Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Przypadek nr 18. Syndrom a

Tuesday, July 12th, 2016

Przypadek nr 18. Syndrom a amnesticum Korsakovii post intoxicationen car- boneo monoxydatq. S. T., lat 51 popadł w r. 1944 w zatarg z władzami hitlerow- skimi, gdyż podawszy urzędowi pracy fałszywe dane o sobie i otrzymawszy sta- nowisko rządcy w większym majątku rolnym, zaraz pierwszego dnia do obcych ludzi czynił lekkomyślne wynurzenia, że wojna jest dla Niemiec przegrana, że wia- domości te posiada od wyższych oficerów niemieckich, że on sam jest zresztą ofi- cerem itd. Aresztowano go, pobito, lecz po jakimś czasie umieszczono w Szpitalu Psychiatrycznym w Kocborowie na obserwacji. Przyjęty tam został we wrześniu r. 1944. Okazało się, że leczył się on tam już w r. 1923 z powodu następstw zatru- cia tlenkiem węgla. Podobno jego siostra była umysłowo chora. Do dnia zaczadzenia, tj. 14. II. 1923 r. nie zdradzał żadnych objawów chorobowych. Po zaczadzeniu w ciągu 5 dni nie odzyskiwał przytomności. Po 2 tyg. zwolniony mógł chodzić o własnych siłach, lecz wykazywał wiele objawów nerwowo-psychicznych: zabłądził na drodze, którą dobrze znał, cierpiał na bezsenność i bóle głowy, stał się obojętny, umysłowo przyhamowany, w mowie spowolniały. Otoczenie zwróciło uwagę na upośledzenie władzy w nogach. Na piętach i biodrze potworzyły się odleżyny. Oddawał mocz i kał pod siebie. Po powrocie ze szpitala pełnił nadal służbę przy naprawie toru kolejowego, nie zdradzając początkowo burzliwszych zaburzeń umysłowych. Z po- wodu zwiększającego się otępienia przyjęty do Kocborowa ponownie dnia 23. III. 1923 r. Stwierdzono wówczas: wzmożone napięcie mięśniowe kończyn dolnych, chory nie może chodzić, stopotrząs, wzmożenie odruchów ścięgnowych, Babiński, incon- tinentia urinae et alvi, lewy kącik ust opuszczony, mowa zamazana i cicha, brak odruchów brzusznych, ciężar ciala 65 kg. Psychicznie: brak orientacji w miejscu, w czasie i otoczeniu, apatia, zahamowanie, zniedołężnienie, musi być karmiony łyżką. Po miesiącu osłabienie fizyczne, ciężar ciała 58 kg. Po 2 miesiącach jeszcze bardziej osłabiony ciężar ciała 56 kg, chorego trzeba przymuszać do jedzenia, zanieczyszcza się moczem i kałem, stan neurologiczny bez zmian. Po 3 miesiącach stwierdzono możliwość wykonywania ruchów czynnych w zakresie palców nóg, stóp i kolan, mowa wyraźniejsza, powraca orientacja w miejscu, chory rozpoznaje żonę i ciotkę, poprawia się też orientacja w czasie, ciężar ciała zaczyna wzrastać. Po 4 miesiącach chory zaczyna wstawać, odruchy ścięgnowe bardzo wzmożone, ślad Babińskiego. [patrz też: , integracja sensoryczna, olejek kokosowy na włosy, gabinety stomatologiczne ]

Zakazone pokarmy, zwlaszcza mleko niegotowane,

Tuesday, July 12th, 2016

Zakażone pokarmy, zwłaszcza mleko niegotowane, oraz masło, spo- rządzone z niego, mogą wywołać pierwotną gruźlicę jelit, szczególnie u dzieci, których nabłonek jelitowy jest przepuszczalny dla prątków gru- źlicy (Eugenia Piasecka-Zeyland). Natomiast pierwotna gruźlica płuc wskutek zakażenia prątkami gruźlicy bydlęcej należy do rzadkości, Mięso zakażonego gruźlicą bydła jest o wiele mniej niebezpieczne, ponieważ prątki gruźlicy przy przyrządzaniu potraw mięsnych (gotowaniu, sma- żeniu mięsa itd.) zwykle giną. Wrota zakażenia. Prątki gruźlicy mogą dostawać się do ust- roju ludzkiego w różnych okresach jego życia i rozmaitymi drogami. W życiu płodowym istnieją teoretycznie 3 możliwości, mia- nowicie: 1. zakażenie zarodkowe (infectio germinativa); 2. zakażenie łożyskowe (infectio placentaris); 3. zakażenie za pośrednictwem wód płodowych (infectio per liquorem amnii). Przekazywania gruźlicy płodu przez zarażone komórki rozrodcze – plemniki lub jaja – dotychczas nie udowodniono. Natomiast za- każenie płodu przez łożysko nie ulega wątpliwości. Prątki gruźlicy stwierdzano nieraz w pępowinie i w łożysku płodu matek chorych na gru- źlicę płuc, nawet w początkowym okresie choroby. Stąd prątki mogą dostawać się do płodu i wywoływać zmiany gruźlicze, przede wszystkim w węzłach chłonnych wrót wątroby, w wątrobie i śledzionie. Chociaż możliwości przenoszenia się gruźlicy wewnątrz macicy przez łożysko nie można zaprzeczyć, to jednak zakażenia łożyskowe płodu prątkami gru- źlicy muszą być nadzwyczaj rzadkie, skoro oddzielenie noworodka od chorej matki i umieszczenie go w środowisku wolnym od gruźlicy chroni go zazwyczaj od gruźlicy. Możliwość przeniesienia gruźlicy w życiu płodowym przez aspirację do płuc lub przez połykanie płynu płodowego, zawiera- jącego prątki gruźlicy, nie ma znaczenia. Zarazki gruźlicy dostają się do ustroju człowieka w życiu pozapłodowym najczęściej przez drogi oddechowe. Za tym przemawia siedziba tzw. pierwotnego ogniska gruźliczego, które powstaje (Ranke) w miejscu wtargnięcia prąt- ków do ustroju. W krtani, w jamie nosowej i ustnej nie spostrzegano do- tychczas pierwotnego ogniska gruźliczego, z wyjątkiem migdałków. W migdałkach, tchawicy i w oskrzelach III i IV. rzędu sadowi się pier- wotne ognisko gruźlicze bardzo rzadko. Natomiast w przeważającej licz- bie przypadków, średnio w 80-96%, znajdujemy je w miąższu płuc blisko opłucnej. Zatem prątki gruźlicy wywołują zmiany chorobowe najczęściej wtedy, gdy dostaną się przez drogi, oddechowe głęboko do płuc. Bywa to wtenczas, gdy się oddycha powietrzem zawierającym prątki gruźlicy. [podobne: , odżywka do włosów, gabinety stomatologiczne, zagęszczanie rzęs ]