Ostre zatrucie objawia sie zwolnieniem

Ostre zatrucie objawia się zwolnieniem tętna, podwyższeniem ciśnienia krwi, zaróżowieniem twarzy, tętnieniem w skroniach i bólem głowy, szumem w uszach, migotaniem przed oczyma, sennością, następnie wymiotami, omdleniem, lub tylko oszołomieniem. Ocucenie przebiega zazwyczaj bez powikłań psychotycz- nych. Czasem jednak obudzenie przebiega wśród objawów przypominających upoje- nie patologiczne. Niekiedy dochodzi do drgawek padaczkowatych, do ruchów plą- sawiczych lub do tężcowych kurczów mięśni prążkowanych, w szczególności żwaczy. W ciężkich przypadkach stan śpiączkowy (carbonarcosis) utrzymuje się długo, tętno staje się szybkie, słabo napięte i nierniarowe, oddech płytki, źrenice sztywne, do- chodzi do nietrzymania moczu i kalu, po czym następuje zgon. W moczu znaleźć można czasem cukier, a przeważnie białko. Jeżeli chorzy utrzymują się przy życiu, to żalą się jeszcze długo na uczucie oszołomienia, ogromną potrzebę snu, trudności skupienia uwagi, znamienne uczucie gorąca i zimna, zawroty głowy. Spośród neu- rologicznych następstw często widujemy parkinsonizm. Zmiany trwałe są właści- wie rzadkością. Jedna ze statystyk amerykańskich wykazała li 21000 osób zatrutych tlenkiem węgla trwałe zmiany neurologiczne lub psychiatryczne tylko u 39. Zagro- żony jest więc co pięćsetny chory. Szczególną wrażliwością odznacza się strio-paHi- dum, gdzie znajdują się zmiany symetryczne, przemawiające raczej za patogenezą naczyniową niż bezpośrednio toksyczną. Prawdopodobnie dochodzi tu do porażenia naczyń krwionośnych ze zmianami w naczyniach włoskowatych, z zastojem, roz- mięknieniem i krwawieniem. Parkinsonizm takiego pochodzenia przebiega klinicznie z objawami wyłącznie wzmożonego napięcia mięśnowego, a więc bez hiperkinezy i zaburzeń wegetatywnych. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, balsam do włosów, Szkoła tańca Poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.