Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Zmiany histopatologiczne.

Friday, February 23rd, 2018

Zmiany histopatologiczne mogą być następstwem miejscowych zaburzeń krążenia, które towarzyszą napadom. Powstające stany niedokrwienia lub niedotlenienia prowadzą do zmian nekrotycznych i zbliznowaceń. Za typowe uważa się czasem zmiany stwardnieniowe w obrębie rogu Ammona oraz pewne zmiany w warstwie drobnoziarnistej kory móżdżku. Podnieść jednak trzeba, że mózgi epileptyków otępiałych nie wykazują niekiedy żadnych zmian, dających się stwierdzić dzisiejszą techniką. Spotykana często tzw. glioza brzeżna Chaslina, polegająca na wybitnym tworzeniu się gleju na powierzchni kory mózgowej, jest prawdopodobnie następstwem licznych napadów padaczkowych. Zmiany te można zresztą znaleźć i w innych przewlekłych cierpieniach. W mózgach epileptyków znajdujemy zaburzenia rozwojowe w rodzaju komórek Cajala, tj. wrzecionowatych dużych komórek nerwowych w pierwszej warstwie kory. Można je spotkać również w jądrach podkorowych. Zaburzenia te nie są jednak rzadkością i u zdrowych. Poza tym widuje się w mózgach epileptyków ogniska na biegunach oraz na powierzchni kory płatów czołowych i skroniowych, stanowiące skutki urazów powstałych w czasie napadów drgawkowych. Patogeneza napadów padaczkowych nie jest wyjaśniona. Przyjmuje się konieczność współistnienia trwałego lub czasowego uszkodzenia mózgu, które może mieć charakter rozlany lub ogniskowy, z tzw. pogotowiem drgawkowym, które zależy od wrodzonej albo nabytej skłonności. Istnienie tego pogotowia tłumaczono różnymi hipotezami, np. zakłóceniem równowagi kwasowo-zasadowej, niedotlenieniem komórek nerwowych, niedocukrzeniem na tle hiperinsulinizmu i innymi zaburzeniami metabolizmu, czynnościowym zakłóceniem ukrwienia części ruchowych mózgu itd. Mózg dziecięcy wykazuje znacznie większą gotowość drgawkową niż mózg dorosłych, co zależy być może od większej zawartości wody w mózgu dziecięcym i jego większej nasiąkliwości. Zachodzi również jakiś związek między padaczką a alkoholem. Wielu epileptyków odznacza się nietolerancją alkoholową. Wielu z nich reaguje na jednorazowe nawet małe dawki alkoholu napadem drgawkowym, patologicznym upojeniem itd. Dotyczy to również chorób mózgu przebiegających z napadami padaczkowatymi. Przy skłonności do drgawek alkohol obniża tolerancję lub wprost wywołuje drgawki. Tak zwana epilepsia aiconouca przemija po skutecznym leczeniu odwykowym. [więcej w: , olejek makadamia, bielizna damska sklep internetowy, Depilacja laserowa ]

Gruźlica.

Saturday, February 17th, 2018

Calmette i jego szkoła przypisują pewne uodpornienie ludności na gruźlicę zakażeniu w życiu płodowym dzieci matek gruźliczych zarazkiem gruźliczym przesączalnym, który przechodzi przez łożysko do płodu i może być w jego narządach wykryty, mimo że w nich nie ma zmian gruźliczych. Zdaniem Calmetta większość takich nosicieli zarazka gruźliczego przesączalnego pozostaje przy życiu dzięki naturalnym środkom obronnym ustroju, a to ukryte poniekąd zakażenie uodparnia ustrój. Jeżeli takie dziecko, pozostając w otoczeniu rodziców chorych na gruźlicę, zwłaszcza matki, nie ulegnie masowemu zakażeniu prątkami gruźlicy, to jego odporność może z czasem wzrastać wskutek następujących od czasu do czasu lekkich, tzw. “nieuświadamianych” zakażeń. Jak widać, sprawy przekazywania przez rodziców chorych na gruźlicę szczególnego usposobienia do gruźlicy nie można uznać jeszcze za rozstrzygniętą. Niektórzy podkreślają istnienie u chorych na gruźlicę odporności nabytej na nowe zakażenia gruźlicze. Objawia się ona tym, że u osób stale stykających się z chorymi wykrztuszającymi prątki nie powstają nieraz nowe ogniska gruźlicze. Zwłaszcza często- zdarza się to u dzieci, u których, pomimo stałego obcowania z chorymi na gruźlicę, stwierdza się w przeważającej liczbie przypadków tylko jeden zespól pierwotny gruźliczy. Niemal codzienne spostrzeżenia kliniczne dowodzą również, że przerzuty krwiopochodne cofają się często zupełnie albo zostawiają nikłe tylko ślady, które dadzą się wykryć jedynie badaniem radiologicznym. Duże znaczenie dla powstania i przebiegu gruźlicy mają wpływy konstytucyjne, czyli tzw. więź ustrojowa na którą składa się zespół cech morfo-fizjo-psychicznych ustroju. Jaskrawym tego dowodem jest stosunek do zakażenia gruźliczego bliźniąt jednojajowych, które w przeciwieństwie do dwujajowych mają prawie zupełnie taką samą więź ustrojową. Mianowicie gruźlica płuc par bliźniaczych jednojajowych sadowi się w 67% w tym samym płacie tego samego płuca nawet wtedy, gdy bliźnięta mieszkają w miejscowościach znacznie oddalonych od siebie, o klimacie odmiennym i gdy społeczne ich warunki są niejednakowe. Zauważono także, że dzieci znajdujące się w jednakowych warunkach, oddziałują na szczepionkę BeG w sposób różny, pomimo tej samej dawki szczepionki. [patrz też: , dezynsekcja warszawa, powiększanie piersi, olejek makadamia ]