Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

ZATRUCIA.

Sunday, February 25th, 2018

Rozpoznanie etiologiczne było tu ułatwione dzięki zachowanej z przed 22 lat historii choroby. Rzadko się zdarza, aby można było prześledzić dynamikę rozwoju choroby na przestrzeni tak długiego czasu. Potwierdza się tu spostrzeżenie Lotmara, że zmiany w palidium prowadzą wyłącznie do wzmożonego napięcia mięśniowego i objawów akinezy bez hiperkinezy i objawów wegetatywnych. Już wcześnie ujawniają się zaburzenia pamięci i orientacji. Mimo potęgującego się otępienia i innych zaburzeń stan psychiczny chorego widocznie nie rzucał się w oczy otoczeniu, jeśli był on zdolny nawet do podjęcia służby. Dopiero po tym okresie utajenia szereg tygodni po zaczadzeniu następuje gwałtowne pogorszenie somatyczno-neurologiczne i psychiczne. Brak tu podniecenia psychoruchowego. Po kilku miesiącach stopniowa poprawa. Cierpienie przechodzi w stan ubytkowy trwały. Rozpoznanie zespołu psychoorganicznego opiera się na typowych objawach ze strony czynności intelektualnych, pamięciowych i afektywnych. Na pierwszy plan wybijają się typowe dla “korsakowoidu” konfabulacje, wypełniające rozległe luki pamięciowe. INNE ZATRUCIA. Eter odgrywa w naszych warunkach niewielką rolę, lecz w innych krajach eteromania, czyli eteryzm, jest bardziej rozpowszechniona. Podobno u nas na Śląsku w pewnych kołach uprawia się ten nałóg. Przy długotrwałym użyciu powstają zmiany podobne do przewlekłego alkoholizmu zarówno pod względem cielesnym, jak i psychicznym. Opisywano majaczenia podobne do delirium tremens. Trójchloroetylen (trilen zwany też popularnie “tri”) ma zastosowanie jako środek przeciwbólowy i odurzający w drobnych zabiegach chirurgicznych. Zalecano go do wdychania przeciw nerwobólom nerwu trójdzielnego. Bywa on też składnikiem płynów do wywabiania tłustych plam. Narkoza za pomocą tego związku może się skończyć śmiercią. Słabe stężenia wywołują euforyzację, która może przejść w nałóg. Przy przewlekłych zatruciach występuje skłonność do udarów mózgowych, pojawia się charłactwo zwyrodnienie charakteru. Podtlenek azotu (nitrogenium oxydulatum), zwany też gazem rozweselającym, podobnie jak chlorek etylu (aethylium chloratum) używany bywa do krótkotrwałych znieczuleń ogólnych. Przy wdychaniu podtlenku azotu, zwłaszcza w niskim stężeniu 40-50% pojawia się stan majaczeniowy z wybitną euforią, przy czym występujące omamy wzrokowe i sprzężone z nimi        czuciowo-ustrojowe nabierać mogą treści seksualnej. I przeżycia te bywają tak plastyczne, że lekarze niejednokrotnie padali ofiarą niesłusznych oskarżeń o nadużycia płciowe. Dlatego nawet krótkotrwała narkoza gazem rozweselającym powinna odbywać się w obecności świadków. Paraldeliyd uchodzi za najmniej niebezpieczny ze wszystkich środków nasennych. Nawet dawki dzienne 35 g zażywane w ciągu długiego czasu nie wywołują widocznych szkód. Jednorazowe dawki przekraczające 100 g również nie dają trwałych następstw ujemnych. Znane są jednak rzadkie przypadki powstania przewlekłego paraldehydyzmu, w przebiegu którego wystąpiło majaczenie. W przypadkach tych widywano także napady padaczkowe. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, Balsam Johnson, Prywatne przedszkole Kraków ]

Zakażenie się gruźlicą w małżeństwie.

Monday, February 19th, 2018

W sprawie szerzenia gruźlicy przez chorego na gruźlicę zasługuje na uwagę zagadnienie częstości zakażenia się w małżeństwie (tubercuiosie conjugalis) od chorego małżonka. Poczynione w tej sprawie spostrzeżenia i ogłoszone statystki dowodzą dużego niebezpieczeństwa zachorowania na gruźlicę w małżeństwie, w którym jedno z małżonków jest dotknięte tą chorobą. Zauważono, że żony zapadają na gruźlicę wtórnie i umierają częściej niż mężowie. Niebezpieczeństwo, jest szczególnie duże, jeżeli zdrowy przedtem małżonek lub małżonka ma odczyn tuberkulinowy ujemny. Znaczne jest także niebezpieczeństwo zakażenia dzieci. Sam przebieg gruźlicy u zakażonego nią współmałżonka, zwłaszcza u żony, ulega często pogorszeniu w porównaniu ze stanem przed zawarciem małżeństwa. Mając to wszystko na względzie, ustawodawstwo polskie nie zezwala na zawarcie małżeństw przez osoby, z których chociażby jedna jest dotknięta otwartą gruźlicą. Sprawa zakażenia gruźlicą przez chorego człowieka jest już wyjaśniona. Udowodniono, że powietrze wydychane przez chorych na gruźlicę nie zawiera prątków gruźlicy. Natomiast (Flilgge i jego szkoła) chory na gruźlicę płuc otwartą podczas kaszlu a nawet głośnego mówienia wyrzucają do swego otoczenia na przestrzeni mniej- więcej jednego metra od ust bardzo liczne, niewidzialne gołym okiem kropelki śliny o średnich rozmiarach 75-80 mikronów, unoszące się w powietrzu przez pewien czas. Kropelki te zawierają prątki gruźlicy. Obliczono, że w oddaleniu 40-80 cm od chorego po upływie 1/2 godziny po kaszlu mogą one zawierać ponad 400 prątków, po godzinie pozostaje ich stosunkowo mało, lecz nawet po 6-7 godzinach można je jeszcze stwierdzić w powietrzu. Wciągnięte z powietrzem do płuc przez znajdujące się w pobliżu osoby stają się one źródłem zakażenia prątkami gruźlicy. Jest to tzw. zakażenie kropelkowe. Prócz niego w szerzeniu się gruźlicy odgrywa dużą rolę zakażenie przez rozpylanie. Źródłem jego mogą być wymienione kropelki, które osiadają z powietrza na chorym, jego ubraniu, otaczających go przedmiotach i podłodze, tutaj wysychają, po czym znajdujące się w nich prątki ulegają rozproszkowaniu . [patrz też: , medycyna estetyczna, logopeda warszawa, Balsam Johnson ]