Powstanie alergii.

Niezbędnym warunkiem do powstania alergii jest obecność w ustroju żywych prątków gruźlicy oraz tkanki gruźliczej. Z chwilą zupełnego zniknięcia zmian, wywołanych przez zarazki gruźlicy alergia zdaniem większości, również znika, a zdaniem innych (Ksawery Lewkowicz) wybitnie opada, prawdopodobnie jednak nie zanika nigdy bez śladu. Stan alergiczny można uzyskać także przez wprowadzenie do ustroju wielkiej dawki prątków zabitych. Alergia w tym wypadku jest jednak bardzo słaba i trwa krótko. Alergia gruźlicza jest zjawiskiem swoistym.Wprawdzie odczyny tuberkulinowe, będące jej wyrazem u osób zakażonych gruźlicą, można wywołać także pewnymi ciałami nieswoistymi. Takie odczyny jednak wymagają zastosowania wielkich dawek tych ciał, są słabsze i znikają szybciej niż odczyn, który powstaje u zakażonych prątkami gruźlicy w związku z działaniem tuberkuliną. Świadczą one o alergii nieswoistej. Alergia swoista jest zjawiskiem tkankowym, a nie humoranym, tzn. polega na swoistym przestrojeniu tkankowym, a nie na obecności w krwi swoistych niweczników i dlatego nie można jej przenosić biernie wraz z surowicą na inne osoby. Istota zmian w ustroju, towarzyszących powstawaniu alergii nie jest jeszcze wyjaśniona, pomimo licznych dociekań w tym kierunku. Prócz nadwrażliwości (supersensibilitas) na działanie prątków gruźlicy wytwarza się pod wpływem przebytego zakażenia także pewna odporność (immunitas) ustroju na te zarazki. W zjawisku Kocha jej wyrazem jest szybkie gojenie się zmiany miejscowej z równoczesnym wydaleniem prątków. Jako tkankowe, odporność nie dotyczy prątków znajdujących się w serze gruźliczym. Odporność tę zwie się ,,odpornością nabytą, w odróżnieniu od ,,odporności wrodzonej, zwanej także odpornością naturalną. Odporność wrodzona, zależna od konstytucji ustroju, nie jest jednakowa u różnych ludzi. Różny jej stopień jest między innymi, przyczyną odmiennych losów zakażenia gruźliczego u rozmaitych osób. [patrz też: czarne kropki w kale, twitter gociek, przychodnia derdowskiego rumia ]

Tags: , ,

No Responses to “Powstanie alergii.”

  1. Mr. Thanksgiving says:

    u nas w kraju lepsze jagody niz jakies chinskie gowno

  2. Luiza says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usg żył[...]

  3. Drop Stone says:

    Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: czarne kropki w kale przychodnia derdowskiego rumia twitter gociek