Posts Tagged ‘olejek cbd’

PODZIAŁ SCHORZEŃ PADACZKOWYCH.

Friday, February 23rd, 2018

PODZIAŁ SCHORZEŃ PADACZKOWYCH. Nazwą padaczki obejmujemy wszystkie stany patologiczne mózgu, przebiegające z napadami, czyli z atakami. Napady w ogóle są to ściśle ograniczone w czasie, przeważnie krótkotrwałe, według pewnych praw przebiegające stany wyjątkowe, powodujące zaburzenia świadomości ilościowe, a czasem i jakościowe, oraz zaburzenia układu ruchowego. Napady w tym znaczeniu są osiowym objawem padaczki, chociaż bywają przypadki padaczki utajonej (epilepsia latens), gdzie tego objawu w obrazie klinicznym nie da się dowieść, chyba co najwyżej elektroencefalograficznie. Podział na różne odmiany padaczki opiera się na sprawdzianach kliniczno-feno- menologicznych, etiopatogenetycznych i bioelektrycznych. Chociaż znamy już dobrze różne typy napadów i potrafimy je w wielu przypadkach przyporządkować odpowiedniemu wzorcowi krzywej eeg i ustalić umiejscowienie sprawy według aktywności bioelektrycznej i według danych pneumoencefalograficznych i angiograficznych, to jednak w wielu przypadkach pogranicznych nie udaje się nam zsyntetyzować wszystkich tych danych. Trudności rozpoznawczo-różnicowe dają się nam we znaki już przy próbie różnicowania obrazów klinicznych ze względu na mnogość napadów poronnych i mieszanych. Aby się w tym gąszczu zorientować, brać trzeba pod uwagę najdrobniejsze szczegóły, których dostarczyć mogą wywiady, obserwacja kliniczna i wyniki badań dodatkowych, a w wielu wypadkach i wyniki leczenia. Wielu błędów można uniknąć, jeżeli się wciągnie w rozważania rozpoznawcze spostrzeżenia psychiatryczne, dokonywane w okresach przed-, po- i międzynapadowym. Dotyczy to znamiennych następstw otępiennych i charakteropatycznych, na które neurolodzy i inni lekarze bardzo często nie zwracają uwagi, nie doceniając ich znaczenia diagnostycznego. Trafne zastosowanie właściwego środka symptomo- lub syndromolitycznego, a w wielu przypadkach i nozolitycznego, musi być poprzedzone takim skrupulatnym postępowaniem rozpoznawczym. W piśmiennictwie światowym czasem zbyt wiele różnych spraw zalicza się do kręgu padaczki tylko dlatego, że cierpienie występuje napadowo. W rzeczy samej obowiązuje zasada, że w każdym przypadku występowania objawów w sposób napadowy należy w pierwszym rzędzie myśleć 0 padaczce. Napady padaczkowe występują bowiem nieporównanie częściej niż niepadaczkowe. Tak często przez lekarzy rozpoznawane napady omdleniowe, wegetatywno-dystoniczne, tetanoidne, anginoidalne i histeryczne okazują się po dokładniejszym badaniu napadami padaczkowymi bodaj czy nie w większości przypadków. Szczególnie dużo błędów rozpoznawczych dostarcza padaczka skroniowa, której bogata symptomatologia jakże często brana jest przez niewprawnych diagnostów za histerię lub nawet schizofrenię. Nie potrzeba tu osobno podkreślać ogromnego znaczenia wczesnego wykrycia tła padaczkowego. Od tego przecież zależy los chorego. Mniejszym błędem jest niesłuszne podejrzewanie padaczki niż zlekceważenie tej możliwości. Czasem zresztą pogląd, że dane jednostki są pochodzenia padaczkowego, posuwa się zbyt daleko i próbowano włączyć tu wszelkie napadowe zjawiska, np. tężyczkę; migrenę, narkolepsję, katapleksję, wegetatywne omdlenia, spazmy wściekłości i krzyku, nawet napady histeryczne psychogenne itd. [patrz też: , olejek cbd, masło shea, Stomatolog Kraków ]

Okres tężcowy (toniczny).

Thursday, February 22nd, 2018

Okres tężcowy (toniczny) pojawia się tuż po utracie świadomości. Chory pada wśród tonicznego skurczu wszystkich mięśni ciała. Często wydaje z siebie krzyk (stridor), który albo jest głośny, albo piejąco-skrzeczący, podobny – jak to się określa – do krzyku podrażnionego pawia. Otoczenie chorego dopatruje się w tym krzyku z zasady oznak cierpienia, bólu, strachu. Jest to niesłuszne, gdyż krzyk ma miejsce w okresie nieprzytomności. Jest to krzyk wdechowy, spowodowany głównie przez skurcz przepony i przeciskanie się: powietrza przez zaciśnięte struny głosowe. U jednego i tego samego chorego nie zawsze występuje krzyk. Jeżeli w chwili rozpoczęcia się okresu tonicznego oddychanie było w fazie wdechu, to do krzyku nie dochodzi. Ponieważ prostowniki są na ogół silniejsze niż zginacze, ciało chorego pręży się, kończyny dolne prostują się, usta otwierają, ręce zwykle są zgięte i przywiedzione, palce zaciśnięte, kciuki wtłoczone w dłonie. Przez chwilę ciało jest znieruchomiałe lub odbywa się przy zmaganiu się antagonistów powolny skręt części ciała w stronę silniejszych antagonistów, np. głowa zwraca się w jedną stronę, cały tułów może się skręcić, kończyny mogą się ustawić niesymetrycznie. Oczy są otwarte, gałki oczne zazwyczaj zwracają się w tę stronę co głowa, źrenice są rozszerzone i niewrażliwe na światło. Pojawia się ciężka sinica. 4. Okres drgawek klonicznych pojawia się mniej więcej po 20-39 sek. trwania skurczu tonicznego. Najpierw pojawiają się drobne drżenia w mięśniach; a potem zaraz typowe drgawki kloniczne: dość szybkie, rytmiczne, przeważnie symetryczne. W czasie skurczu tężcowego zwieracze są zaciśnięte, dopiero w okresie naprzemiennych skurczów i rozkurczów zwieraczy – jeżeli pęcherz moczowy i ampulla recti są przepełnione moczem lub płynnym stolcem – mimowolne wypieranie tych wydalin, mianowicie porcjami. Po krótszym lub dłuższym okresie bezdechu mięśnie oddechowe ulegają zwolnieniu, pojawiają się oddechy, sinica zaczyna ustępować. Na ustach pojawia się ślina, często podbarwiona krwią wskutek przygryzienia języka lub śluzówki warg i policzka. Ślina często jest spieniona. Czasem po ustąpieniu ostatnich drgawek utrzymuje się bezdech, zwłaszcza po wstrząsie elektrycznym, po czym pojawia się głęboki oddech. Całość napadu drgawkowego łącznie z okresem tonicznym i klonicznym trwa ok. 1-2 min., nigdy dłużej. Informacje o 5-minutowych drgawkach są nieścisłe, o czym można się łatwo przekonać, mierząc czas ze stoperem w ręku. Nawet najcięższe napady drgawkowe, wywołane kardiazolem lub prądem elektrycznym, nie trwają nigdy dłużej niż 2 min. Otoczenie chorego często określa czas trwania napadu od 5 do 10 min., ponieważ zatroskanej rodzinie czas wydaje się podmiotowo bardzo długi. [patrz też: , prawo medyczne, przydomowe oczyszczalnie, olejek cbd ]