Posts Tagged ‘odżywki do rzęs’

Rozsadniki zarazków gruźlicy.

Sunday, February 18th, 2018

W przypadkach bez uchwytnych zmian gruźliczych w płucach oraz krtani, w których badanie wykrywa w plwocinie prątki gruźlicy zwykle niestale i w nikłej liczbie – należy przekonać się metodą szczepienia śwince morskiej, czy nie są to w rzeczywistości bardzo rozpowszechnione prątki kwasooporne niechorobotwórcze, które nie różnią się kształtem od prątków gruźlicy . Rozsadnikami zarazków gruźlicy mogą być także wszelkie przedmioty zakażone przez chorego, np. brudna bielizna, nieodkażone naczynia stołowe, ubranie, książki, zwłaszcza jeżeli chory ma zwyczaj ślinić palce przy przewracaniu kartek. Brudna bielizna chorych na gruźlicę (ręczniki, koszule, prześcieradła, chusteczki itd.), często zanieczyszczona prątkami gruźlicy, jest szczególnie niebezpieczna dla praczek. Zanieczyszczeniu prątkami gruźlicy typu ludzkiego mogą ulegać także pokarmy, jeżeli osoba sprzedająca lub wytwarzająca je choruje na gruźlicę płuc. Zwłaszcza dotyczy to mleka krowiego. Maria Hryniewicz i Aleksander Ławrynowicz stwierdzili prątki gruźlicy w 50,8% prób mleka, pobranego z rynku warszawskiego. Pokarmy mogą ulegać zanieczyszczeniu prątkami gruźlicy także za pośrednictwem owadów, najczęściej much, które przenoszą na nie zarazki gruźlicy, a także przez osiadanie na pokarmy zakażonego kurzu ulicznego lub sklepowego. Owady, zwłaszcza muchy, przenoszą prątki gruźlicy na człowieka także wprost, siadając na naszych rękach, twarzy, włosach itd. Mocz, stolec chorego, ropne jego wydzieliny odgrywają w rozsiewaniu prątków gruźlicy znacznie mniejszą rolę, zawierają bowiem zwykle mało prątków i zarazki te są wydalane z ustroju tak, że szerzenie się gruźlicy w ten sposób nie może być duże. Obok człowieka chorego na gruźlicę drugim źródłem zakażenia gruźlicą jest chore na gruźlicę bydło rogate, przede wszystkim krowy, dotknięte gruźlicą wymienia. Prątki stwierdza się w mleku krów także w przypadkach gruźlicy ich przewodu pokarmowego oraz narządu moczowego, gdy zanieczyszczeniu kałem lub moczem zawierającym prątki gruźlicy ulega powierzchnia skóry, zwłaszcza wymię, podściółka itd. i gdy stąd prątki dostają się do mleka. Zarazek gruźlicy stwierdzano także w mleku krów klinicznie zdrowych, lecz oddziałujących dodatnim odczynem tuberkulinowym. Wykryto prątki również w maśle i serach, sporządzonych z mleka krów perliczych, tzn. chorych na gruźlicę. Obecność prątków w maśle ma większe znaczenie praktyczne niż w mleku, ponieważ masło, spożywane w życiu codziennym, sporządza się przeważnie z mleka surowego, mleko zaś spożywa się najczęściej po poprzednim przegotowaniu. W śmietance z mleka krów perliczych prątki gruźlicy stwierdza się częściej niż w mleku. [patrz też: , odżywki do rzęs, rehabilitacja, Kabiny Sanitarne ]

Gruźlica płuc.

Saturday, February 17th, 2018

Dużą rolę w powstaniu gruźlicy płuc odgrywa układ wegetatywno dokrewny. Jako jeden z pierwszych uwydatnił jego znaczenie Seweryn Sterling. Według niego w walce z zakażeniem gruźliczym bierze wielki udział układ współczulny łącznie z nadnerczami i tarczycą. Hipersympatykotonię, której towarzyszy nadczynność nadnerczy a często także i tarczycy (czy to pierwotna czy też wtórna, powstała na tle nadczynności nadnerczy), cechuje duża zdolność obronna ustroju przeciw zakażeniu gruźliczemu. Tym się tłumaczy takie objawy spostrzegane w najwcześniejszych okresach gruźlicy płuc, gdy walka ustroju jest skuteczna, jak: brak wyraźnej toksemii, limfocytoza w krwi, nadciśnienie tętnicze rozkurczowe, wybitne oddziaływanie chorego na wstrzyknięcie 0,5-1 ml 1%0 adrenaliny (znaczne przyspieszenie tętna, zwiększenie ciśnienia tętniczego, uczucie kołatania serca, poty, drżenie rąk, ogólne podniecenie itd.). Nadczynnością tarczycy, która towarzyszy zwiększonemu napięciu nerwu współczulnego, tłumaczy się spostrzegane w początkowych okresach gruźlicy płuc wole miąższowe (struma parenchymatosa), łagodny przebieg takich przypadków gruźlicy, jej pogorszenie się po usunięciu wola. Mieczysław Wichałowicz i Stanisław Popowski przypisują również wielkie znaczenie w gruźlicy układowi wegetatywnemu. Zwiększenie napięcia układu przywspółczulnego pociąga za sobą według nich silniejsze odczyny wysiękowe. Z układem wegetatywno-dokrewnym stoją w związku także inne wpływy wewnętrzne o dużej doniosłości w nauce o gruźlicy. Ustrój jest nadzwyczaj wrażliwy na zakażenie gruźlicze, zwłaszcza w okresie niemowlęcym, a to dlatego, że jego odczyny zapalne w tym wieku są nader słabe, a mechanizmy obronne jeszcze mało rozwinięte. Okres pokwitania, zwłaszcza u dziewcząt, zmniejsza także odporność na gruźlicę. Według Tadeusza Kopcia gruźlica jest w tym okresie bezpośrednią przyczyną śmierci wśród dziewcząt w połowie ogólnej liczby zgonów, a wśród chłopców w trzeciej części. W Poznaniu w wieku pokwitania na 3 zgony dziewcząt 2 są spowodowane gruźlicą (Janusz Zeyland). Taka wielka wrażliwość i mała odporność na zakażenie gruźlicze wieku niemowlęcego i młodzieńczego obok często powtarzającego się zakażenia jest przyczyną znacznej umieralności na gruźlicę w tym okresie życia w rodzinach gruźliczych. U dzieci od 1 do 5 roku życia umieralność na gruźlicę w rodzinach gruźliczych jest większa, w porównaniu do rodzin niegruźliczych, przeszło o 100% (Weinberg), między 6 a 10 rokiem życia przeszło o 42%, między 11 a 15 rokiem życia zwiększa się w związku ze zbliżaniem się okresu pokwitania, przewyższając umieralność w rodzinach niegruźliczych przeszło o 81%, a między 16 a 20 rokiem życia nawet o 107%. [podobne: , odżywki do rzęs, odzież bhp, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]