Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Odmiany napadów drgawkowych.

Thursday, February 22nd, 2018

Gastaut rozróżnia wśród omawianych napadów drgawkowych uogólnionych (tzw. centrencefalicznych, czyli środkowo-mózgowych), przebiegających zawsze z utratą świadomości, następujące odmiany: 1) napad toniczno-kloniczny (grand mal) z masowym wyładowaniem wegetatywnym i z bisynchronicznym eeg o rytmie 10jsek przerywanym falami wolnymi w czasie fazy klonicznej; 2) napad toniczny typowy dla dziecka, trwający kilka dziesiątków sekund, z bisynchronicznym eeg polegającym na prostej desynchronizacji albo wyładowaniu 10 sek i więcej; tutaj zalicza się spazmy przy encefalopatii dziecięcej z hipsarytmią, która jest raczej napadem tonicznym krótkotrwałym; 3) napad kloniczny dziecięcy polegający na uogólnionych drgnięciach, często niesynchronicznych i niesymetrycznych; trwa on kilka minut i przebiega z eeg 10 sek i z urozmaiconymi od początku napadu falami wolnymi; 4) mioklonia charakteryzująca się bardzo krótkim uogólnionym drgnięciem (secousse), przy czym eeg wykazuje krótką salwę fal 10sek z następowymi kilku falami wolnymi. Padaczka Kożewnikowa, opisana przez tego badacza w r. 1894, nazywana również epilepsia partialis continua, odmiana rzadka polegająca na występowaniu w okresach między napadami uogólnionymi drgawek klonicznych pewnych grup mięśniowych, przeważnie po jednej stronie. Drgawki te słabną, to znów nasilają się, i wówczas mogą przejść w napad uogólniony. Trwa to długi czas. Najczęstszą etiologią bywają wirusy przy kleszczowym zapaleniu mózgu. Cierpienie to może mieć charakter postępujący i prowadzić do otępienia. W okresie międzynapadowym świadomość jest zachowana, chociaż zazwyczaj dość wyraźnie przyćmiona. W obserwowanym przeze mnie przypadku świadomość chorego wykazywała wyraźne cechy stanu pomrocznego. Niekiedy zdarzają się samorzutne wyleczenia, oczywiście z defektem psycheorganicznym. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, pierścionek zaręczynowy, salon fryzjerski mokotów ]

Stan padaczkowy.

Thursday, February 22nd, 2018

Po ustąpieniu drgawek chory jest w stanie śpiączkowym, który stopniowo przechodzi poprzez sopor w zwykły sen. W okresie tym jeszcze często można stwierdzić odruch Babińskiego i brak odruchów fizjologicznych. Niepamięć po napadzie jest całkowita. Wielu chorych w ogóle nie pamięta, że napad miał miejsce, większość wnosi o przebytym napadzie z przykrego poczucia zmęczenia, rozbicia i wyczerpania sil. Stopniowo świadomość przejaśnia się, lecz senność utrzymywać się może nadal. Przeważnie chorzy, pozostawieni w spokoju, usypiają ponownie. Z zasady stwierdza się niepamięć następową z okresu budzenia się. U pewnej części chorych może dojść po przebudzeniu do stanu pomrocznego (jubilatio postepileptica). Niekiedy napady ponawiają się, zanim jeszcze chory odzyska przytomność. Liczba napadów może w ten sposób dojść do kilkudziesięciu na dobę, a nawet powyżej 100. Stan taki określamy nazwą status epilepticus. Ciepłota ciała podwyższa się przy tym i może dojść do hipertermii. Stan padaczkowy jest zawsze groźny dla życia i wymaga natychmiastowego wkroczenia leczniczego. Opisany powyżej klasyczny przebieg dużego napadu padaczkowego wykazuje w praktyce klinicznej odchylenia. Częste są mianowicie napady poronne (paroxysmus abortivus), w których wyszczególnionych powyżej okresów albo w ogóle nie ma, albo niektóre z nich są ledwie zaznaczone. Najczęściej brak jest okresu tężcowego, natomiast rzadziej brakuje drgawek klonicznych; czasem może ich pozostać tylko kilka. Zmiany eeg przy napadach poronnych są takie same jak przy napadach pełnych, co wskazuje na ich przynależność do jednego źródła. Leczy się je też lekami tej samej grupy. Czasem dochodzi tylko do utraty świadomości z nielicznymi drgawkami klonicznymi, które bynajmniej nie muszą być symetryczne, mogą też ograniczać się do jednej polowy ciała. Nierzadko pod wpływem leczenia duże napady zamieniają się na poronne. [podobne: , wózki dziecięce, Kabiny Sanitarne, pierścionek zaręczynowy ]