Posts Tagged ‘olej kokosowy’

EPILEPSJA.

Saturday, February 24th, 2018

SPRAWY MÓZGOWE WYRAŻAJĄCE SIĘ KLINICZNIE NAPADAMI PADACZKI (EPILEPSIA). Poglądy na istotę padaczki zmieniły się w ostatnich latach do tego stopnia, że rozdziały dotyczące tego zagadnienia w starych podręcznikach straciły na aktualności. Do niedawna uważano padaczkę za chorobę w znaczeniu jednostki nozologicznej. Okazało się, że jest to zespół objawowy, który może występować na przerozmaitym tle. W praktyce mówi się jeszcze czasem o padaczce samoistnej, czyli skrytopochodnej (epilepsia genuina sive idiopathica sive cryptogenes), przeciwstawiając ją objawowej (epilepsia symptomatica), jednakże granica między tymi pojęciami coraz bardziej się zaciera. Za padaczkę samoistną uważamy te przypadki, w których dzisiejszymi sposobami badania nie udaje się nam stwierdzić czynnika etiologicznego powodującego napady. Z upływem czasu względna ta granica na pewno przesunie się tak daleko, że kiedyś wszystkie przypadki padaczki będzie można uznać za objawowe. Obecnie w stosunku do padaczki obowiązuje pogląd syndromologiczny, a nie nozologiczny. Dane historyczne. Padaczka znana jest od niepamiętnych czasów. Najstarszy dowód źródłowy zachował się z czasów kultury babilońsko-asyryjskiej. W Kodeksie Hammurabiego (ok. r. 1900 p.n.e.) zastrzeżono nieważność kupna niewolnika, jeżeli w ciągu miesiąca wyszło na jaw, że cierpi on, na chorobę zwaną bennu. W asyryjskich kontraktach z VII wieku p.n.e. okres ten rozciągnięto do stu dni i włączono tu drugie cierpienie unieważniające akt kupna niewolnika, mianowicie chorobę zwaną siptu. Powszechnie przyznaje się słuszność wyjaśnieniu Sudhoffa, że pierwsze z tych cierpień to padaczka, a drugie – trąd. Badacz ten zwrócił uwagę na analogię z greckimi kontraktami kupna niewolnika z czasów Egiptu helleńskiego, gdzie również dwie te choroby upoważniały do zwrotu niewolnika. Do czasów Hipokratesa rozpowszechniona była wiara w nadprzyrodzone pochodzenie padaczki w znaczeniu morbus sacer. Lekarz ten w stanowczych słowach przeciwstawił się tym poglądom: “Padaczka nie jest bardziej boska ani bardziej święta niż inne choroby, lecz ma swoją przyrodzoną przyczynę, z której pochodzi jak inne dolegliwości. Ci, którzy pierwsi przypisywali tę chorobę bogom, byli zdaje się ludźmi w rodzaju czarowników, egzorcystów, jarmarcznych krzykaczy i szarlatanów, którzy i obecnie żyją uroszczeniami świątobliwości i jasnowidzenia. Leczą oni oczyszczaniem i zamawianiami, czyniąc z boskości coś nikczemnego i bezbożnego. Jeśli rozetniesz głowę, znajdziesz w niej mózg wilgotny, pełen humorów i śmierdzący. W ten sposób zobaczysz, że to nie bóg uszkadza ciało, lecz choroba”. Te naukowo brzmiące słowa Hipokratesa, przez wiele wieków nie doceniane, doczekały się uznania dopiero w dobie Odrodzenia. Levinus Lemnius (1505-1568) stwierdził w r. 1561, że choroby umysłowe włącznie z padaczką, nie są pochodzenia nadprzyrodzonego. [hasła pokrewne: , ból pleców, olej kokosowy, Kabiny Sanitarne ]

Zarazek gruźlicy.

Monday, February 19th, 2018

Zarazek gruźlicy ma być w odmianie przesączalnej, przechodzącej przez sączki bakteriologiczne wytrzymalszy niż jego postać dojrzała. Zdaniem Leona Karwackiego prątek gruźlicy przechodzi w odmianę przesączalną wtedy, gdy napotyka pewne trudności w trwaniu w typowej postaci kwasoopornej. Zależnie od warunków zarazek gruźlicy może, jego zdaniem, występować w różnych odmianach, mianowicie jako twór przesączalny, w postaciach przejściowych, ziarnistych i jako prątek dojrzały kwasooporny. Przesącz zarazka gruźlicy, otrzymany dwukrotnym sączkowaniem przez sączka bakteriologiczne, nigdy nie zawiera, według Valtisa i innych, składników widzialnych. Taki przesącz wstrzyknięty śwince morskiej ma wywoływać jedynie zmiany nieswoiste w postaci obrzmienia węzłów chłonnych, zwłaszcza tchawiczych i oskrzelowych, bez względu na drogę zakażenia, natomiast nie wywołuje gruzełków znamiennych dla zakażenia zjadliwymi prątkami gruźlicy. Serowacenie zdarza się tylko bardzo rzadko. Wprawdzie w takich węzłach można zawsze wykryć prątki kwasooporne, lecz ani te prątki, ani ich zawiesina z roztartych węzłów nigdy nie wywołują u świnek morskich klasycznej gruźlicy, przynajmniej, w pierwszym pasażu. Zdaniem Valtisa, pochodzą one z odmiany przesączalnej prątków gruźlicy. Prócz nieswoistych zmian zapalnych w węzłach chłonnych i w błonach surowiczych, odmiennych od typowych zmian gruźliczych, zarazek gruźliczy przesączalny wywołuje u świnek morskich postępujące charłactwo i śmierć. Noworodki ludzkie pochodzące z matek chorych na gruźlicę, w razie ciężkiego zakażenia odmianą przesączalną prątka giną wskutek zatrucia. Jeżeli natomiast zakażenie jest słabe, to upadek odżywienia wkrótce ustępuje, pozostawiając nieznaczną, szybko przemijającą odporność na zakażenie gruźlicze dodatkowe. W przypadkach średnio, ciężkich zarazek przesączalny przebywając w ustroju może być, według Calmettea, przyczyną powstania u dziecka chorób, zwanych “chorobami zarazka przesączalnego” (maladie de lultravirus) lub też “prototubercuiosis”. W ten sposób, zdaniem Caimettea i innych, może powstać zapalenie surowicze opłucnej, otrzewnej, osierdzia lub kilku błon surowiczych na raz, zapalenie stawów, opon mózgowych, zakażenie ogólne typu Landouzyego (typhobacillosis), rumień guzowaty. Natomiast sprawy cechujące się typowymi dla gruźlicy zmianami anatomiczno-patologicznymi w postaci gruzelków z komórkami olbrzymimi, wywołuje jedynie postać kwasoodporna zarazka gruźlicy, opisana przez Kocha. [hasła pokrewne: , psycholog Kraków, odzież termoaktywna, olej kokosowy ]