Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Badania nad psychotoksynami.

Tuesday, February 27th, 2018

W doświadczeniach na myszach stwierdzono małą toksyczność tego związku. Jeśli zaś człowiek zażyje wewnętrznie 4-8 mg lub otrzyma podskórnie 3-5 mg, to pojawiają się omamy i iluzje, zaburzenia poczucia czasu i schematu ciała oraz stosunku jaźni do otoczenia. W stanie podobnym do snu jak na jawie wyłaniają się z przeszłości zapomniane przeżycia, dlatego niektórzy pracują nad wykorzystaniem psylocybiny do nowego sposobu narkoanalizy, mianowicie analizy w stanie snu na jawie. Badania nad psychotoksynami, czyli halucynogenami, zwanymi również psycholytica, nie dały wprawdzie chyba pożytku dla terapii, jednakże przyczyniły się do poznania psychopatologii i psychofizjologii świadomości. Leuner (1961) opierając się na koncepcji K. Conrada podzielił te związki na dwie grupy. Jedne z nich działają na pień mózgu wywołując zaburzenia wegetatywne i ilościowe zaburzenia świadomości (tzw. sensorium scalare), drugie działają na wyższe czynności psychiczne pozostawiając świadomość klarowną w znaczeniu jakościowych zaburzeń świadomości (sensorium Plotopathicum). Do tej drugiej grupy należą halucynogeny w rodzaju meskaliny, LSD-25, psylocybiny; są to halucynogeny I rzędu. Do halucynogenów II rzędu zalicza się związki, które zamącają ilościowo świadomość: stopnie obniżenia sensorium można by wykreślić na skali (stąd nazwa), obejmującej stany od pełnego wysycenia świadomości aż do śpiączki. Przedstawicielem tej grupy jest haszysz. Działając na układ wegetatywny, wywołują one nudności, wymioty, wysychanie śluzówek lub ślinotok, poty, tachykardię, zwyżkę ciepłoty ciała itd. Przy ponawianiu doświadczeń następuje zazwyczaj przyzwyczajenie, po czym objawy te stopniowo ustępują. Przy protopatycznych zaburzeniach świadomości nie widuje się przyzwyczajenia, lecz raczej odwrotne zjawisko paradoksalne, mianowicie z biegiem eksperymentów coraz mniejsze dawki wystarczą do wywołania psychozy. Porównując eksperymentalne psychozy z powstałymi samorzutnie, dochodzi się do wniosku, że taki czy inny afekt kliniczny działania związku toksycznego zależy nie tylko od jego struktury cząsteczkowej i dawki, ale również od konstytucji osobniczej, przyzwyczajenia i niemało od dowolnego wysiłku zatrutego człowieka, który może wywierać wpływ na stan świadomości zarówno skalarnej jak i protopatycznej, już to opanowując ją, już to pogłębiając przeżywane zjawiska. [hasła pokrewne: , opieka medyczna, powiększanie piersi, odżywka do rzęs ]

Zagadnienie zapobiegania i leczenia alkoholizmu.

Sunday, February 25th, 2018

Zagadnienie zapobiegania i leczenia należy bowiem przede wszystkim do psychiatrii społecznej. Walka o uchronienie jednostek od nałogu musi być przegrana w środowisku, które nie docenia rozmiarów klęski społecznej, jaką jest toksykomania z alkoholizmem na czele. Obok chorób wenerycznych i wielu chorób zakaźnych toksykomanie są klęską, od której można by przy dobrej woli ludzkość całkowicie uwolnić. W ramach psychiatrii klinicznej skazani jesteśmy na leczenie jednostkowych ofiar tych klęsk społecznych. Właściwe leczenie, które ma charakter leczenia zapobiegawczego, należy do lecznictwa psychiatrycznego otwartego. Hospitalizuje się ciężkie przypadki alkoholizmu przewlekłego ze zmianami organicznymi, również psychozy alkoholowe. W tej chwili nie ma warunków do hospitalizacji alkoholizmu nałogowego. Natomiast wszystkie inne przypadki narkomanii wymagają bezwzględnie umieszczenia w zakładzie leczniczym zamkniętym. Largaktvl znosi przykre objawy abstynencji po nagłym odcięciu narkotyku. Te same usługi oddaje insulina. Zapoczątkowanie leczenia antabusem (anticolem) powinno mieć miejsce w szpitalu, gdzie możliwe jest dokładne przebadanie chorego i kontrola jego stanu w czasie odczynu antabusowo-alkoholowego. Dalszy ciąg leczenia odbywa się pod kontrolą przychodni. Analogicznych środków służących do obrzydzenia innych narkomanii nie ma dotąd, a leczenie indywidualne narkomanów sprowadza się właściwie przede wszystkim do leczenia odwykowego, w razie potrzeby pod przymusem. Rozległe zastosowanie ma oczywiście psychoterapia. Pomijamy tutaj różne metody oddziaływania indywidualnego i zbiorowego na toksykomanów, gdyż tematyka ta przekracza ramy psychiatrii klinicznej. [więcej w: , gabinet kosmetyczny, powiększanie piersi, olej lniany ]