Pierwotna zmiana gruźlicza.

Pierwotna zmiana gruźlicza znajdująca się w stanie utajenia jest podstawą wszystkich późniejszych postaci gruźlicy płuc u dzieci i dorosłych. Rzecz w tym, że torebka włóknista, otaczająca takie ognisko gruźlicze, nie stanowi (Hiibschmann) szczelnej błony odgradzającej je od zdrowej tkanki. Zwłaszcza dotyczy to węzłowego członu zespołu pierwotnego. Toteż w razie załamania się sił odpornościowych ustroju prątki mogą dostawać się z tego członu (o wiele rzadziej z ogniska pierwotnego w miąższu płucnym) do ustroju i wywoływać nowe ogniska gruźlicze nawet po szeregu lat. Gruźlica pierwszorzędna Bankego (tuberculosis primitiva) przechodzi teraz w gruźlicę drugorzędną (tuberculosis secundaria).Przejście może nastąpić stosunkowo wcześnie po pierwszym zakażeniu gruźliczym, tak iż objawy pierwszego i drugiego okresu kojarzą się z sobą. W innych przypadkach okres drugorzędny następuje po upływie dłuższego czasu – 5-9 lat, a nawet wtedy, gdy odnosi się wrażenie, że pierwotna zmiana gruźlicza wygasła. W pierwszym wypadku mamy wczesny okres drugorzędny, w drugi, – późny (stadium secundarium). Są to przypadki skrajne, pomiędzy którymi mieszczą się wszystkie inne. Dużo pracy włożono dla rozstrzygnięcia zagadnienia, w jaki sposób u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, następuje ponowne zakażenie prątkami. Według jednych jest to dodatkowe zakażenie z zewnątrz ustroju” (heteroinfectio s. superinfectio). Tym zakażeniom nadaje się także miano: reinfectio exoqenes aerogenes, chociaż miano reinfectio jest właściwe tylko dla tych przypadków, w których nowe zakażenie następuje już po doszczętnym wygojeniu wszystkich ognisk gruźliczych w ustroju. Inni utrzymują, że czynniki osłabiające ustrój mogą rozbudzać powstały w wieku dziecięcym zespół pierwotny, pozostający w stanie utajenia, zwłaszcza jego człon węzłowy, a wtedy prątki mogą dostawać się zeń do naczyń chłonnych i poprzez przewód piersiowy i żyłę główną do krwi. W ten sposób powstaje „bacteruiemia tuberculosa, która wiedzie do powstania nowych ognisk. Zatem w tym pojęciu nowe zakażenie jest zakażeniem przerzutowym”. Wyłonił się także- pogląd łączący oba zapatrywania na sposób powstania nowego zakażenia prątkami. Mianowicie ponowne zakażenie może być dodatkowe. Prątki dostające się przez to zakażenie dodatkowe do płuc u osoby już przedtem zakażonej rozpadają się. Wyzwalające się jady gruźlicze podniecają w pewnych warunkach istniejące już ognisko gruźlicze, które było w spoczynku, wywołują w nim stan zapalny i uruchomiają znajdujące się w nim prątki gruźlicy, działając tak jak duża dawka tuberkuliny. Zatem według tego poglądu nowe ogniska gruźlicze powstają wskutek reinfectio etuiogenes, podnieconej przez zakażenie dodatkowe (superinfetio). Ze stanowiska tego poglądu jest zrozumiałe działanie w gruźlicy płuc także bodźców nieswoistych. [podobne: czarne kropki w kale, twitter gociek, przychodnia derdowskiego rumia ]

Tags: , ,

No Responses to “Pierwotna zmiana gruźlicza.”

 1. Thrasher says:

  [..] Cytowany fragment: dieta catering wrocław[...]

 2. Pluto says:

  Dużo błonnika, to wkrótce będzie awitaminoza

 3. Rooster says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: opieka medyczna[...]

 4. Emilia says:

  ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

 5. Marika says:

  [..] Cytowany fragment: pogotowie dentystyczne Gliwice[...]

 6. Anna says:

  polski personel medyczny…

Powiązane tematy z artykułem: czarne kropki w kale przychodnia derdowskiego rumia twitter gociek