Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Padaczka.

Saturday, February 24th, 2018

Jeden z wybitnych nozografów XVIII w., Francois Boissier de Sauvages, zwrócił uwagę na napady padaczkowe pochodzenia kilowego, które ustępują pod wpływem rtęci. Autor ten wprowadził dwuznaczne określenie hystero-epuepsia na oznaczenie napadów padaczkowych symulowanych. Nie umiał on różnicować między padaczką a tzw. grand e hysterie. Przechwala się, że wyleczył groźbą chłosty 7-letnią dziewczynkę udającą napady padaczkowe. Te ostatnie opisywano pod różnymi nazwami, np. onobus caducus, onobus comitialis (dla zaznaczenia powrotności napadów), choroba św. Walentego, w niektórych okolicach Polski “wielka choroba” itd. Nazwa epilepsja pochodzi od greckiego epilambtinejn – napadać, chwytać. J. Ch. Reil (1759-1813) opisał w założonym przez siebie w r. 1796 Archiv fur die Physiologie rozdwojenie osobowości, nie różnicując tła padaczkowego i histerycznego. Nowoczesna nozografia zaburzeń padaczkowych jest dziełem neurologów i psychiatrów XIX i XX w. Zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat dokonał się istotny zwrot w poglądach na padaczkę, głównie dzięki badaniom elektroencefalograficznym i dzięki spostrzeżeniom neurochirurgów. Etiologia. Wciąż jeszcze pokutują rozpowszechnione pod wpływem psychiatrii rasistycznej przesadne zapatrywania, jakoby padaczka była chorobą dziedziczną. Fakty nie potwierdzają tych mniemań. Obliczono częstość występowania padaczki u 0,6-0,9% ludności, natomiast u krewnych epileptyków 1,5-3,2%, a więc niewiele więcej. Na 817 rodzin epileptyków stwierdzono obciążenie dziedziczne tylko w 11 rodzinach. Badania nad bliźniaczymi epileptykami również nie dowodzą dziedziczności, mianowicie u jednojajowych bliźniaków w 84% obydwaj chorują na padaczkę (powyższe dane wg Reichardta). Predyspozycja i dziedziczność to nie jedno i to samo. Mianowicie to samo pogotowie drgawkowe u bliźniaków może pochodzić stąd, że obaj w czasie ciąży i porodu przeszli te same warunki rozwojowe i byli narażeni na te same szkodliwości. Nie ma dowodów na endogenną etiologię padaczki skrytopochodnej. W grę wchodzi mnóstwo czynników etiologicznych różnej natury, które bezpośrednio lub pośrednio wywierają wpływ na część ruchowa kory mózgowej. Poza miejscowym ogniskiem padaczkorodnym mogą to być czynniki natury ogólnej, np. substancje toksyczne pochodzące z zaburzeń czynności narządów wewnętrznych. [hasła pokrewne: , olejek arganowy, Karmy dla psów, krem neutrogena ]

Napady ogniskowe Jacksona.

Wednesday, February 21st, 2018

Nie należą zasadniczo do psychiatrii napady ogniskowe Jacksona, wywołane miejscowym podrażnieniem kory mózgowej przez jakąś sprawę chorobową, np. guz lub bliznę. Najczęściej są to napady ruchowe ograniczone do kciuka, wskaziciela, kącika ust, palucha, przenoszą się następnie na połowę ,twarzy, kończynę górną i dolną. Ich rozprzestrzenianie się może obejmować obszary różnie rozległe, niekiedy ulegają uogólnieniu i wówczas nie różnią się od dużego napadu drgawkowego. Napad jacksonowski najczęściej polega na drgawkach klonicznych, rzadziej wzbogacony jest o fazę toniczną. Przebiega bez utraty przytomności. Po napadzie może być w dotkniętej kończynie przemijający niedowład. Rzadsze bywają napady czuciowe zależne od podrażnienia czuciowej części kory mózgowej. Chorzy opisują te parestezje rozmaicie: jako cierpnięcie, mrowienie, “dreszcze”. Rozszerzają one swój obszar podobnie jak napady ruchowe, z którymi mogą się czasem sprzęgać. Czyste napady ogniskowe czuciowe może czasem niewprawny lekarz zlekceważyć, biorąc je za parestezje histeryczne. Przeżycia związane z napadem padaczkowym nie muszą być przykre, a nawet mogą być przyjemne, skoro w rzadkich wypadkach dzieci epileptyczne umyślnie wywołują u siebie napady, najczęściej małe. Wykorzystuje się do tego epileptogenne działanie przerywanych bodźców świetlnych. Sulestrowska (1963) opisała na tle danych piśmiennictwa tego rodzaju przypadek. Najmłodszy ze znanych chorych liczył 16 miesięcy. Częstość napadów zależy od nasłonecznienia, najczęstsze stają się w dni słoneczne. Zwykle dzieci dopiero po pewnym czasie odkrywają możliwość prowokowania napadów. Mając wzrok skierowany ku słońcu, rzadziej ku jaskrawemu światłu elektrycznemu, migają ręką przed oczyma, mrugają, podskakują, kręcą głową na boki, biegną wzdłuż drogi wysadzonej drzewami, zza których prześwieca słońce, nagle wybiegają z miejsca zacienionego w oświetlone itd. Dzieci przeważnie nie dają wyjaśnień co do pobudek samowyzwalania napadów. Czasem kryją się z tą czynnością, jakby to było coś wstydliwego. Niewątpliwie sprawia im to przyjemność, może nawet podobną do seksualnej. Można wtedy zrozumieć, dlaczego niechętnie poddają się leczeniu. [przypisy: , badania psychologiczne, olejek do włosów, Karmy dla psów ]