Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Zagadnienie zapobiegania i leczenia alkoholizmu.

Tuesday, September 17th, 2019

Zagadnienie zapobiegania i leczenia należy bowiem przede wszystkim do psychiatrii społecznej. Walka o uchronienie jednostek od nałogu musi być przegrana w środowisku, które nie docenia rozmiarów klęski społecznej, jaką jest toksykomania z alkoholizmem na czele. Obok chorób wenerycznych i wielu chorób zakaźnych toksykomanie są klęską, od której można by przy dobrej woli ludzkość całkowicie uwolnić. W ramach psychiatrii klinicznej skazani jesteśmy na leczenie jednostkowych ofiar tych klęsk społecznych. Właściwe leczenie, które ma charakter leczenia zapobiegawczego, należy do lecznictwa psychiatrycznego otwartego. …read more

Gruźlica.

Monday, September 9th, 2019

Calmette i jego szkoła przypisują pewne uodpornienie ludności na gruźlicę zakażeniu w życiu płodowym dzieci matek gruźliczych zarazkiem gruźliczym przesączalnym, który przechodzi przez łożysko do płodu i może być w jego narządach wykryty, mimo że w nich nie ma zmian gruźliczych. Zdaniem Calmetta większość takich nosicieli zarazka gruźliczego przesączalnego pozostaje przy życiu dzięki naturalnym środkom obronnym ustroju, a to ukryte poniekąd zakażenie uodparnia ustrój. Jeżeli takie dziecko, pozostając w otoczeniu rodziców chorych na gruźlicę, zwłaszcza matki, nie ulegnie masowemu zakażeniu prątkami gruźlicy, to jego odporność może z czasem wzrastać wskutek następujących od czasu do czasu lekkich, tzw. “nieuświadamianych” zakażeń. Jak widać, sprawy przekazywania przez rodziców chorych na gruźlicę szczególnego usposobienia do gruźlicy nie można uznać jeszcze za rozstrzygniętą. …read more