Posts Tagged ‘infekcje intymne’

W preparatach barwionych plwociny oraz

Tuesday, July 12th, 2016

W preparatach barwionych plwociny oraz w preparatach ze starych hodowli widać często w prątkach niezabarwione ziarna. Nie są to zaro- dniki prątków, jak przypuszczano pierwotnie. Są to części prątka o cha- rakterze ciał tłuszczowatych barwiące się metodą Grama – dodatnio. Młode hodowle zawierają ich mniej i dlatego w prątkach z takich hodowli spotyka się ziarna o wiele rzadziej, Pod mikroskopem elektronowym w powiększeniu 20.000-krotnym prątek przedstawia się jako skupienie wałeczkowate ziarn, przeważnie bardzo małych z niewielką liczbą wo- dniczek. Prątki gruźlicy typu ludzkiego rosną na rozmaitych pożywkach sztucznych, zwłaszcza z dodatkiem 5-6ro gliceryny, w ciepłocie 30-41° C, najlepiej w ciepłocie 37,5°·C. Wymagają one dostatecznego dostępu tlenu ł dlatego w warunkach beztlenowych szybko giną ulegając stopniowej autolizie (Ernest Sym). Prątki gruźlicy cechuje duża wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Zabezpieczone od wysychania mogą pozostawać w pożywkach żywe bez przeszczepiania przez kilka miesięcy. Wytrzymują one 16 dni wysychania w warunkach dla siebie niepomyślnych w świetle rozproszonym, a w wa- runkach zbliżonych do naturalnych pozostają żywe w zimie jeszcze po 27 dniach (Mania Hryniewicz i Janina Szymańska). Najwrażliwsze są prątki na działanie promieni słonecznych: w cienkiej warstwie plwociny na szkle giną już po 3-6 godzinach działania słońca, Im powietrze jest przejrzystsze, 1m zatem zawiera więcej promieni pozafiołkowych, tym działanie światła słonecznego jest silniejsze. Promienie, które przeszły przez zwykłe szkło pochłaniające promienie pozaczułkowe, działają słabiej, Jeżeli nie są wystawione na działanie słońca, to w wyschłej plwocinie mogą prątki zachować swą zjadliwość miesiącami, a w wilgoci i ciemności przy Zwykłej ciepłocie nawet cały rok. Ciepłota 90° C w środowisku wil- gotnym zabija prątki już po 2 minutach, 60.0 – po godzinie, 55° – po 6 godzinach. Niską ciepłotę znoszą prątki dość dobrze. Najkorzystniejsza ciepłota dla. ich rozwoju wynosi 38° C. [więcej w: , infekcje intymne, depilacja laserowa Łódź, surówki bawełniane ]

Tal (thallium), niebezpieczny dla czlowieka

Tuesday, July 12th, 2016

Tal (thallium), niebezpieczny dla człowieka składnik środków odszczurzających, prowadzi do ostrego zatrucia. Ułatwieniem zatruć przypadkowych u dzieci bywa postać trutki, mianowicie dość przyjemna w smaku marmoladka. Najczęściej mie- wamy do czynienia z zamachami samobójczymi. Objawy ostrego zatrucia pojawiają się niekiedy już po kilku godzinach albo po kilku dniach. Polegają one na podob- nych do kauzalgii bólach kończyn dolnych, także bólach w krzyżu, brzuchu, za mostkiem, ponadto na uporczywej bezsenności i gwałtownym pragnieniu. Sądzi się, że te pierwsze bóle wywołane są przez toksyczne uszkodzenie włośniczek, gdyż właściwe zapalenie nerwu pojawia się :rpniej wiecej 3 tyg. później. Osobnicy histero- tymiczni mogą na te gwałtowne bóle reagować nastrojem żałosno-płaczliwym lub puerylistycznym. Pod tymi objawami kryją się już jednak wcześnie znamiona ano- ksernicznego uszkodzenia tkanki mózgowej, wywołanego prawdopodobnie zabloko- waniem oddychania komórkowego, szczególnie w obrębie międzymózgowia. Takie same objawy zresztą widuje się przy zatruciach innymi ciężkimi metalami,• np. rtęcią lub ołowiem. Te objawy psychiczne nazywają niektórzy np. neurastenią oło- wiową. Ponieważ między tymi burzliwymi oznakami bólu a stwierdzalnym stanem przedmiotowym zachodzi ogromny niestosunek, bardzo łatwo zlekceważyć przypa- dek, dopatrując się w tym tylko histerii lub nawet świadomej przesady. Ponieważ w przypadku zamachu samobójczego chory zataja zażycie trucizny, a dziecko rów- nież nie chce się przyznać, że zjadło “marmoladkę”, długi czas rozpoznanie “idzie w błędnym kierunku, dopóki nie wystąpią przedmiotowo widoczne objawy, miano- wicie wypadanie włosów aż do zupełnego wyłysienia, z wyjątkiem brwi, oraz pora- żenia wiotkie, zwłaszcza kończyn dolnych, czasem na rękach, stopach i twarzy bru- natne hiperkeratozy (Amler i Meier – Erwert 1957). W okresie zatrucia mogą też wystąpić ostre stany psychotyczne, najczęściej o charakterze majaczenia. Nie doce- nia się jednak na ogół możliwości działania talu na ośrodkowy układ nerwowy. Przejawia się ono w pewnych przypadkach w sposób przypominający wiąd rdzenia, parkinsonizm, stwardnienie wieloogniskowe. Reichardt wspomina o zaburzeniach oso- bowości podobnych do psychopatii, które podobno przemijają wraz z ustąpieniem zapalenia wielonerwowego. Prawdopodobnie ośrodkowego pochodzenia są objawy takie, jak rozszerzenie źrenic, zaburzenia wzroku, zahamowanie pocenia się, zabu- rżenia żołądkowo-jelitowe, bóle w jamie brzusznej przypominające kolkę ołowiczą, głuchota itd. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku wydzieliśmy ciężkie otępienie przy rozległym . wodogłowiu wewnętrznym u dziecka po zatruciu talem (przyp. nr 32, ryc. 69). [hasła pokrewne: , infekcje intymne, gabinet kosmetyczny, Siłownie zewnętrzne ]