Posts Tagged ‘neurovit na co’

Kryptosporydioza żółciowa u osób zarażonych wirusem HIV po wybuchu wodorostowej kryptosporydiozy w Milwaukee ad 5

Tuesday, December 4th, 2018

Somatostatynę zastosowano u 8 pacjentów z objawami żółciowymi (33 procent) i 16 pacjentami bez takich objawów (28 procent). Czternastu pacjentów z objawami żółciowymi (58 procent) i 10 bez takich objawów (17 procent) otrzymało całkowite żywienie pozajelitowe. Trzech pacjentów z objawami żółciowymi (12 procent) i 26 bez takich objawów (45 procent) nie musiało być hospitalizowanych (P = 0,005). Pacjenci z liczbą CD4 <50 na milimetr sześcienny spędzali dłuższe okresy w szpitalu niż pacjenci z większą liczbą zliczeń (22 . 5 vs. …read more

Późne polepszenie świadomości po pourazowym stanie wegetatywnym ad

Tuesday, December 4th, 2018

Lubiła się rozpieszczać, a jej nastrój był zwykle euforyczny. Jej koncentracja uwagi została ograniczona do 15 minut, przy stałej orientacji na osobę. Jej potrzeby żywieniowe były dostarczane przez karmienie doustne (waga i stan odżywienia były dobre w całym jej przebiegu). Pozostała na wózku inwalidzkim i całkowicie zależna od wszelkiej troski. Powikłania w trakcie jej choroby obejmowały nadciśnienie, kostnienie heterotroficzne, nawracające zapalenie zatok, złamanie kości udowej i zakrzepicę żył głębokich. …read more

Zmiany histopatologiczne.

Sunday, November 18th, 2018

Zmiany histopatologiczne mogą być następstwem miejscowych zaburzeń krążenia, które towarzyszą napadom. Powstające stany niedokrwienia lub niedotlenienia prowadzą do zmian nekrotycznych i zbliznowaceń. Za typowe uważa się czasem zmiany stwardnieniowe w obrębie rogu Ammona oraz pewne zmiany w warstwie drobnoziarnistej kory móżdżku. Podnieść jednak trzeba, że mózgi epileptyków otępiałych nie wykazują niekiedy żadnych zmian, dających się stwierdzić dzisiejszą techniką. Spotykana często tzw. …read more

Napad padaczkowy.

Sunday, November 18th, 2018

Jest mnóstwo czynników, które mogą sprzyjać wystąpieniu lub wywołać napad padaczkowy: przepracowanie, stan wycieńczenia, upał, czynniki toksyczne itd. Wystarczy wskazać na wstrząsy kardiazolowe, elektryczne i inne. Stwierdzenie napadu padaczkowego nie jest więc dowodem istnienia padaczki jako choroby. Do myślenia dają np. przypadki padaczki odruchowej, np. …read more