Posts Tagged ‘kręgosłup w sporcie’

Późne polepszenie świadomości po pourazowym stanie wegetatywnym ad

Tuesday, December 4th, 2018

Lubiła się rozpieszczać, a jej nastrój był zwykle euforyczny. Jej koncentracja uwagi została ograniczona do 15 minut, przy stałej orientacji na osobę. Jej potrzeby żywieniowe były dostarczane przez karmienie doustne (waga i stan odżywienia były dobre w całym jej przebiegu). Pozostała na wózku inwalidzkim i całkowicie zależna od wszelkiej troski. Powikłania w trakcie jej choroby obejmowały nadciśnienie, kostnienie heterotroficzne, nawracające zapalenie zatok, złamanie kości udowej i zakrzepicę żył głębokich. …read more

Zatrucia zawodowe.

Tuesday, November 20th, 2018

Ołów ma duże znaczenie w zakresie zatruć zawodowych. Niekiedy w ciągu dłuższego czasu nie stwierdza się nic prócz skarg neurastenicznych. Potem nagle może nastąpić zespół majaczeniowy, często poprzedzony napadami padaczkowymi. Bez wywiadów i bez dokładnego badania cielesnego i neurologicznego trudno jest zazwyczaj odgraniczyć te zaburzenia psychotyczne od tych, które towarzyszą tak często padaczce. Są to często stany majaczeniowo-zamroczeniowe z wizyjnymi omamami wzrokowymi. …read more

Tal (thallium).

Tuesday, November 20th, 2018

Tal (thallium), niebezpieczny dla człowieka składnik środków odszczurzających, prowadzi do ostrego zatrucia. Ułatwieniem zatruć przypadkowych u dzieci bywa postać trutki, mianowicie dość przyjemna w smaku marmoladka. Najczęściej miewamy do czynienia z zamachami samobójczymi. Objawy ostrego zatrucia pojawiają się niekiedy już po kilku godzinach albo po kilku dniach. Polegają one na podobnych do kauzalgii bólach kończyn dolnych, także bólach w krzyżu, brzuchu, za mostkiem, ponadto na uporczywej bezsenności i gwałtownym pragnieniu. …read more

ZATRUCIA.

Tuesday, November 20th, 2018

Rozpoznanie etiologiczne było tu ułatwione dzięki zachowanej z przed 22 lat historii choroby. Rzadko się zdarza, aby można było prześledzić dynamikę rozwoju choroby na przestrzeni tak długiego czasu. Potwierdza się tu spostrzeżenie Lotmara, że zmiany w palidium prowadzą wyłącznie do wzmożonego napięcia mięśniowego i objawów akinezy bez hiperkinezy i objawów wegetatywnych. Już wcześnie ujawniają się zaburzenia pamięci i orientacji. Mimo potęgującego się otępienia i innych zaburzeń stan psychiczny chorego widocznie nie rzucał się w oczy otoczeniu, jeśli był on zdolny nawet do podjęcia służby. …read more