Posts Tagged ‘apteka gemini malbork’

Zmiany histopatologiczne.

Sunday, September 15th, 2019

Zmiany histopatologiczne mogą być następstwem miejscowych zaburzeń krążenia, które towarzyszą napadom. Powstające stany niedokrwienia lub niedotlenienia prowadzą do zmian nekrotycznych i zbliznowaceń. Za typowe uważa się czasem zmiany stwardnieniowe w obrębie rogu Ammona oraz pewne zmiany w warstwie drobnoziarnistej kory móżdżku. Podnieść jednak trzeba, że mózgi epileptyków otępiałych nie wykazują niekiedy żadnych zmian, dających się stwierdzić dzisiejszą techniką. Spotykana często tzw. …read more

Napad padaczkowy.

Sunday, September 15th, 2019

Jest mnóstwo czynników, które mogą sprzyjać wystąpieniu lub wywołać napad padaczkowy: przepracowanie, stan wycieńczenia, upał, czynniki toksyczne itd. Wystarczy wskazać na wstrząsy kardiazolowe, elektryczne i inne. Stwierdzenie napadu padaczkowego nie jest więc dowodem istnienia padaczki jako choroby. Do myślenia dają np. przypadki padaczki odruchowej, np. …read more

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej.

Sunday, September 15th, 2019

Znaczenie diagnostyki elektroklinicznej jest ogromne, jeżeli chodzi tu o lecznictwo przeciwpadaczkowe. Zależnie od odmiany napadu różna bywa skuteczność leków. Gastaut (1963) dzieli leki przeciwpadaczkowe na dwie grupy, z których jedna odznacza się skutecznością w stosunku do dużych napadów włącznie z ogniskowymi, .a druga w stosunku do napadów typu absence i do innych odmian petit mal. Klasyfikacja tego autora wyróżnia więc dwie kategorie: 1. Napady charakteryzujące się drgawkami częściowymi lub uogólnionymi, bez względu na siedzibę wyładowań (np. …read more

Rodzaje aury.

Saturday, September 14th, 2019

W stosunku do omawianych tu wrażeń zmysłowych nie powinno się mówić o omamach, ponieważ przeżyciom tym brak sądu realizującego, a w każdym razie trudno w stosunku do tych elementarnych doznań o dowód, że chory wierzy np. w rzeczywistość przedmiotową ognia, powiewu itd; b) aura wegetatywna polega na zmianach naczynioruchowych, np. zblednięciu, zaczerwienieniu albo na zmianach wydzielniczych; c) aura ruchowa wyraża się różnymi bezcelowymi ruchami: bieg przed siebie, kręcenie się na miejscu, wykrzykiwania oderwanych słów lub zdań, machanie rękami lub tylko jedną ręką itd. Świadomość w czasie tych automatyzmów ruchowych jest z zasady jakościowo zmieniona w znaczeniu stanu pomrocznego, chociaż nierzadko aura ruchowa nie jest objęta niepamięcią; d) aura psychiczna opisywana bywa przez chorych jako nagłe uczucie strachu lub inne uczucie, którego nie da się wyrazić słowami. Aura może być złożona z kilku z wymienionych składników na raz. …read more

Odmiany napadów drgawkowych.

Saturday, September 14th, 2019

Gastaut rozróżnia wśród omawianych napadów drgawkowych uogólnionych (tzw. centrencefalicznych, czyli środkowo-mózgowych), przebiegających zawsze z utratą świadomości, następujące odmiany: 1) napad toniczno-kloniczny (grand mal) z masowym wyładowaniem wegetatywnym i z bisynchronicznym eeg o rytmie 10jsek przerywanym falami wolnymi w czasie fazy klonicznej; 2) napad toniczny typowy dla dziecka, trwający kilka dziesiątków sekund, z bisynchronicznym eeg polegającym na prostej desynchronizacji albo wyładowaniu 10 sek i więcej; tutaj zalicza się spazmy przy encefalopatii dziecięcej z hipsarytmią, która jest raczej napadem tonicznym krótkotrwałym; 3) napad kloniczny dziecięcy polegający na uogólnionych drgnięciach, często niesynchronicznych i niesymetrycznych; trwa on kilka minut i przebiega z eeg 10 sek i z urozmaiconymi od początku napadu falami wolnymi; 4) mioklonia charakteryzująca się bardzo krótkim uogólnionym drgnięciem (secousse), przy czym eeg wykazuje krótką salwę fal 10sek z następowymi kilku falami wolnymi. Padaczka Kożewnikowa, opisana przez tego badacza w r. 1894, nazywana również epilepsia partialis continua, odmiana rzadka polegająca na występowaniu w okresach między napadami uogólnionymi drgawek klonicznych pewnych grup mięśniowych, przeważnie po jednej stronie. Drgawki te słabną, to znów nasilają się, i wówczas mogą przejść w napad uogólniony. …read more

DUŻY NAPAD PADACZKOWY.

