Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

EPILEPSJA.

Saturday, February 24th, 2018

SPRAWY MÓZGOWE WYRAŻAJĄCE SIĘ KLINICZNIE NAPADAMI PADACZKI (EPILEPSIA). Poglądy na istotę padaczki zmieniły się w ostatnich latach do tego stopnia, że rozdziały dotyczące tego zagadnienia w starych podręcznikach straciły na aktualności. Do niedawna uważano padaczkę za chorobę w znaczeniu jednostki nozologicznej. Okazało się, że jest to zespół objawowy, który może występować na przerozmaitym tle. W praktyce mówi się jeszcze czasem o padaczce samoistnej, czyli skrytopochodnej (epilepsia genuina sive idiopathica sive cryptogenes), przeciwstawiając ją objawowej (epilepsia symptomatica), jednakże granica między tymi pojęciami coraz bardziej się zaciera. Za padaczkę samoistną uważamy te przypadki, w których dzisiejszymi sposobami badania nie udaje się nam stwierdzić czynnika etiologicznego powodującego napady. Z upływem czasu względna ta granica na pewno przesunie się tak daleko, że kiedyś wszystkie przypadki padaczki będzie można uznać za objawowe. Obecnie w stosunku do padaczki obowiązuje pogląd syndromologiczny, a nie nozologiczny. Dane historyczne. Padaczka znana jest od niepamiętnych czasów. Najstarszy dowód źródłowy zachował się z czasów kultury babilońsko-asyryjskiej. W Kodeksie Hammurabiego (ok. r. 1900 p.n.e.) zastrzeżono nieważność kupna niewolnika, jeżeli w ciągu miesiąca wyszło na jaw, że cierpi on, na chorobę zwaną bennu. W asyryjskich kontraktach z VII wieku p.n.e. okres ten rozciągnięto do stu dni i włączono tu drugie cierpienie unieważniające akt kupna niewolnika, mianowicie chorobę zwaną siptu. Powszechnie przyznaje się słuszność wyjaśnieniu Sudhoffa, że pierwsze z tych cierpień to padaczka, a drugie – trąd. Badacz ten zwrócił uwagę na analogię z greckimi kontraktami kupna niewolnika z czasów Egiptu helleńskiego, gdzie również dwie te choroby upoważniały do zwrotu niewolnika. Do czasów Hipokratesa rozpowszechniona była wiara w nadprzyrodzone pochodzenie padaczki w znaczeniu morbus sacer. Lekarz ten w stanowczych słowach przeciwstawił się tym poglądom: “Padaczka nie jest bardziej boska ani bardziej święta niż inne choroby, lecz ma swoją przyrodzoną przyczynę, z której pochodzi jak inne dolegliwości. Ci, którzy pierwsi przypisywali tę chorobę bogom, byli zdaje się ludźmi w rodzaju czarowników, egzorcystów, jarmarcznych krzykaczy i szarlatanów, którzy i obecnie żyją uroszczeniami świątobliwości i jasnowidzenia. Leczą oni oczyszczaniem i zamawianiami, czyniąc z boskości coś nikczemnego i bezbożnego. Jeśli rozetniesz głowę, znajdziesz w niej mózg wilgotny, pełen humorów i śmierdzący. W ten sposób zobaczysz, że to nie bóg uszkadza ciało, lecz choroba”. Te naukowo brzmiące słowa Hipokratesa, przez wiele wieków nie doceniane, doczekały się uznania dopiero w dobie Odrodzenia. Levinus Lemnius (1505-1568) stwierdził w r. 1561, że choroby umysłowe włącznie z padaczką, nie są pochodzenia nadprzyrodzonego. [hasła pokrewne: , ból pleców, olej kokosowy, Kabiny Sanitarne ]

Stan padaczkowy.

Thursday, February 22nd, 2018

Po ustąpieniu drgawek chory jest w stanie śpiączkowym, który stopniowo przechodzi poprzez sopor w zwykły sen. W okresie tym jeszcze często można stwierdzić odruch Babińskiego i brak odruchów fizjologicznych. Niepamięć po napadzie jest całkowita. Wielu chorych w ogóle nie pamięta, że napad miał miejsce, większość wnosi o przebytym napadzie z przykrego poczucia zmęczenia, rozbicia i wyczerpania sil. Stopniowo świadomość przejaśnia się, lecz senność utrzymywać się może nadal. Przeważnie chorzy, pozostawieni w spokoju, usypiają ponownie. Z zasady stwierdza się niepamięć następową z okresu budzenia się. U pewnej części chorych może dojść po przebudzeniu do stanu pomrocznego (jubilatio postepileptica). Niekiedy napady ponawiają się, zanim jeszcze chory odzyska przytomność. Liczba napadów może w ten sposób dojść do kilkudziesięciu na dobę, a nawet powyżej 100. Stan taki określamy nazwą status epilepticus. Ciepłota ciała podwyższa się przy tym i może dojść do hipertermii. Stan padaczkowy jest zawsze groźny dla życia i wymaga natychmiastowego wkroczenia leczniczego. Opisany powyżej klasyczny przebieg dużego napadu padaczkowego wykazuje w praktyce klinicznej odchylenia. Częste są mianowicie napady poronne (paroxysmus abortivus), w których wyszczególnionych powyżej okresów albo w ogóle nie ma, albo niektóre z nich są ledwie zaznaczone. Najczęściej brak jest okresu tężcowego, natomiast rzadziej brakuje drgawek klonicznych; czasem może ich pozostać tylko kilka. Zmiany eeg przy napadach poronnych są takie same jak przy napadach pełnych, co wskazuje na ich przynależność do jednego źródła. Leczy się je też lekami tej samej grupy. Czasem dochodzi tylko do utraty świadomości z nielicznymi drgawkami klonicznymi, które bynajmniej nie muszą być symetryczne, mogą też ograniczać się do jednej polowy ciała. Nierzadko pod wpływem leczenia duże napady zamieniają się na poronne. [podobne: , wózki dziecięce, Kabiny Sanitarne, pierścionek zaręczynowy ]