem rozweselającym powinna odbywać się w obecności świadków. Paraldeliyd uchodzi za najmniej niebezpieczny ze wszystkich środków nasennych. Nawet dawki dzienne 35 g zażywane w ciągu długiego czasu nie wywołują widocznych szkód. Jednorazowe dawki przekraczające 100 g również nie dają trwałych następstw ujemnych. Znane są jednak rzadkie przypadki powstania przewlekłego paraldehydyzmu, w przebiegu którego wystąpiło majaczenie. W przypadkach tych widywano także napady padaczkowe. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, Balsam Johnson, Prywatne przedszkole Kraków ]

Odmiany napadów drgawkowych.

Thursday, February 22nd, 2018

Gastaut rozróżnia wśród omawianych napadów drgawkowych uogólnionych (tzw. centrencefalicznych, czyli środkowo-mózgowych), przebiegających zawsze z utratą świadomości, następujące odmiany: 1) napad toniczno-kloniczny (grand mal) z masowym wyładowaniem wegetatywnym i z bisynchronicznym eeg o rytmie 10jsek przerywanym falami wolnymi w czasie fazy klonicznej; 2) napad toniczny typowy dla dziecka, trwający kilka dziesiątków sekund, z bisynchronicznym eeg polegającym na prostej desynchronizacji albo wyładowaniu 10 sek i więcej; tutaj zalicza się spazmy przy encefalopatii dziecięcej z hipsarytmią, która jest raczej napadem tonicznym krótkotrwałym; 3) napad kloniczny dziecięcy polegający na uogólnionych drgnięciach, często niesynchronicznych i niesymetrycznych; trwa on kilka minut i przebiega z eeg 10 sek i z urozmaiconymi od początku napadu falami wolnymi; 4) mioklonia charakteryzująca się bardzo krótkim uogólnionym drgnięciem (secousse), przy czym eeg wykazuje krótką salwę fal 10sek z następowymi kilku falami wolnymi. Padaczka Kożewnikowa, opisana przez tego badacza w r. 1894, nazywana również epilepsia partialis continua, odmiana rzadka polegająca na występowaniu w okresach między napadami uogólnionymi drgawek klonicznych pewnych grup mięśniowych, przeważnie po jednej stronie. Drgawki te słabną, to znów nasilają się, i wówczas mogą przejść w napad uogólniony. Trwa to długi czas. Najczęstszą etiologią bywają wirusy przy kleszczowym zapaleniu mózgu. Cierpienie to może mieć charakter postępujący i prowadzić do otępienia. W okresie międzynapadowym świadomość jest zachowana, chociaż zazwyczaj dość wyraźnie przyćmiona. W obserwowanym przeze mnie przypadku świadomość chorego wykazywała wyraźne cechy stanu pomrocznego. Niekiedy zdarzają się samorzutne wyleczenia, oczywiście z defektem psycheorganicznym. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, pierścionek zaręczynowy, salon fryzjerski mokotów ]