Saturday, September 14th, 2019

DUŻY NAPAD PADACZKOWY (GRAND MAL, PAROXYSMUS MAGNUS). Duży napad padaczkowy jest najczęstszą i najbardziej typową odmianą. Polega on na nagłej utracie świadomości i na drgawkach toniczno-klonicznych. W przebiegu całości tego zjawiska klinicznego rozróżnić można kilka okresów, z których niektóre są koniecznym składnikiem napadu, niektóre zaś niekoniecznym. I tak: 1. …read more

Stan padaczkowy.

Saturday, September 14th, 2019

Po ustąpieniu drgawek chory jest w stanie śpiączkowym, który stopniowo przechodzi poprzez sopor w zwykły sen. W okresie tym jeszcze często można stwierdzić odruch Babińskiego i brak odruchów fizjologicznych. Niepamięć po napadzie jest całkowita. Wielu chorych w ogóle nie pamięta, że napad miał miejsce, większość wnosi o przebytym napadzie z przykrego poczucia zmęczenia, rozbicia i wyczerpania sil. Stopniowo świadomość przejaśnia się, lecz senność utrzymywać się może nadal. …read more

Okres tężcowy (toniczny).

Saturday, September 14th, 2019

Okres tężcowy (toniczny) pojawia się tuż po utracie świadomości. Chory pada wśród tonicznego skurczu wszystkich mięśni ciała. Często wydaje z siebie krzyk (stridor), który albo jest głośny, albo piejąco-skrzeczący, podobny – jak to się określa – do krzyku podrażnionego pawia. Otoczenie chorego dopatruje się w tym krzyku z zasady oznak cierpienia, bólu, strachu. Jest to niesłuszne, gdyż krzyk ma miejsce w okresie nieprzytomności. …read more

Szybkość filtracji kłębuszkowej jedno-nerkowej u zdrowych dorosłych ad

Thursday, September 5th, 2019

Powiększone kłębuszki u ludzi sugerują nieprzystosowawcze wzrosty w GFR pojedynczej nefronie lub hiperfiltracji. 8-11 Wzrost GFR z pojedynczą nefroną jest często wnioskowany ze wzrostu całkowitego GFR (ponieważ nie są generowane nowe nefrony) .12 Jednak nasza wiedza, określenie rzeczywistego pojedynczego Nefronowego GFR u ludzi nie było możliwe. Opracowaliśmy metodę oznaczania GFR pojedynczego nefronu u żywych dawców nerki. Dawcy nerki są dobrani na podstawie dobrego stanu zdrowia, a zatem nie mają klinicznie widocznej przewlekłej choroby nerek lub głównych czynników ryzyka przewlekłej choroby nerek, takich jak cukrzyca lub choroba sercowo-naczyniowa. Niemniej jednak wśród dawców istnieją znaczne różnice między kategoriami wiekowymi, płcią, wzrostem, czynnością nerek, wynikami z biopsji nerki i niektórymi czynnikami ryzyka przewlekłej choroby nerek. …read more

Szybkość filtracji kłębuszkowej jedno-nerkowej u zdrowych dorosłych ad 6

Wednesday, September 4th, 2019

Związki były spójne między dwoma badanymi miejscami z wyjątkiem tego, że stwierdziliśmy, że wyższy BMI nie był związany z wyższym pojedynczym Nefronowym GFR w miejscu Ohio. Szczegóły podano w tabelach od S3 do S6 w dodatkowym dodatku. Dyskusja
Kluczowym odkryciem w niniejszym badaniu jest to, że GFR pojedynczego nefronu różniło się nieznacznie w zależności od wieku, płci i wzrostu (jeżeli .190 cm), pomimo znacznej zmienności liczby nefronów w tej populacji zdrowych dawców zdrowych nerki. Brak znaczącej zmienności w GFR z pojedynczym nefronem sugeruje, że czynność nefronu jest podobna we wszystkich typowych różnicach fizjologicznych u zdrowych ludzi. Pewne nabyte czynniki ryzyka przewlekłej choroby nerek (np. …read more