Okres tezcowy (toniczny) pojawia sie

Okres tężcowy (toniczny) pojawia się tuż po utracie świadomości. Chory pada wśród tonicznego skurczu wszystkich mięśni ciała. Często wydaje z siebie krzyk (stridor), który albo jest głośny, albo piejąco-skrzeczący, po- dobny – jak to się określa – do krzyku podrażnionego pawia. Otoczenie cho- rego dopatruje się w tym krzyku z zasady oznak cierpienia, bólu, strachu. Jest to niesłuszne, gdyż krzyk ma miejsce w okresie nieprzytomności. Jest to krzyk wdechowy, spowodowany głównie przez skurcz przepony i przeciskanie się: powietrza przez zaciśnięte struny głosowe. U jednego i tego samego chorego nie zawsze występuje krzyk. Jeżeli w chwili rozpoczęcia się okresu tonicznego oddychanie było w fazie wdechu, to do krzyku nie dochodzi. Ponieważ pro- stowniki są na ogół silniejsze niż zginacze, ciało chorego pręży się, kończyny dolne prostują się, usta otwierają, ręce zwykle są zgięte i przywiedzione, palce zaciśnięte, kciuki wtłoczone w dłonie. Przez chwilę ciało jest znieruchomiałe lub odbywa się przy zmaganiu się antagonistów powolny skręt części ciała w stronę silniejszych antagonistów, np. głowa zwraca się w jedną stronę, cały tułów może się skręcić, kończyny mogą się ustawić niesymetrycznie. Oczy są otwarte, gałki oczne zazwyczaj zwracają się w tę stronę co głowa, źrenice są rozszerzone i niewrażliwe na światło. Pojawia się ciężka sinica. 4. Okres drgawekklonicznych pojawia się mniej więcej . po 20-39 sek. trwania skurczu tonicznego. Najpierw pojawiają się drobne drżenia w mięśniach; a potem zaraz typowe drgawki kloniczne: dość szybkie, rytmiczne, przeważnie symetryczne. W czasie skurczu tężcowego zwieracze. są zaciśnięte, dopiero w okresie naprzemiennych skurczów i rozkurczów zwieraczy – jeżeli pęcherz moczowy. i ampulla recti są przepełnione moczem lub. płynnym stol- cem – mimowolne wypieranie• tych wydalin, mianowicie porcjami. Po krót- szym lub dłuższym okresie bezdechu mięśnie oddechowe ulegają zwolnieniu, pojawiają się oddechy, sinica zaczyna ustępować. Na ustach pojawia się ślina, często podbarwiona krwią wskutek przygryzienia języka lub śluzówki warg i policzka. Ślina często jest spieniona. Czasem po ustąpieniu ostatnich drgawek utrzymuje się bezdech, zwłaszcza po wstrząsie elektrycznym, po czym pojawia się głęboki oddech. Całość napadu drgawkowego łącznie z okresem tonicznym i klonicznym trwa ok. 1-2 min., nigdy dłużej. Informacje o 5-minutowych drgawkach są nieścisłe. o czym można się łatwo przekonać, mierząc czas ze sto- perem w ręku. Nawet naj cięższe napady drgawkowe, wywolane kardiazolem lub prądem elektrycznym, nie trwają nigdy dłużej niż 2 min. Otoczenie cho- rego często określa czas trwania napadu od 5 do 10 min., ponieważ zatroska- nej rodzinie czas wydaje się podmiotowo bardzo długi. [patrz też: , prawo medyczne, przydomowe oczyszczalnie, olejek cbd ]

Tags: , ,

Comments are closed.