Po ustapieniu drgawek chory jest

Po ustąpieniu drgawek chory jest w stanie śpiączkowym, który stopniowo przechodzi. poprzez sopor w zwykły sen. W okresie tym jeszcze często można stwierdzić odruch Babińskiego i brak odruchów fizjologicznych. Niepamięć po napadzie jest całkowita. Wielu chorych w ogóle nie pamięta, że napad miał miejsce, większość wnosi o przebytym napadzie z przykrego poczucia zmęczenia, rozbicia i wyczerpania sil. Stopniowo świadomość prze- jaśnia się, lecz senność utrzymywać się może nadal. Przeważnie chorzy, pozo- stawieni w spokoju, usypiają ponownie. Z zasady stwierdza się niepamięć następową z okresu budzenia się. U pewnej części chorych może dojść po prze- budzeniu do stanu pomrocznego (jubilatio postepileptica). Niekiedy napady ponawiają się, zanim jeszcze chory odzyska przytomność. Liczba napadów może w ten sposób dojść do kilkudziesięciu na dobę, a nawet powyżej 100. Stan taki określamy nazwą status epilepticus. Ciepłota ciala podwyższa się przy tym i może dojść do hipertermii. Stan padaczkowy jest zawsze groźny dla życia i wymaga natychmiastowego wkroczenia leczniczego. Opisany powyżej klasyczny przebieg dużego napadu padaczkowego wyka- zuje w praktyce klinicznej odchylenia. Częste są mianowicie napady poronne (paroxysmus abortivus), w .których wyszczególnionych powyżej okre- sów albo w ogóle nie ma, albo niektóre z nich są ledwie zaznaczone. Najczę- ściej brak jest okresu tężcowego, natomiast rzadziej brakuje drgawek klo- nicznych; czasem może ich pozostać tylko kilka. Zmiany eeg przy napadach poronnych są takie same jak przy napadach pełnych, co wskazuje na ich przy- należność do jednego źródła. Leczy się je też lekami tej samej grupy. Czasem dochodzi tylko do utraty świadomości z nielicznymi drgawkami klonicznymi. które bynajmniej nie muszą być symetryczne, mogą też ograniczać się do jed- nej polowy ciała, Nierzadko pod wpływem leczenia duże napady zamieniają. się na poronne. [podobne: , wózki dziecięce, Kabiny Sanitarne, pierścionek zaręczynowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.