Poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez przejrzystość

Przejrzystość – zwłaszcza gdy coś idzie nie tak – jest coraz częściej uważana za niezbędną do poprawy jakości opieki zdrowotnej. Będąc szczerym zarówno z pacjentami, jak i lekarzami, organizacje opieki zdrowotnej mogą promować odpowiedzialność swoich liderów za bezpieczniejsze systemy, lepiej angażować klinicystów w działania doskonalące i zwiększać zaufanie pacjentów. Obecnie wiele instytucji podjęło wysiłki na rzecz usprawnienia udostępniania informacji na temat publicznych mierników wydajności, ale przejrzystość dotycząca błędów medycznych okazała się znacznie trudniejsza do osiągnięcia. Amerykańskie organizacje opieki zdrowotnej wciąż mają sposoby, aby osiągnąć kulturę, w której wszystkie błędy są otwarcie identyfikowane i badane. Idealnie, głównym celem tych badań nie jest kara, ale raczej zrozumienie tego, co się stało i ułatwienie otwartej dyskusji, aby zapobiec podobnym zdarzeniom. Krajowe ankiety na temat kultury bezpieczeństwa pacjentów biur medycznych i szpitali konsekwentnie wykazują znaczną możliwość poprawy w osiąganiu tych celów.1 W ubiegłym roku mniej niż dwie trzecie pracowników zgłosiło pozytywne postrzeganie otwartości swojego szpitala w komunikacji i mniej niż połowa poinformowała, że ich szpitale reagują na błędy w sposób bezstronny.
Na szczęście istnieją pewne jasne plamy, które pokazują postęp w kierunku większej otwartości. Na przykład obserwujemy stały wzrost liczby raportów bezpieczeństwa składanych przez klinicystów, ponieważ instytucje rutynowo zachęcają do takich zgłoszeń. Innym ważnym wydarzeniem było przyjęcie programów ujawniania, przeprosin i ofert (DA & O). Przyjmując zasadnicze podejście do usuwania błędów, organizacje wdrażające te programy zobowiązują się do pełnego zbadania zdarzeń niepożądanych i wdrożenia interwencji, aby zapobiec ich ponownemu wystąpieniu. Ponadto otwarcie przyznają się do swoich błędów pacjentom (i w razie potrzeby składają oferty rekompensaty), pozwalając, aby chipy spadały tam, gdzie mogą, jeśli chodzi o reputację i odpowiedzialność.
W przeciwieństwie do wielu prognoz, że programy DA & O mogą skutkować wzrostem liczby roszczeń prawnych i kosztów, dane z dwóch pionierskich programów ujawniły poprawę wyników w zakresie odpowiedzialności, w tym zmniejszenie o 60% kosztów prawnych i kosztów wynagrodzeń w jednym programie.2 Zwolennicy programów DA & O również twierdzą Korzyści dla bezpieczeństwa niższego szczebla wynikają z większej przejrzystości. Wczesne sukcesy programowe wzbudziły duże zainteresowanie i stanowiły impuls do szerszej implementacji, ale nie przyjęto ich natychmiastowo, więc przejrzystość jest daleka od wszechobecności.
Długie bariery spowolniły postępy na tym froncie. Instytucje i lekarze nadal niepokoją się ryzykiem utraty reputacji i finansów, które przyjmują, gdy przyznają się do błędów. Instytucja może obawiać się, że ponieważ opinia publiczna dowie się więcej na temat jej braków w bezpieczeństwie, jego reputacja i ranking, a także liczba pacjentów i przychody mogą się zmniejszyć. Ponieważ dane empiryczne dotyczące programów DA & O są ograniczone, liderzy organizacji mogą nadal obawiać się, że ujawnienie zwiększy również koszty odpowiedzialności. W rezultacie, jeśli pacjent nie jest świadomy błędu, zachęty do zachowania spokoju mogą być bardzo silne. Mam jednak nadzieję, że etyczny imperatyw proaktywnego ujawniania błędów w połączeniu z rosnącymi dowodami na temat związanych z nimi korzyści w zakresie odpowiedzialności i bezpieczeństwa będzie nadal przesuwał naszych liderów w kierunku większej przejrzystości.
Organizacje opieki zdrowotnej, które chcą zachować przejrzystość w zakresie błędów, mogą podjąć szereg kroków, aby wesprzeć swoich klinicystów i zaangażować ich w to przedsięwzięcie
[patrz też: swędzący pieprzyk, luxmed krasnik, apteka gemini malbork ]

Tags: , ,

No Responses to “Poprawa bezpieczeństwa pacjentów poprzez przejrzystość”

  1. Lady Killer says:

    tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

  2. Washer says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: herbata[...]

  3. Stanisław says:

    Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

Powiązane tematy z artykułem: apteka gemini malbork luxmed krasnik swędzący pieprzyk