Stan padaczkowy.

Po ustąpieniu drgawek chory jest w stanie śpiączkowym, który stopniowo przechodzi poprzez sopor w zwykły sen. W okresie tym jeszcze często można stwierdzić odruch Babińskiego i brak odruchów fizjologicznych. Niepamięć po napadzie jest całkowita. Wielu chorych w ogóle nie pamięta, że napad miał miejsce, większość wnosi o przebytym napadzie z przykrego poczucia zmęczenia, rozbicia i wyczerpania sil. Stopniowo świadomość przejaśnia się, lecz senność utrzymywać się może nadal. Przeważnie chorzy, pozostawieni w spokoju, usypiają ponownie. Z zasady stwierdza się niepamięć następową z okresu budzenia się. U pewnej części chorych może dojść po przebudzeniu do stanu pomrocznego (jubilatio postepileptica). Niekiedy napady ponawiają się, zanim jeszcze chory odzyska przytomność. Liczba napadów może w ten sposób dojść do kilkudziesięciu na dobę, a nawet powyżej 100. Stan taki określamy nazwą status epilepticus. Ciepłota ciała podwyższa się przy tym i może dojść do hipertermii. Stan padaczkowy jest zawsze groźny dla życia i wymaga natychmiastowego wkroczenia leczniczego. Opisany powyżej klasyczny przebieg dużego napadu padaczkowego wykazuje w praktyce klinicznej odchylenia. Częste są mianowicie napady poronne (paroxysmus abortivus), w których wyszczególnionych powyżej okresów albo w ogóle nie ma, albo niektóre z nich są ledwie zaznaczone. Najczęściej brak jest okresu tężcowego, natomiast rzadziej brakuje drgawek klonicznych; czasem może ich pozostać tylko kilka. Zmiany eeg przy napadach poronnych są takie same jak przy napadach pełnych, co wskazuje na ich przynależność do jednego źródła. Leczy się je też lekami tej samej grupy. Czasem dochodzi tylko do utraty świadomości z nielicznymi drgawkami klonicznymi, które bynajmniej nie muszą być symetryczne, mogą też ograniczać się do jednej polowy ciała. Nierzadko pod wpływem leczenia duże napady zamieniają się na poronne. [podobne: neurovit na co, stopień umiarkowany niepełnosprawności, terapia falą uderzeniową ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: neurovit na co stopień umiarkowany niepełnosprawności terapia falą uderzeniową