Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Czynniki wewnętrzne, wpływające na zakażenie gruźlicą.

Monday, September 9th, 2019

Ze stanowiska społecznego doniosłe znaczenie ma zagadnienie urazu, jako czynnika wywołującego gruźlicę płuc. Doświadczenie, zdobyte w czasie I Wojny Światowej, poucza, że uraz drążący klatki piersiowej nie wiedzie prawie nigdy do gruźlicy płuc. Gruźlica płuc u takich osób zdarza się wyjątkowo rzadko, a wtedy rozwija się w okresie wyniszczenia ustroju, wywołanego przewlekłym ropieniem. Najczęstszym urazem, na tle którego powstaje gruźlica: płuc, jest postrzał mimobieżny (cantusia). Pierwsze objawy kliniczne gruźlicy płuc nastają w przeważnej większości przypadków w okresie od 3 do 6 miesięcy po tym urazie, tak iż w przypadkach, w których stwierdza się je już w kilka dni albo dopiero później niż po upływie pół roku po urazie, trudno posądzać go o wywołanie gruźlicy. …read more